Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

PBG zaproponowało układ. Dług to ponad 3 mld zł

0
Podziel się

Dług grupy wynosi około 3 mld zł. Mimo to kontynuują działalność i w pierwszej połowie tego roku zdołali nawet wygenerować zysk.

prezes Paweł Mortas
prezes Paweł Mortas (PAP/Rafał Guz)
bErxHvlx

Budowlana spółka z GPW przedstawiła sposób spłaty długów przekraczających 3 mld zł. W planach jest gigantyczna emisja nowych akcji, która zwiększy liczbę papierów w obrocie niemal 38-krotnie. Czy wierzyciele zgodzą się na te warunki okaże się pod koniec września. Cały czas firma kontynuuje działalność. W pierwszej połowie roku udało się nawet wygenerować niewielki zysk.

Zgodnie z propozycjami wierzyciele objęci procedurą będą posiadać finalnie 75 procent akcji spółki. W tym celu ma dojść do emisji około 700,5 mln nowych papierów, które obejmą w ramach konwersji wierzytelności niektórzy wierzyciele.

Planowana emisja akcji zwiększy obecną ilość papierów w obrocie o około 38 razy. Obecnie kapitał zakładowy PBG dzieli się na nieco ponad 14 mln akcji. Cena po której będą sprzedawane nowe walory wyniesie 2 grosze na jeden walor. Oficjalna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta 30 września.

bErxHvlz

- _ W propozycjach układowych zakładamy, że nowe finansowanie może zostać udzielone spółce, zarówno w formie linii kredytowych, gwarancyjnych lub poprzez emisję obligacji długoterminowych _ - mówi Paweł Mortas, prezes zarządu PBG. - _ Zakładamy również, że możliwe będzie wynegocjowanie i podpisanie z wierzycielami udzielającymi nowe finansowanie, umów precyzujących warunki przed głosowaniem nad układem _ - dodaje prezes.

Obecnie główny akcjonariusz - Jerzy Wiśniewski, będący jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej - będzie miał 23,54 procent. Projekt umowy zawiera zobowiązania dla niego do nabycia części długów objętych układem od wierzycieli, którzy zechcą przystąpić do umowy restrukturyzacyjnej oraz do nie dokonywania obrotu akcjami spółki uzyskanymi w ramach układu przez okres pięciu lat.

- Liczymy na możliwie najszybsze finalne uzgodnienia warunków restrukturyzacji zadłużenia - powiedziała Kinga Banaszak-Filipiak, wiceprezes zarządu PBG. - _ Jesteśmy przekonani, że przygotowana propozycja jest optymalna dla wszystkich stron, a jednocześnie możliwa do realizacji. Stopień ich zaspokojenia jest korzystniejszy niż przy opcji likwidacyjnej _ - zapewnia.

Co dostaną wierzyciele ?

bErxHvlF

Zaległe zobowiązania, nie przekraczające 500 tysięcy złotych, zostaną spłacone w całości, natomiast przekraczające tę kwotę w 8-20 procentach, zależnie od grupy. Jedynie wierzytelności Jerzego Wiśniewskiego nie będą podlegać spłacie, ale w całości zostaną zamienione na akcje.

Wierzyciele należący do pierwszej grupy, którym przysługują objęte układem wierzytelności pieniężne wynikające z umów, otrzymają w ratach układowych 500 tysięcy złotych oraz 20 procent nadwyżki.

W ramach drugiej grupy podmiotów, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości nieprzekraczającej sumy 500 tys zł, spłata wyniesie 100 procent.

Grupa trzecia obejmuje wierzycieli będących stronami umów konsorcjum zawartych z PBG oraz głównych dostawców spółki. Oni dostaną jedynie 15 procent, a dodatkowo w części niepodlegającej spłacie, długi zostaną zamienione na nowe akcje.

bErxHvlG

Podmioty, którym spółka zalega ze spłatą w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, roszczeń o zwrot utraconych korzyści, przyjęcia odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne dostaną 8 procent.

W grupie piątej i szóstej znaleźli się obligatariusze, banki, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, leasingodawcy oraz firm inwestycyjne. Podobnie jak w trzeciej grupie dostaną 15 procent wierzytelności. Jednak dodatkowo w przypadku zawarcia umowy o udzielenie nowego finansowania do łącznej kwoty 250 mln zł będą uprawnieni do otrzymania dodatkowej spłaty w wysokości 0,055 zł za każdy pełny miesiąc, w którym PBG wykorzysta każde pełne 2,5 zł udzielonego nowego finansowania.

Mimo problemów PBG nie zaprzestaje działalnościW trakcie postępowania układowego trwającego od ponad roku , PBG nieprzerwanie realizuje kluczowe inwestycje, w tym podziemny magazyn gazu Wierzchowice i terminal LNG w Świnoujściu. Przed terminem zakończyła budowę kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów. Spółki z grupy kapitałowej mają w planach takie kontrakty jak blok energetyczny dla elektrowni Jaworzno III i rozbudowę Elektrowni Opole.

PBG miało w pierwszej połowie 2013 roku 138,3 mln zł zysku wobec 1,69 mld zł straty rok wcześniej. Wartość portfela zamówień to 5,85 mld zł. Największy udział mają kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (90 procent). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowiły 10 procent.

bErxHvlH
Czytaj więcej w Money.pl
Spółka dnia: Zysk zamiast gigantycznej straty. Kurs gwałtownie w górę Akcje PBG - wyłączając spółki groszowe - są liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie.
Spółka dnia: Gigantyczna emisja akcji wywołała panikę W wyniku porozumienia z wierzycielami ilość papierów PBG zwiększy się 38-krotnie. Zobacz, jak zareagowali inwestorzy.
Na tej liście znajdują się zobowiązania warte 2,8 mld złotych Nadzorca sądowy przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności PBG opiewającą na kwotę ok. 2,78 mld zł - podało PBG.
bErxHvma
business news
manager
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)