Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pge
13.07.2013 07:22

PGE coraz bliżej budowy elektrowni atomowej

Spółki podkreślają w publikowanym raporcie, że wszystkie zadania związane z projektem jądrowym są prowadzone zgodnie z założeniami.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)
Aleksander Grad, prezes PGE EJ1

Koncepcja postępowania zintegrowanego, przygotowania do badań lokalizacyjnych - to najważniejsze działania ostatnich 12 miesięcy w projekcie jądrowym w raporcie spółek PGE EJ i PGE EJ1. Z najnowszego raportu wynika, że o kontrakt ubiega się pięciu potencjalnych partnerów.

_ - Przygotowaliśmy szereg rozwiązań, dokumentów i opracowań, które dają możliwość podjęcia dalszych kluczowych decyzji głównemu inwestorowi, czyli PGE SA, naszym potencjalnym partnerom biznesowym w kraju oraz rządowi _ - powiedział prezes PGE EJ1 Aleksander Grad, podsumowując rok kierowania spółką. Grad kierował też spółką PGE Energia Jądrowa, która została ostatnio zlikwidowana w ramach upraszczania struktury korporacyjnej.

Spółki podkreślają w publikowanym raporcie, że wszystkie zadania związane z projektem jądrowym są prowadzone zgodnie z założeniami.

Zaznacza się, że w ciągu ostatniego roku zapadła decyzja o przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, czyli wyłonienia partnera, który jednocześnie zaoferuje technologię reaktorów, generalne wykonawstwo wsparcie w eksploatacji i utrzymaniu elektrowni, transfer kompetencji, dostawy paliwa, zaangażowanie kapitałowe oraz deklarację zapewnienia finansowania od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych.

Projekt regulaminu tego postępowania został zaprezentowany potencjalnym oferentom w czasie dialogu wstępnego. W pierwszej rundzie tego dialogu w 2012 r. uczestniczyło osiem konsorcjów, w drugiej, zakończonej w maju 2013 r. - pięć.

_ Spotkania w trakcie dialogu wstępnego potwierdziły wykonalność projektu w modelu postępowania zintegrowanego. Konieczne jest jednak dopracowanie warunków biznesowych przyszłej współpracy i omówienie ich z potencjalnymi inwestorami _ - stwierdza raport. Dlatego następna runda negocjacji będzie poświęcona wyłącznie kwestiom finansowym, udziałowi potencjalnych partnerów strategicznych, zakresom ich inwestycji i kwestii ewentualnego wsparcia państwa. Rozmowy te zostaną zwołane po opracowaniu przez PGE strategii w tym zakresie - zaznacza się w dokumencie.

W raporcie podkreśla się, że w ciągu ostatniego roku opracowano kilka potencjalnych struktur finansowania inwestycji. Dokument podkreśla, że w czasie spotkań z bankami i agencjami kredytów eksportowych instytucje te zakomunikowały, iż z dużym prawdopodobieństwem mogą wymagać m.in. zapewnienia ekonomicznej przewidywalności przez wprowadzenie mechanizmów generowania stabilnych przepływów pieniężnych, na poziomie gwarantującym obsługę zobowiązań.

Raport zauważa, że szczególne znaczenie we wprowadzeniu tego typu mechanizmów ma wsparcie rządu, obok m.in. jasno komunikowanego, silnego i stabilnego poparcia politycznego.

Dokument przypomina, że w ciągu ostatniego roku w przetargu wyłoniono wykonawcę badań lokalizacyjnych i środowiskowych - firmę WorleyParsons, który rozpoczął pierwszy etap - tzw. mobilizację do realizacji projektów. Zbadane zostaną dwie potencjalne lokalizacje - Choczewo i Żarnowiec - a warunkiem do rozpoczęcia prac w terenie jest akceptacja przez PGE EJ1 efektów mobilizacji i uzyskanie zgód korporacyjnych. Równocześnie trwa postępowanie na wybór doradcy technicznego - inżyniera kontraktu. Zaproszenia do składania ostatecznych ofert wysłano do czterech zakwalifikowanych wykonawców.

Spółki podkreślają również w raporcie, że uzyskała dostęp do nieruchomości, niezbędnych do przeprowadzenia badań, zawierając 19 umów obejmujących 128 ha w lokalizacji Żarnowiec i 500 ha w Choczewie. Zaznacza się jednocześnie, że teren objęty badaniami nie jest identyczny z terenem przyszłej elektrowni, który zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

PGE EJ1 podpisała też umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na analizy możliwości koniecznej rozbudowy sieci przesyłowej. Zakończenie tej analizy w 2014 r. daje 9-10 lat na niezbędną rozbudowę sieci, o trzy lata więcej niż gdyby analizę rozpocząć w momencie złożenia wniosku o warunki przyłączenia elektrowni do sieci, co zwiększa szanse na terminową realizację tego elementu programu - podkreśla dokument.

Raport spółki wymienia też kontynuowanie współpracy z uczelniami - w zakresie kształcenia kadr, z NCBJ oraz z lokalnymi samorządami. Od grudnia 2012 r. współpraca z gminami koncentrowała się na działaniach informacyjnych poprzedzających wejście w teren wykonawcy badań lokalizacyjnych - zaznacza raport.

_ Koncentrowaliśmy się na tym, by realizować projekt jądrowy maksymalnie efektywnie - profesjonalizując zarządzanie, ograniczając koszty i ryzyka inwestora, jak również urealniając harmonogram inwestycji _ - podkreślił Grad.

Zauważył, że efekty działalności PGE EJ1 zostały dobrze ocenione zarówno przez polskie jak i zagraniczne instytucja kontrolne. _ W marcu uzyskaliśmy pozytywną opinię NIK. Poziom przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej docenili również specjaliści z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy zajmują się kontrolą tego typu przedsięwzięć na całym świecie. Jest to zasługą naszego zespołu, jak i współpracujących z nami ekspertów i doradców _ - podkreślił Grad.

Jako harmonogram projektu raport odwołuje się do przyjętego ostatnio przez ministerstwo gospodarki projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, który zakłada wybór lokalizacji i podpisanie kontraktu na wybraną technologię do końca 2016 r., rozpoczęcie budowy w 2019 r. i podłączenie do sieci pierwszego bloku do końca 2024 r.

PGE EJ1 jest spółką celową PGE, odpowiadającą za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wiosną 2013 r. struktura jednostek realizujących projekt jądrowy została uproszczona - wszystkie zadania przejęła PGE EJ1. Natomiast PGE Energia Jądrowa została zlikwidowana poprzez połączenie z PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Czytaj więcej w Money.pl
Atomówka zagrożona? "Deklaracja ministra..." Budowa pierwszej polskiej elektrowni atomowej może stanąć pod znakiem zapytania. Tak uważa ekspert energetyczny Robert Zajdler.
Zaskakujący sondaż. Polacy chcą budowy elektrowni atomowej Od akcji promocyjnej rządu, poparcie dla projektu wzrosło. Zobacz, o ile.
ING podwyższył rekomendację dla PGE Analitycy banku przyznali spółce energetycznej rekomendację trzymaj.
Tagi: pge, business news, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, manager, prosto z firm, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz