Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Polimex-Mostostal walczy z GDDKiA o miliony złotych

0
Podziel się:

Giełdowej spółce pilnie potrzeba finansowania. Do końca stycznia nie spłaciła m.in. zobowiązań odsetkowych wobec kredytodawców i posiadaczy obligacji.

Gregor Sobisch, prezes Polimeksu-Mostostal
Gregor Sobisch, prezes Polimeksu-Mostostal (Polimex-Mostostal SA)
bETsVVAl

Polimex-Mostostal złożył do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roszczenie o wypłatę kar umownych w wysokości ponad 475 milionów złotych. Cała kwota jednak nie trafi do spółki. Co więcej, Generalne Dyrekcja nie pozostaje bierna i chce ukarania giełdowej spółki. To nie jedyny problem firmy zarządzanej przez Gregora Sobischa (na zdjęciu). Do stycznia Polimex nie spłacił wymagalnych odsetek od kredytów.

W połowie stycznia konsorcjum z udziałem Polimeksu-Mostostal wypowiedziało kontrakty podpisane z GDDKiA i zakończyło roboty budowlane na odcinkach autostrad A1 i A4 i drogi ekspresowej S69._ _

_ - Odstąpienie od kontraktów spowodowane było nieprzedstawieniem przez GDDKiA w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w łącznej kwocie ponad 2 mld zł, oraz naruszeniem przez GDDKiA istotnych postanowień kontraktów polegających na odrzucaniu uzasadnionych roszczeń konsorcjów, jak również zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia za prace. _ Polimex-Mostostal oczekuje, że zamawiający niezwłocznie wywiąże się z ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec konsorcjów wykonawczych _ _ - komentuje spółka, na której czele stoi prezes Gregor Sobisch.

bETsVVAn

Mowa o 475 milionach złotych wobec konsorcjum, stąd też bezpośrednie zobowiązanie przypadające na Polimex będzie uzależnione od procentowego udziału w kontrakcie.

W połowie grudnia GDDKiA wypowiedziała umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała-Żywiec-Zwardoń. W tym przypadku powodem zerwania umowy był zbyt powolny postęp prac na budowie. Z kolei umowę na zaprojektowanie i zbudowanie około 40-kilometrowego odcinka A1 od Strykowa do Tuszyna, czyli tzw. wschodniej obwodnicy Łodzi, zerwano ze względu na opóźnienia rzędu 10 miesięcy. Polimex-Mostostal miał wybudować tę drogę za 1,158 mld zł.

GDDKiA ma własne roszczenia

Wszystko wskazuje na to, że GDDKiA nie będzie bierną stroną w konflikcie z Polimeksem. W tym samym czasie jak spółka wezwała do wypłaty odszkodowania, Generalna Dyrekcja zgłosiła się po 221,4 mln zł kar umownych._ _

_ - W ocenie spółki żądanie GDDKiA zapłaty ponad 200 mln złotych jest bezpodstawne, z uwagi na fakt, że stroną która skutecznie odstąpiła od umów było konsorcjum firm w skład którego wchodziła spółka. Odstąpienie GDDKiA od umów - jako późniejsze względem oświadczenia konsorcjum firm - było bezskuteczne, a tym samym żądanie kary umownej należy uznać za bezpodstawne _ - odpiera zarzuty Polimex.

bETsVVAt

Polimex-Mostostal podał także, że wraz ze spółką Doprastav, dokonał zwrotu bezzasadnie wystawionych przez GDDKiA not księgowych na łączną kwotę 104.255,027 mln zł dotyczących umowy na budowę odcinka drogi ekspresowej S69.

O pieniądze upominają się też inni wierzyciele

Polimex-Mostostal w weekend poinformował też o naruszeniu umowy określającej warunki finansowania spółki przez wierzycieli. Chodzi o niezapłacone odsetki od kredytów, wierzytelności obligatariuszy oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki, których płatność przypadała do 31 stycznia.

Z komunikatu wynika, że najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia umowy jest możliwość wypowiedzenia umowy przez każdego wierzyciela. Spółka wystąpiła do wierzycieli o zgodę na przesunięcie terminu płatności na dzień 30 kwietnia 2014 roku.

bETsVVAu

Dlaczego taki termin? - _ Polimex normalnie prowadzi działalność generując bieżące dochody. Liczymy, że te trzy miesiące pozwolą na spłatę części zadłużenia _ - tłumaczy w rozmowie z Money.pl Paweł Szymaniak, rzecznik spółki.

W między czasie wierzyciele będą mogli częściowo zweryfikować wypłacalność spółki. Na 20 marca jest zaplanowana publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu finansowego za 2013 rok. Portal Money.pl próbował uzyskać informacje na temat szacunków, lecz jak przyznaje rzecznik Polimeksu, żadnych oficjalnych prognoz spółka nie przedstawia.

Polimex-Mostostal miał w trzecim kwartale ubiegłego roku 44,4 mln zł straty netto w porównaniu do 289 mln zł straty rok wcześniej. Po trzech kwartałach miał 1,44 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej. Portfel zamówień grupy, nie zawierający przychodów ze sprzedaży przypadających na konsorcjantów, wynosił około 10,6 mld zł.

Czytaj więcej w Money.pl

bETsVVAv
bETsVVAO
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)