Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Idea Bank chce pozyskać z emisji miliard złotych

0
Podziel się:

Akcje sprzedawać będą giełdowe spółki z grupy Leszka Czarneckiego LC Corp. i Getin Holding.

Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku
Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku (Idea Bank)

Aktualizacja, godz. 15.15

Oferta publiczna Idea Banku obejmuje maksymalnie 27 mln akcji, w tym do 20 mln stanowić będą akcje nowej emisji. Bank oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 1 mld zł i będą przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie akcji kredytowej - poinformował bank w prospekcie. Według podanych właśnie informacji cena maksymalna akcji banku została ustalona na poziomie 32 złotych za sztukę.

Maksymalna cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Idea Banku została ustalona na 32 zł - podał bank w aneksie do prospektu emisyjnego.

Bank podał, że około 60 proc. pozyskanych środków bank chce przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez faktoring i od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez leasing.

Bank poinformował, że może ponadto przeznaczyć część środków z emisji nowych akcji na przejęcia podmiotów.

Zapisy na akcje banku w ofercie publicznej dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się 1-7 kwietnia, a dla indywidualnych 23-30 marca. Cena maksymalna podana ma być 19 marca. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostanie ustalona 31 marca. Przewidywanym terminem pierwszego notowania akcji banku na GPW jest 16 kwietnia.

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce. W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji. Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 15 proc. oferowanych akcji. Zapis w tej transzy musi opiewać na co najmniej 10 akcji.

Akcjonariusze sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 7 mln akcji, przy czym LC Corp B.V. oferuje nie więcej niż 1.082.337 akcji Sprzedawanych; Getin Holding nie więcej niż 2.000.000 akcji, Leszek Czarnecki do 1.950.000 akcji sprzedawanych, a RB Investcom Sp. z o.o. do 1.000.000 akcji.

Notowania LC Corp. i Getin Holding - 1 tydzień

Bank zakłada, że jego aktywa do końca 2017 r. wzrosną o ponad 50 proc. w porównaniu z końcem 2014 r., kiedy wyniosły 15,1 mld zł.

Dodatkowo bank zakłada, że do końca 2017 r. wartość jego portfela kredytowego w porównaniu z końcem 2014 r. się podwoi.

Bank ocenia, że jego asortyment produktów i usług będzie się zmieniał w kierunku rosnącego udziału kredytów obrotowych i usług faktoringu, jak również w mniejszej skali kredytów samochodowych i leasingu.

Zarząd przewiduje, że względny udział wyniku z tytułu prowizji i opłat grupy oraz wyniku z tytułu odsetek będzie wyższy od aktualnego poziomu.

W średnioterminowych celach bank założył, że do końca 2016 roku jego wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniesie około 50–55 proc. i będzie miał potencjał dalszej poprawy w przyszłości.

"Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami zarządu, w okresie średnioterminowym koszty finansowania powinny się obniżyć, wskaźnik kredytów do depozytów powinien utrzymać się na poziomie porównywalnym do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, a stopa zwrotu z kapitału (ROAE) na poziomie kilkunastu procent" - napisano w prospekcie.

W 2014 roku C/I grupy wynosił 59 proc. Wskaźnik ROE wynosił 21,48 proc., a wskaźnik kredyty/depozyty 90,49 proc. W 2014 grupa miała 241,3 mln zysku netto. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 13,45 proc.

Idea Bank podał także, że nie planuje wypłacać dywidendy za lata 2014-16. W kolejnych latach bank zamierza wypłacać dywidendę na poziomie do 50 proc. zysku netto.

Obecnie kapitał zakładowy Idea Banku wynosi 135.622.194 zł i dzieli się na 67.811.097 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda.

Większościowym akcjonariuszem Banku jest Leszek Czarnecki, który bezpośrednio i pośrednio (w tym poprzez Getin Holding) posiada akcje banku stanowiące 85,73 proc. kapitału zakładowego i dające prawo do 85,95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu banku.

Przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte przez inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące 30,7 proc. kapitału zakładowego i dysponować 30,4 proc. w ogólnej liczbie głosów na WZ.

Po ofercie Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33 proc. kapitału i dające prawo do 59,82 proc. w ogólnej liczbie głosów na WZ.

Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązują się, że po ofercie nie będą sprzedawać akcji banku przez okres co najmniej 12 miesięcy w przypadku Leszka Czarneckiego i podmiotów od niego zależnych lub co najmniej 18 miesięcy w przypadku pozostałych obecnych akcjonariuszy banku.

Globalnymi koordynatorami, menedżerami oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Noble Securities będzie odpowiedzialny za koordynację konsorcjum detalicznego.

Przewidywany harmonogram oferty:

19 marca - publikacja ceny maksymalnej;

19-31 marca - budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

23-30 marca - zapisy od inwestorów indywidualnych;

31 marca - ustalenie i publikacja ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji, w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym grupom inwestorów;

1-7 kwietnia (do godz. 15:00 czasu warszawskiego) - zapisy od inwestorów instytucjonalnych;

ok. 8 kwietnia - przydział akcji oferowanych;

16 kwietnia - przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW.

Czytaj więcej w Money.pl

business news
giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)