Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Oferta publiczna Pekabex: Spółka planuje ekspansję w Skandynawii

0
Podziel się

Spółka chce pozyskać z emisji około 25 mln zł. Zapisy ruszają dzisiaj.

Oferta publiczna Pekabex: Spółka planuje ekspansję w Skandynawii
(Mariusz Grzelak/Reporter)
bEhjVNoB

Pierwotna oferta publiczna grupy Pekabex, z której chce ona pozyskać ok. 25 mln zł brutto, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podała spółka. Cenę poznamy 17 czerwca.

W ramach oferty Pekabex zaoferuje do około 4,17 mln nowych akcji, z emisji których planuje pozyskać ok. 25 mln zł brutto. Środki z oferty grupa planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, w szczególności na konsolidację krajowego rynku prefabrykacji oraz ekspansję zagraniczną.

Oferta publiczna obejmie także prawie 4,37 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15 proc. akcji oferowanych, podano w komunikacie.

bEhjVNoD

Cena akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych od 10 do 16 czerwca. Cena zostanie opublikowana najpóźniej 17 czerwca 2015 r. do godz. 9:00. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 17 do 19 czerwca w punktach obsługi klienta DM PKO Banku Polskiego. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom ok. 22 czerwca.

- Naszym celem jest umacnianie czołowej pozycji grupy Pekabex na rynku prefabrykacji w Polsce oraz dalszy rozwój działalności na rynkach zagranicznych, w tym na perspektywicznym rynku skandynawskim, gdzie jesteśmy obecni od czterech lat. Kluczowymi elementami naszej strategii - obok ciągłego rozwijania oferty produktów i usług oraz poprawy efektywności operacyjnej - jest konsolidacja rynku i rozbudowa posiadanych zakładów - powiedział prezes Pekabeksu Robert Jędrzejowski, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że dzięki przejęciu w tym roku spółki Kokoszki Prefabrykacja z Gdańska firma ma obecnie trzy zakłady produkcyjne, optymalnie zlokalizowane na zachodzie, południu i północy Polski, oraz uzyskała lepszy dostęp do rynku skandynawskiego.

"Myślimy o kolejnej akwizycji. Chcemy, by siatka naszych zakładów pokrywała w miarę równomiernie obszar całej Polski. Ponadto dalsze zwiększanie skali działalności, m.in. poprzez ekspansję zagraniczną, wiąże się z większym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Oferta publiczna akcji ułatwi nam realizację tych planów" - dodał prezes.

bEhjVNoJ

Pekabex przewiduje, że wpływy netto z emisji nowych akcji (po odliczeniu kosztów oferty) wyniosą około 23 mln zł. Środki te zamierza przeznaczyć przede wszystkim na następujące cele:

- refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja, włączonej do grupy Pekabex w 2015 r. - 7 mln zł;

- zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów, w tym na rynkach zagranicznych - ok. 6 mln zł;

- inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności lub aktywów w wysokości - ok. 10 mln zł.

bEhjVNoK

"W sytuacji, gdy w ciągu 18 miesięcy od oferty publicznej cele opisane w punktach 2) i 3) nie zostaną zrealizowane lub na ich realizację przeznaczone zostanie mniejsza kwota od zakładanej, pozostałe środki z emisji akcji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego na przejęcie spółki Kokoszki Prefabrykacja. Grupa Pekabex nabyła 98% akcji spółki Kokoszki Prefabrykacja za łączną cenę 25 mln zł, z czego pierwsza rata w wysokości 18 mln zł została zapłacona przy zawarciu umowy" - czytamy dalej.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 21 213 024 akcje. Jej większościowym akcjonariuszem jest Maciej Grabski, który pośrednio kontroluje ponad 64% akcji. Wśród pozostałych akcjonariuszy są m.in. menedżerowie grupy Pekabex.

Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące ponad 33 proc. kapitału zakładowego i dysponować łącznie ponad 33 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

W 2014 r. grupa odnotowała 15,9 mln zł zysku netto (wobec 15,3 mln zł zysku rok wcześniej) przy 328,2 mln zł przychodów (wobec 317,6 mln zł przychodów w 2013 r.)

bEhjVNoL

Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a także w budownictwie mieszkaniowym. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów, grupa Pekabex jest liderem na krajowym rynku. Produkty grupy sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii i Niemczech. W Niemczech grupa prowadzi ponadto działalność usługową.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bEhjVNpe
budownictwo
business news
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)