Notowania

pko bank polski
13.06.2013 11:11

PKO Bank Polski kupuje Nordeę

Nordea nie była w stanie sprostać polskim wymaganiom w obszarze ładu korporacyjnego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(materiały prasowe PKO BP)

Umowa przewiduje, że PKO Bank Polski, w którym na czele zarządu stoi Zbigniew Jagiełło (na zdj.) przejmie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska, Nordea Polska TUnŻ oraz portfel kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2 830 mln zł. Transakcja uzależniona jest od zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

55 mln 61 tys. 403 akcje spółki Nordea Bank Polska, stanowiące 99,21 proc. kapitału zakładowego spółki, zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB o wartości nominalnej wynoszącej 3,6 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

PKO Bank Polski przejmie także i skonsoliduje w ramach swojej grupy kapitałowej Nordea Finance Polska, spółkę oferującą usługi leasingu operacyjnego i finansowego dla klientów korporacyjnych oraz faktoringowe. - _ Transakcja pozwoli nam wzmocnić pozycję rynkową, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej _ - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Istotnym elementem transakcji jest zagwarantowanie przez Nordea Bank AB finansowania przez 7 lat portfela kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł. Nordea Bank AB będzie także pokrywać przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na tym portfelu przekraczających poziom 40 punktów bazowych w ujęciu rocznym.
Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na WZ tego banku). Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych.

Zgodnie z harmonogramem akwizycja powinna zostać sfinalizowana na przełomie 2013 i 2014 roku. Do fuzji prawnej PKO banku Polskiego i Nordea Bank Polska powinno dojść do 7 miesięcy po zamknięciu transakcji. Zmiana marki nastąpi natomiast nie później niż w ciągu pół roku od rozliczenia transakcji.

Nordea z transakcją liczyła się od dawna

Decyzja o transakcji została podjęta w związku z tym, że realizacja jednolitego modelu biznesowego przez grupę Nordea, stosowanego przez tą grupę w pozostałych krajach, stawała się coraz trudniejsza. Grupa nie była w stanie sprostać polskim wymaganiom w obszarze ładu korporacyjnego. Przykładem praktyk rynkowych, jakie wychodziły poza możliwości Norei może być wymagany poziom co najmniej 25 procent akcji w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas gdy Nordea Bank Polska posiada obecnie tylko 0,8 procent akcji w takim obrocie.

Informacje o prawdopodobnej transakcji pojawiły się już w lutym, kiedy Nordea Bank Sweden AB zatrudniła amerykański Bank of America/Merrill Lynch, by pomógł jej w znalezieniu zainteresowanego polską spółką. - _ Nigdy nie komentujemy pogłosek ani spekulacji. Teraz też nie będziemy komentować tych doniesień _ - odpowiedział wówczas Money.pl Erik Durhan, rzecznik Nordei w Szwecji.

Prasowe doniesienia informowały, że bankierzy wysłali zaproszenia do transakcji potencjalnie zainteresowanym podmiotom. Na liście miały się znaleźć m.in. Bank Pekao, BNP Paribas oraz PKO BP. Ten ostatni do pomocy w przeprowadzaniu transakcji wynajął nawet brytyjski bank Barclays. Jednak _ PKO Bank Polski nie komentuje tej sprawy _ - powiedział wtedy Money.pl Michał Zwoliński, specjalista z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego.

W lutym Zbigniew Jagiełło, prezes największego polskiego banku, mówił o zainteresowaniu kupnem Banku Millennium, choć jego właściciel - portugalski BCP - nie informował o sprzedaży polskiej spółki.

Aktywa Nordea Bank Polska wynosiły w końcu ub.r. 33,3 mld zł w porównaniu z 52,7 mld zł Banku Millennium. Nordea jeszcze niedawno szybko się rozwijała. Udział tego banku w rynku kredytów, który w 2000 r. nie przekraczał 0,2 proc., a w 2003 r. – po przejęciu LG Petro Banku – wynosił niespełna 1,5 proc., w 2011 r. sięgał 3,1 proc. To w głównej mierze efekt nacisku na sprzedaż kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich - Nordea była jednym z ostatnich banków, który wycofał je z oferty.

Pod koniec 2011 r. szwedzki właściciel zdecydował jednak o zmianie strategii swojej polskiej filii. Zrezygnował z ekspansji kredytowej. Zamiast tego postawił na bankowość relacyjną. Liczbę placówek ograniczono o niemal jedną trzecią, do 139, co wiązało się ze zwolnieniem 14 proc. zatrudnionych (w końcu 2012 r. NoBP miał 2 tys. pracowników). Koszty restrukturyzacji były jednym z powodów spadku zysku z prawie 300 mln zł w 2011 r. do 151 mln zł w 2012 r.

Czytaj więcej w Money.pl
PKO BP kupi bank. Minister zadowolony Włodzimierz Karpiński ocenił, że to przejęcie jest przykładem modelowej akwizycji spółki z udziałem Skarbu Państwa.
PKO BP kupi Nordea Bank Polska To transakcja warta 2,6 miliarda złotych. Chociaż cena, którą zapłaci PKO, może się jeszcze zmienić.
Tagi: pko bank polski, business news, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prosto z firm, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz