Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kontrola nik
09.04.2013 12:09

Kontrola NIK. Polskie Koleje Państwowe działały niezgodnie z prawem

Niedotrzymywanie terminów, marnowanie pieniędzy, niegospodarność - to główne grzechy spółki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(pkp.pl)

Od 2010 roku do połowy 2012 roku PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) realizowały inwestycje infrastrukturalne nieterminowo, niegospodarnie, a często niezgodnie z obowiązującym prawem - poinformowała Najwyższa Izba Kontroli.

Izba podkreśliła w przesłanym raporcie, że _ istnieje realna możliwość utraty części dofinansowania UE _ na inwestycje kolejowe. Według Izby ponad połowa skontrolowanych inwestycji prowadzonych przez PKP PLK ma opóźnienia. Sięgają one często 29 miesięcy w stosunku do początkowo ustalonych terminów.

NIK przeprowadziła kontrolę w PKP PLK w okresie od 17 maja 2012 r. do 2 października 2012 r. Kontrolą objęła także resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz wszystkie oddziały Centrum Realizacji Inwestycji PLK.

_ - NIK krytycznie ocenia działania ministra właściwego do spraw transportu, będącego organem właścicielskim tej spółki oraz odpowiadającego za rozwój infrastruktury kolejowej _ - podkreślono. Izba skrytykowała resort transportu za opóźnienia w przygotowywaniu strategicznych dokumentów dotyczących budowy infrastruktury kolejowej, nieskuteczny nadzór właścicielski nad spółką oraz nieodpowiednie finansowanie inwestycji.

_ - Zgodnie z wieloletnim programem łączna kwota na inwestycje kolejowe ma wynieść 19,2 mld zł, w tym 13,7 mld zł w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" i 1,5 mld zł z regionalnych programów operacyjnych _ - wyjaśnia NIK. Jej zdaniem PKP PLK nie są wystarczająco przygotowane organizacyjnie i kadrowo do terminowej realizacji inwestycji.

Spółka - jak podkreśliła Izba - miała trudności z pozyskaniem środków z programu _ Infrastruktura i Środowisko _, wynikające z braku zabezpieczenia w odpowiednich kwotach i terminach wkładu krajowego. Chodzi o pieniądze z budżetu państwa, Funduszu Kolejowego oraz środki własne spółki.

NIK wskazała, że w przypadku braku pełnego zabezpieczenia wkładu krajowego istnieje ryzyko niezrealizowania projektów określonych w _ Wieloletnim programie inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 _ (WPIK). Według Izby istnieje zagrożenie, że _ Polska może utracić część środków pomocowych UE, a rozpoczęte inwestycje będzie musiała dokończyć, finansując je z własnych pieniędzy _.

NIK oceniła, że PLK nie są dobrze przygotowane do sprawnego wykorzystywania funduszy unijnych. - _ Po upływie połowy okresu realizacji WPIK nie podpisano umów o dofinansowanie 18 z 32 zaplanowanych zadań o łącznej wartości prawie 6 mld zł _ - podkreślono. Wynikało to m.in. ze zmian w projektach, nierzetelnego przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń administracyjnych oraz opóźnień w przeprowadzaniu przetargów.

Jak poinformowała Izba, średni czas od złożenia dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji kolejowej wynosił 383 dni. Spółka nie miała też przygotowanych projektów zapasowych w razie wystąpienia trudności przy realizacji bieżących zadań.

Izba jednocześnie zwróciła uwagę, że w okresie objętym kontrolą znacznie zwiększyła się _ aktywność ministra (transportu) w tworzeniu warunków zapewniających sprawniejszą realizację inwestycji na kolei. Dotyczy to w szczególności zwiększenia środków publicznych na finansowanie tych inwestycji _ - podkreślono.

Czytaj więcej o raportach NIK w Money.pl
Oto, do czego prowadzi brak kontroli placówek służby zdrowia NIK stawia zarzuty NFZ. Większość jednostek służby zdrowia jest poza kontrolą. Nadużycia bywają tragiczne w skutkach.
Nowy raport NIK-u. Tym razem pozytywnie Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie funkcjonowanie państwowych instytucji kultury.
Fotoradary to skarbonki? NIK to sprawdzi NIK rozpoczyna audyt działań policji i innych instytucji administracji publicznej mających za zadanie działać na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Tagi: kontrola nik, pkp, business news, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prosto z firm, najważniejsze, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz