Notowania

Przejdź na
pkn
26.10.2014 07:00

PKN Orlen łączy dwie spółki rafineryjne. Powodem jest...

Spółka chce zacieśnić współpracę pomiędzy podmiotami oraz zoptymalizować strukturę całej grupy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Orlen)
Dariusz Krawiec, prezes PKN Orlen

Rafineria Trzebinia oraz Rafineria Nafty Jedlicze, obie z grupy kapitałowej PKN Orlen, będą funkcjonowały od początku 2015 roku jako jeden podmiot. Połączone dwie spółki będą funkcjonowały pod nowym szyldem - Orlen Południe. Celem połączenia jest optymalne wykorzystanie posiadanych przez nie aktywów oraz bardziej ścisła współpraca.

PKN Orlen podkreślił, że podejmowane zakresie działania _ nie mają wpływu na działalność operacyjną realizowaną obecnie przez łączące się spółki _.

_ - Podstawowym celem działań konsolidacyjnych prowadzonych przez koncern jest optymalizacja struktury grupy Orlen _ - poinformowało biuro prasowe PKN Orlen. Spółka przypomniała, że obecnie Rafinerię Trzebinia i Rafinerię Nafty Jedlicze łączy już wspólny zarząd, a oba podmioty _ ściśle ze sobą współpracują w ramach bieżącej działalności _.

_ - Zakładamy, że podjęte działania konsolidacyjne umożliwią dalsze zacieśnianie współpracy między spółkami, a także optymalne wykorzystanie posiadanych przez nie aktywów _ - wyjaśnił płocki koncern.

W lipcu ubiegłego roku zarząd Rafinerii Trzebinia przejął zarządzanie Rafinerią Nafty Jedlicze. Obie spółki informowały wówczas, ma to przyczynić się m.in. do zwiększenia efektywności ekonomicznej działań biznesowych.

_ - Przewidujemy, że do końca listopada przyjęte zostaną stosowne uchwały, które usankcjonują połączenie Rafinerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze w jeden podmiot, który jako bezpośredni następca tych spółek od początku 2015 roku będzie funkcjonował pod nazwą Orlen Południe _ - podało biuro prasowe PKN Orlen.

Od października 2012 roku PKN Orlen jest właścicielem 100 procent udziałów w Rafinerii Nafty Jedlicze. To efekt przeprowadzonego wcześniej przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Rafineria Nafty Jedlicze specjalizuje się w przemysłowym zagospodarowaniu - regeneracji, produkuje też ciężkie i lekkie oleje opałowe oraz rozpuszczalniki naftowe.

Rafineria Trzebinia to również spółka grupy kapitałowej PKN Orlen. Płocki koncern posiada tam 86,35 procent akcji, a pozostali akcjonariusze 13,65 procent. Rafineria Trzebinia i jej grupa kapitałowa zajmuje się przerobem ropy naftowej, produkcją biopaliwa w postaci biodiesla oraz produkcją parafiny.

Rafinerię Trzebinia przejmie rafinerię nafty Jedlicze

Plan połączenia przewiduje, że nastąpi ono w drodze przejęcie przez Rafinerię Trzebinia spółki Rafineria Nafty Jedlicze. Jak zakłada procedura, przeniesienie całego majątku Rafinerii Nafty Jedlicze na Rafinerię Trzebinia nastąpi w formule tzw. sukcesji uniwersalnej. Oznacza to, że na spółkę przejmującą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przejmowanego podmiotu. Równocześnie podniesiony zostanie kapitał zakładowego spółki przejmującej o nowe akcje zwykłe, imienne.

Akcje te, zgodnie z planem połączenia, Rafineria Trzebinia, jako spółka przejmująca, ma następnie przyznać jedynemu akcjonariuszowi Rafinerii Nafty Jedlicze, czyli PKN Orlen, według ustalonego parytetu wymiany. Emisja połączeniowa zakłada liczbę akcji na 680153 o wartości nominalnej 10 zł każda.

Wartość majątku Rafinerii Trzebinia, zgodnie z danymi z sierpnia 2014 roku, to 442,5 mln zł, natomiast wartość majątku Rafinerii Nafty Jedlicze to 70 mln zł.

W ostatnim czasie PKN Orlen poinformował, iż wyraża gotowość nabycia wszystkich akcji Rafinerii Trzebinia, które są w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych. Spółka zastrzegła, że rozważy wszystkie prawidłowo złożone oferty z terminem ważności co najmniej do 31 października 2014 roku, w których oferowana cena jednostkowa nie będzie wyższa od 79,51 zł za jedną akcję.

Oferty sprzedaży akcji akcjonariusze mniejszościowi Rafinerii Trzebinia mogą składać do 30 października 2014 roku w wybranych punktach obsługi klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao na terenie całego kraju.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: pkn, business news, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prosto z firm, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz