Notowania

debiut na gpw
03.11.2014 11:20

Ostatni dzień zapisów na akcje Skarbca. Warto zainwestować?

Prezes Marek Rybiec przekonuje, że rynek funduszy inwestycyjnych ma bardzo duży potencjał i obiecuje wysoką dywidendę. Trzeba jednak pamiętać o dużym ryzyku branży.

Podziel się
Dodaj komentarz
(mat. prasowe)
Marek Rybiec, prezes Skarbiec Holding

Dzisiaj inwestorzy indywidualni mają ostatnią szansę na złożenie zapisów na akcje Skarbiec Holding. Spółka zadebiutuje na GPW w ciągu najbliższych trzech tygodni. Prezes Marek Rybiec (na zdjęciu) chce zachęcić inwestorów m.in. dywidendą sięgającą 100 procent zysków, które po pierwszych sześciu miesiącach tego roku przekroczyły 9 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki funduszy są mocno uzależnione od sytuacji na rynkach finansowych.

Do sprzedaży trafi do 3,16 mln akcji. Ich ostateczna liczba i cena będzie zależeć od zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Dla drobnych graczy giełdowych przeznaczonych jest do 10 procent oferty. Cena maksymalna, po której można składać zapisy na akcje to 44 zł. Ostateczne warunki transakcji poznamy w środę.

W ofercie nie są sprzedawane nowe akcje. Dostępne papiery należą do dotychczas przez głównego akcjonariusza funduszu, jakim jest Skarbiec Holding Limited, który jest kontrolowany przez fundusz Polish Enterprise Fund V L.P. Do spółki nie wpłyną więc nowe środki.

- _ Częściowe wyjście funduszu z inwestycji w Skarbiec Holding jest naturalne. Taka jest specyfika działalności funduszy private equity _. _ Oferta publiczna i wprowadzenie spółki na giełdę to dla nas możliwość pozyskania grona nowych, stabilnych inwestorów _ - komentuje prezes Skarbiec Holding Marek Rybiec.

Przed ofertą Skarbiec Holding posiadał 94,6 procent akcji. Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, dotychczasowy główny akcjonariusz będzie posiadał pakiet 48,3 procent udziałów, a nowi akcjonariusze będą mieli 46,3 procent.

Prezes obiecuje hojnie dzielić się zyskami

-_ Wiemy, że inwestorzy oczekują od spółki, w którą chcą zainwestować, możliwości generowania powtarzalnych zysków w przyszłości. W 2013 roku spółka wypracowała ponad 100 mln zł przychodów i 29 mln zł zysku netto, a wskaźnik ROE, charakteryzujący poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału, zanotował bardzo wysoki poziom 30,8 procent. Zyskiem Skarbiec Holding dzieli się ze swoimi akcjonariuszami. Dotychczas wypłacaliśmy akcjonariuszom niemal cały zysk. Zgodnie z deklaracją z prospektu emisyjnego, zarząd będzie rekomendował wypłacanie minimum 75 procent, z intencją wypłaty 100 procent zysku jednostkowego w formie dywidendy _ - podkreśla Marek Rybiec.

W 2013 roku przychody Skarbca wyniosły 101,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 72 procent. Zysk w tym samym czasie zwiększył się o 181 procent do poziomu 28,9 mln zł. Po pierwszym półroczu tego roku przychody ze sprzedaży wynosiły 44,7 mln zł, a zysk netto prawie 9,3 mln zł.

Według zapowiedzi prezesa Rybca potencjał rozwoju rynku jest bardzo duży. - _ W Polsce w ostatnich latach, aktywa pod zarządzaniem ulokowane w funduszach inwestycyjnych, rosły szybciej niż oszczędności gromadzone m.in. na rachunkach bankowych. Spodziewamy się utrzymania tego trendu. Ponadto, widzimy dysproporcję w porównaniu krajowego rynku funduszy z bardziej rozwiniętymi rynkami. Aktywa funduszy rynku kapitałowego w najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej mają blisko 50 procent udziału w relacji do zgromadzonych oszczędności. W Polsce ten poziom nadal jest niski i wynosi blisko 25 procent _- komentuje prezes.

- _ Potencjał do wzrostu aktywów w funduszach kapitałowych będzie napędzany także prognozowanym wzrostem PKB w Polsce, które ma wpływ na wzrost oszczędności. Środowisko niskich stóp procentowych podnosi atrakcyjność lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Również rosnąca świadomość samodzielnego oszczędzania, także na emeryturę, powinna przyczynić się do wzrostu napływów aktywów do funduszy _ - dodaje Rybiec.

Wyniki funduszów mocno uzależnione od koniunktury

Trzeba jednak pamiętać, że wyniki funduszów inwestycyjnych potrafią się bardzo dynamicznie zmieniać w zależności od koniiunktury na rynkach finansowych. Gorsza koniunktura wpływa zazwyczaj na obniżenie wyników inwestycyjnych i spadek zainteresowania usługami funduszy wraz z umorzeniami. Pochodną tego jest spadek wartości aktywów zarządzanych przez fundusz, co automatycznie przekłada się na niższe przychody z tytułu opłaty stałej za zarządzanie.

W 2008 roku wynik finansowy netto wszystkich funduszy działających w Polsce wyniósł 579,7 mln zł, wobec 1018,1 mln zł rok wcześniej (dane GUS). Co ważne, straty netto w wysokości 19,2 mln zł poniosło w tym kryzysowym roku 14 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku. Zarządza 45 funduszami i subfunduszami oraz portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 15 mld zł. Zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: debiut na gpw, skarbiec holding, business news, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, manager, prosto z firm, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz