Notowania

pll lot
06.11.2013 16:00

Komisja Europejska przyjrzy się pomocy przyznanej PLL LOT

Pojawiły się wątpliwości, czy plan restrukturyzacji linii lotniczej jest zgodny z wytycznymi UE.

Podziel się
Dodaj komentarz
(lot.com)

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie, aby ocenić, czy przyznanie PLL LOT 804 mln zł (około 200 mln euro) pomocy jest zgodne z unijnymi zasadami. Widoczny na zdjęciu prezes PLL LOT Sebastian Mikosz powiedział, że to standardowa procedura.

KE zapowiedziała dziś, że zbada przede wszystkim, czy planowana pomoc restrukturyzacyjna pozwoli LOT-owi odzyskać rentowność _ bez ciągłego finansowania publicznego _ i czy spółka zaproponowała odpowiednie środki wyrównawcze, aby złagodzić zakłócenia konkurencji spowodowane pomocą państwa. KE sprawdzi też, czy wkład własny LOT-u w koszty restrukturyzacji jest _ wystarczający _.

_ - Komisja ma wątpliwości, czy plan restrukturyzacji LOT-u jest zgodny z wytycznymi UE w sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw z 2004 roku. Komisja obawia się przede wszystkim, że prognozy dotyczące długoterminowej rentowności spółki mogą być nierealistyczne i że zaproponowane ograniczenie zdolności przewozowych może nie wystarczyć, aby zrekompensować zakłócenia konkurencji _ - czytamy w komunikacie KE.

Komisja zbada też, czy LOT kwalifikuje się do otrzymania pomocy restrukturyzacyjnej, _ biorąc pod uwagę ewentualną pomoc, którą spółka mogła wcześniej otrzymać od polskich portów lotniczych należących do państwa, kiedy już znajdowała się w trudnej sytuacji _. KE wskazuje, że zgodnie z unijnymi zasadami przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji mogą otrzymać pomoc na ratowanie i restrukturyzację tylko raz w ciągu dziesięciu lat.

_ - Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której upadające przedsiębiorstwa utrzymują się na rynku dzięki ciągłemu finansowaniu ze środków publicznych _ - uzasadnia KE.

Problemy LOT-u trwają od kilku lat. W maju bieżącego roku Komisja wydała tymczasową zgodę na pożyczkę na ratowanie spółki w wysokości 100 mln euro, a Polska zobowiązała się do przedstawienia planu restrukturyzacji. - _ 20 czerwca 2013 roku Polska zgłosiła Komisji podwyższenie kapitału o 200 mln euro, aby pomóc LOT-owi w sfinansowaniu restrukturyzacji. Zgodnie z planem okres restrukturyzacji ma potrwać dwa i pół roku. Ma to przywrócić spółce rentowność _ - wskazuje KE.

Komisja zapewnia, że wszczęcie postępowania nie przesądza jego ostatecznego wyniku i daje _ zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat badanych środków pomocy _. Jeśli KE uzna pomoc publiczną za niezgodną z zasadami UE, musi być ona odzyskana od firmy przez władze krajowe, nienaliczane są natomiast kary.

Prezes Mikosz poinformował, że spółka spodziewała się takiej decyzji. - _ Komisja standardowo uruchamia tę procedurę w przypadku podmiotów, w tym linii lotniczych, które ubiegają się o pomoc publiczną na restrukturyzację _ - powiedział. Dodał, że nie ma nic zaskakującego w tym, że kilka elementów wymaga dokładnego przeanalizowania, wyjaśnienia i uzasadnienia.

LOT przypomniał, że od momentu złożenia w KE planu restrukturyzacji, Komisja pytała przewoźnika o poszczególne elementy i założenia dokumentu. - _ To standardowa procedura, podobnie jak uruchomione właśnie formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie notyfikowania pomocy publicznej. Komisja, podejmując taką decyzję 6 listopada, jednocześnie powiadomiła polski rząd i podała do publicznej wiadomości, jakie kwestie dotyczące planu restrukturyzacji PLL LOT powinny zostać doprecyzowane _ - przekazała spółka.

Według LOT, Komisja zamierza szczegółowo przeanalizować plan restrukturyzacji w trzech aspektach. Chodzi o tzw. środki kompensacyjne, które spółka musi wnieść w zamian za otrzymanie pomocy publicznej, możliwość osiągnięcia przez LOT trwałej rentowności poprzez działania zapisane w planie oraz wkład własny spółki do kosztów i wydatków, które poniesione zostaną w procesie restrukturyzacji.

W ramach pierwszej transzy (tzw. pożyczki na ratowanie), LOT otrzymał 400 mln zł. Plan restrukturyzacji zakłada m.in. przekazanie LOT-owi drugiej transzy pomocy publicznej na restrukturyzację, w wysokości 381 mln zł. Zgodnie z dokumentem, pieniądze te miały zostać wypłacone w sierpniu bieżącego roku, jednak - jak zaznacza spółka - dzięki konsekwentnym działaniom, wyniki LOT-u są lepsze od zakładanych. Dlatego przewoźnik nie wystąpił o pomoc w sierpniu, wrześniu ani październiku. Zgodnie z założeniami planu PLL LOT ma uzyskać trwałą rentowność począwszy od 2015 roku.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: pll lot, business news, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, manager, prosto z firm, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz