Notowania

tauron
22.08.2013 10:30

Grupa Tauron publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku

- Do solidnego poziomu zysków grupy, pomimo niższych przychodów, przyczyniły się przede wszystkim bardzo dobre wyniki segmentów: Wydobycie, Dystrybucja i Sprzedaż- informuje prezes.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Piotr Blawicki/East News)

Zysk netto wyniósł 890,6 mln zł. To poziom zbliżony do osiągnięć z zeszłego roku – informuje grupa. - _ Do solidnego poziomu zysków grupy, pomimo niższych przychodów, przyczyniły się przede wszystkim bardzo dobre wyniki segmentów: Wydobycie, Dystrybucja i Sprzedaż _ – mówi Dariusz Lubera (na zdj.), prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W I półroczu 2013 r. grupa zanotowała 9,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 21,2 proc. rok do roku (12,3 mld zł w I półroczu 2012 r.). Jest to przede wszystkim efektem zmiany struktury sprzedaży energii segmentu Wytwarzanie. W roku 2013 nastąpił wzrost sprzedaży wytworzonej przez ten segment energii elektrycznej do spółek grupy TAURON, która podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu na poziomie grupy.

W I półroczu 2013 r. grupa TAURON uzyskała wyższe rok do roku przychody ze sprzedaży w segmentach Wydobycie (o 12,7 proc.), Sprzedaż (o 3,1 proc.), Ciepło (o 5,1 proc.) i Obsługa Klienta (o 39,7 proc.). Jak informuje grupa, niższy poziom przychodów w pozostałych segmentach ma związek ze spadkiem cen energii i certyfikatów. Z uwagi na odczuwalne spowolnienie gospodarcze w minionym półroczu obserwowany był również spadek wolumenu sprzedaży usługi dystrybucyjnej (segment Dystrybucja).

EBITDA i zysk netto

EBITDA w omawianym okresie wyniosła 2,05 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 1,4 proc. Zysk netto Grupy wyniósł 890,57 mln zł wobec 890,22 mln zł rok wcześniej (zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 847,93 mln zł wobec 857 mln zł w I półroczu 2012 r.).

Marża EBITDA wzrosła w I półroczu 2013 r. o 4,2 proc. (rok do roku) – do 21,1 proc., a marża netto o 2 proc. - do 9,2 proc. Poprawa marż jest efektem przede wszystkim istotnej redukcji (o około 22,8 proc.) kosztów działalności operacyjnej. Dotyczy to głównie niższych kosztów działalności segmentów Wytwarzanie i Ciepło, związanych z niższą ceną paliw oraz realizacją programu poprawy efektywności.

– _ Na wynik EBITDA i zysk netto w II kwartale i całym półroczu 2013 r. istotny wpływ miał dokonany przez nas odpis aktualizujący wartość aktywów wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami test wykazał utratę wartości niektórych jednostek, co w konsekwencji obciążyło EBITDA Grupy kwotą około 240 mln zł, a zysk netto kwotą około 190 mln zł. Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych, których dotyczył odpis, wynosi ok. 1 200 MW, z czego przeważającą część stanowiły bloki klasy 120 MW, których jednostkowy koszt zmienny wytwarzania jest na najwyższym poziomie _ – informuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

Inwestycje i zadłużenie

CAPEX grupy w I półroczu 2013 r. wyniósł około 1,35 mld zł, co oznacza wzrost o około 9,7 proc. rok do roku. Realizowany program inwestycyjny w znacznej części dotyczył segmentu Dystrybucja (około 47 proc. całości wydatków inwestycyjnych), ale także budowy i modernizacji mocy wytwórczych oraz instalacji do obniżenia emisji NOx w segmencie Wytwarzanie oraz budowy farm wiatrowych w segmencie OZE.

Grupa ukończyła m.in. budowę bloku ciepłowniczego w kogeneracji o mocy 50 MWe i 106 MWt przystosowanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na terenie Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała (ZEC Bielsko-Biała) oraz zakończyła budowę bloków biomasowych w Jaworznie (50 MW), Stalowej Woli (20 MW) i Tychach (40 MW). Ukończenie budowy dwóch farm wiatrowych - o mocy 40 MW w Wicku i 82 MW w Marszewie - planowane jest w II półroczu br.

Dług netto Grupy na koniec I półrocza wynosił 5,03 mld zł wobec 4,44 mld zł rok wcześniej. Wzrost ten wynika ze zwiększonych wydatków inwestycyjnych i niższego stanu środków finansowych grupy na koniec okresu, wynikających z wypłaconej dywidendy, twierdzi grupa. Wskaźniki zadłużenia i płynności Grupy utrzymują się na poziomie: dług netto do EBITDA: 1,31, a wskaźnik płynności bieżącej: 1,20.

Wyniki finansowe grupy za pierwsze półrocze 2013 r. Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Czytaj więcej w Money.pl
Jest chętny na inwestycję w elektrownię Opole Polskie Inwestycje Rozwojowe rozpatrują możliwość udziału kapitałowego w projekcie w Opolu.
TAURON startuje z inwestycją o wartości 120 mln złotych TAURON Ciepło podpisał dziś umowę z Control Process na budowę 50 MW turbogeneratora w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej.
Nowa inwestycja Tauronu. Wydadzą 600 mln zł Tauron Ciepło podpisał dziś umowę na budowę nowego bloku energetycznego. Jednostka spalająca biomasę powstanie w Zakładzie Wytwarzania Tychy.
Tagi: tauron, business news, wiadmomości, gospodarka, manager, prosto z firm
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz