Notowania

bankowość
04.05.2015 08:50

Pekao wypłaci dywidendę. Miliardy do podziału

Zobacz, co trzeba zrobić, żeby dostać 10 złotych na każdą akcję banku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wojciech Stróżyk/Reporter)
Luigi Lovaglio, prezes Pekao

Bank Pekao wypłaci posiadaczom akcji łącznie 2,6 miliarda złotych dywidendy z zysku za 2014 rok. Daje to wypłatę w wysokości 10 złotych na jedną akcję.

"Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 w kwocie 2 662 265 662,64 zł dzieli się w ten sposób że: 1) 98,6 proc. zysku netto banku, tj. kwotę 2 624 700 340,00 zł przeznacza się na dywidendę, 2) kwotę 37 565 322,64 zł przeznacza się na fundusz ryzyka ogólnego. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10,00 zł" - czytamy w uchwałach walnego.

Każdy kto chce otrzymać dywidendę musi być posiadaczem akcji Pekao na dzień 22 czerwca 2015 roku - wtedy ustalane jest prawo do wypłaty. Pieniądze na koncie posiadacza akcji powinny znaleźć się 7 lipca 2015 roku - przewidują uchwały.

W ubiegłym roku zwyczajne walne zgromadzenie Pekao podjęło decyzję o wypłacie 9,96 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

98 proc. zysku na dywidendę. Ile zarobi bank w 2015 roku?

W 2014 roku zysk netto wyniósł 2 714,7 mln zł. Zaledwie 2 proc. tej kwoty pozostanie w spółce. W przyszłym roku łączna kwota wypłaty dywidendy może być niższa. Zarząd prognozuje jednocyfrowy spadek zysku brutto. Oczekuje, że zysk brutto całego sektora bankowego spadnie o 10,4 proc. w skali roku.

"Naszym celem jest uzyskanie dynamiki lepszej niż w sektorze. To znaczy ograniczenie spadku zysku do wartości jednocyfrowej. Liczymy, że uda nam się to osiągnąć kontynuując znaczny wzrost wolumenów kredytów i liczby klientów" - powiedział Lovaglio.

Zysk netto Banku Pekao w ostatnich 10 latach (w tys. zł)

Dochody z działalności operacyjnej w 2014 roku wyniosły 7 345,7 mln zł i były niższe niż w 2013 r. o 147,9 mln zł, tj. 2 proc., głównie ze względu na niższy wynik pozaodsetkowy, częściowo skompensowany przez wyższy wynik z tytułu odsetek osiągnięty pomimo istotnej presji niższych stóp procentowych.

Wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w 2014 r. wyniósł 2 812,9 mln zł i był niższy o 170,7 mln zł, tj. 5,7 proc., w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r., głównie ze względu na niższy wynik z tytułu prowizji i opłat (pozostający pod wpływem niższych stawek interchange obniżających prowizje kartowe, niekorzystnych warunków rynkowych obniżających prowizje z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej a także reformy OFE oraz migracji do kanałów internetowych) i niższy wynik z działalności handlowej, w tym w szczególności ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: bankowość, peo, business news, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prosto z firm, najważniejsze, giełda na żywo, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz