Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Polimex planuje w tym roku wyjść na prostą

0
Podziel się

Spółka planuje dodatni wynik operacyjny EBITDA. Niedawno była bliska bankructwa.

Maciej Stańczuk, prezes Polimex
Maciej Stańczuk, prezes Polimex (Materiały prasowe)
bErxoQHV

Polimex-Mostostal zakłada uzyskanie dodatniej EBITDA w 2015 r. Spółka prowadzi zaawansowane prace nad sprzedażą zakładu w Siedlcach i spodziewa się w niedługim czasie wstępnej umowy w tej sprawie. Do końca półrocza planuje przeprowadzić scalenie akcji, co ma mu otworzyć drogę do powrotu do notowań ciągłych.

- Planujemy w tym roku dodatnią EBITDA - powiedział na konferencji prasowej Krzysztof Cetnar, wiceprezes ds. finansowych.

Grupa Polimeksu zakończyła 2014 r. z 395,75 mln zł straty operacyjnej i 343,7 mln zł straty EBITDA.

bErxoQHX

Na wynik grupy w 2014 r. negatywnie wpłynęło kilka zdarzeń jednorazowych m.in.: utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne, rezerwy na koszty rozliczeń kontraktów infrastrukturalnych, rezerwy restrukturyzacyjnej, a także odpisy na należności i wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży. W 2014 r. ujemny wpływ na wynik operacyjny tych zdarzeń wyniósł około 300 mln zł.

Notowania tygodniowe Polimex Mostostal

Wiceprezes Polimeksu zwrócił uwagę, że w związku z pewnymi ryzykami, m.in. związanymi z kontraktami realizowanymi dla GDDKiA, czy upadłością jednego z konsorcjantów, jest za wcześnie, aby deklarować dodatni EBIT w 2015 r.

Walne Polimeksu w styczniu 2014 r. wyraziło zgodę na wydzielenie i sprzedaż na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części działalności stanowiącej segment produkcji w Siedlcach. Sprzedaż siedleckiego Mostostalu to kontynuacja działań dezinwestycyjnych wynikających z umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami.

bErxoQId

Polimeks informował, że prowadzi negocjacje z Towarzystwem Finansowym Silesia ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanej w Siedlcach oraz 100 proc. udziałów w Polimex Mostostal ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Siedlach.

- Ponieważ chcemy sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to utrudnia i wydłuża domknięcie procesu. Mam nadzieję, że sprzed świętami domkniemy wstępną umowę sprzedaży - powiedział Maciej Stańczuk, prezes Polimeksu.

- Chcielibyśmy uzyskać minimum 100 mln zł netto wpływu za zakład w Siedlcach przy jednoczesnej alokacji ponad 150 mln zł długu, który był zaciągnięty na budowę nowego zakładu - dodał Cetnar.

Akcje Polimeksu znajdują się obecnie na liście alertów w systemie notowań jednolitych ze względu na to, że ich cena jest niższa niż 50 gr.

bErxoQIe

W październiku 2014 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2.863.571.852 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,04 zł każda. Po emisji kapitał spółki dzieli się na 4.330.940.142 akcje. W marcu nowe akcje zostały wprowadzone do obrotu giełdowego.

Proces scalenia akcji, który ma umożliwić powrót do notowań ciągłych spodziewany jest do końca drugiego kwartału.

- Scalenie akcji chcielibyśmy przeprowadzić do końca półrocza. Do tego potrzebujemy zgody walnego zgromadzenia na umorzenie resztówek akcji. Powrót do notowań ciągłych nastąpi więc nie wcześniej niż z końcem drugiego kwartału - powiedział Cetnar.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bErxoQIf

Polimex-Mostostal zakłada uzyskanie dodatniej EBITDA w 2015 r.

bErxoQIy
business news
giełda
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)