Notowania

lts
08.10.2013 15:55

Lotos liczy na kolejne miliony z "Inwestycji Polskich"

Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych zapowiada finansowanie kolejnych projektów. Jako głównych kandydatów do uzyskania wielomilionowej pomocy wymienia się Lotos i Grupę Azoty.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)
Paweł Olechnowicz, prezes zarządu spółki Lotos

Lotos i Grupa Azoty będą zabiegać o zaangażowanie się Polskich Inwestycji Rozwojowych w potencjalny projekt petrochemiczny, który może być realizowany przez te firmy w Gdańsku. Paliwowy koncern dopiero co podpisał umowę w sprawie finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej na Bałtyku. PIR ma wyłożyć 563 miliony złotych na projekt warty około 1,6 miliarda.

Lotos prawie rok temu zawarł porozumienie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie, dotyczące budowy instalacji petrochemicznych i chemicznych. Pierwszy z wariantów będzie dotyczył instalacji krakingu parowego. Technologia ta umożliwia produkcję lekkich olefin etylen, propylen i butylen - podstawowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych. Natomiast drugi obejmuje instalację aromatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji mają być Azoty.

_ - Będziemy zabiegać razem z prezesem Grupy Azoty, by projekt był od początku wspierany i by znalazł się na początku listy projektów, które mogą być realizowane _ - zapowiada Paweł Olechnowicz (na zdjęciu), prezes grupy Lotos._ - Przeanalizujemy wszystkie możliwości za i przeciw, by było widać, czy ten projekt ekonomicznie się broni. Bo tylko o takich przedsięwzięciach mówimy _ - dodaje.

Obecnie planowana inwestycja petrochemiczna jest na etapie pre-feasibility study. Spółki pracują nad wstępnym stadium wykonalności dla dwóch projektów: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium pozwoliłyby na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem. _ - Do końca roku, może w listopadzie, powstanie końcowy materiał konsorcjum, gotowe pre-feasibility study i w listopadzie, na przełomie listopada i grudnia będziemy decydować o następnej fazie _ - mówi Olechnowicz.

Grupa Lotos i Zakłady Azotowe Tarnów zakładały, że rozpoczęcie inwestycji w nową instalację petrochemiczną w Gdańsku może nastąpić w 2014 roku. Wartość projektu to około 5-6 mld zł. Oddanie do użytku zakładu nastąpiłoby na przełomie 2017-2018 roku.

Inwestycje Polskie sfinansują wydobycie ropy naftowej na Bałtyku

Wczoraj Polskie Inwestycje Rozwojowe oraz Lotos Petrobaltic podpisały porozumienie dotyczące finansowania projektu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim. Dotychczasowe prace nad rozwojem projektu B8 były finansowane ze środków własnych paliwowego koncernu. Podpisane porozumienie przewiduje, że na dalsze potrzeby realizacji prac powołana zostanie w pełni zależna od Lotosu spółka celowa. Spółka ta zrealizuje pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują miedzy innymi przebudowę platformy wiertniczej na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów.

_ - Uruchomienie komercyjnej produkcji ze złoża B8 planujemy na koniec 2015 roku. Jego potencjał wydobywczy szacujemy na 3,5 mln ton ropy naftowej _ - podkreśla Zbigniew Paszkowicz, prezes Lotos Petrobaltic i wiceprezes do spraw poszukiwań i wydobycia grupy Lotos.

_ - Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą blisko 30 mln ton ropy naftowej. Ich optymalne wykorzystanie pozwoli nam wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju _ - podkreśla Paweł Olechnowicz.

Spółka podała, że całkowite nakłady na projekt związany ze złożem B8 wyniosą około 1,6 mld zł, z czego wartość rynkowa wkładu Lotosu wynosić będzie około 700 mln zł, a łączne finansowanie przez podmioty zewnętrzne, zarówno banków jak i PIR, wyniesie około 900 mln zł. _ - Strony zakładają w porozumieniu, że zaangażowanie finansowe PIR w finansowanie projektu nie przekroczy kwoty 563 mln zł. Intencją stron jest aby wypłata pierwszej transzy finansowania nastąpiła w pierwszej połowie 2014 roku _ - czytamy w komunikacie Lotosu.

Ostateczna struktura finansowania transakcji będzie podlegać dalszym analizom i negocjacjom oraz zostanie wypracowana we współpracy z bankami zainteresowanymi finansowaniem.

To dopiero początek programu _ Inwestycje Polskie _

- _ Prowadzone są prace nad kolejnymi projektami inwestycyjnymi. Jest możliwe, że do końca tego roku gotowe będą do zaprezentowania kolejne 1-2 projekty _ - zapowiada Mariusz Grendowicz, prezes PIR. Określa je jako projekty z sektora energetyczno-samorządowego.

Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) powstała w ramach Programu Inwestycje Polskie. Jego celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski. Spółka PIR S.A. została zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku.

PIR S.A. koncentruje się na priorytetach rozwojowych Polski, zawartych w oficjalnych dokumentach, opisujących strategie gospodarcze i rozwojowe przyjmowanych przez Radę Ministrów. Inwestycje prowadzone przez PIR S.A. są zgodne z zasadami określonymi w _ Polityce Inwestycyjnej _ spółki. Ocena analizowanych projektów ma charakter komercyjny i przebiega w ramach wieloetapowego procesu. Działalność PIR S.A. jest komplementarna w stosunku do oferty komercyjnego sektora finansowego.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: lts, business news, wiadomości, gospodarka, manager, prosto z firm
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz