Notowania

rnk
03.09.2013 15:20

Rank Progress z dużą stratą. Odwołuje prognozy na 2013 rok

Wobec straty na poziomie ponad 10 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach nie możliwe stało się osiągnięcie zakładanych pierwotnie ponad 100 mln zł zysku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Rank Progress)
prezes Rank Progress Jan Mroczka

W pierwszym półroczu giełdowy deweloper poniósł dotkliwą stratę w wysokości ponad 10 mln zł. Wpływ miały na to blisko 5 milionowe przeszacowania wartości nieruchomości i opóźnienia w realizacji trzech dużych centrów handlowych. Tym samym prognozy mówiące o całorocznym zysku w wysokości 108 mln zł zostały odwołane.

Po pierwszych sześciu miesiącach Rank Progress odnotował 20,3 mln zł przychodów. Jednocześnie legnicka spółka osiągnęła 12,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, co nie przełożyło się na ostateczny zysk. Na poziomie netto grupa wykazała 10,1 mln zł straty.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Rank Progress (w tys. zł)
wybrane pozycje 2012 2011 2010 2009
przychody ze sprzedaży 36 370 168 584 52 873 145 612
wynik na sprzedaży -8 564 32 971 16 926 38 799
zysk netto 24 369 151 687 90 971 73 718
zysk na jedną akcję 0,66 4,08 2,60 2,27
długoterminowy dług 260 002 369 111 331 706 230 561
dług wymagalny do roku 143 517 111 807 175 837 206 078

źródło: Rank Progress

Spółka tłumaczy to zmianą przeznaczenia jednego z pięter w Galerii Piastów z funkcji handlowej na rozrywkową. Tym samym wartość nieruchomości spadła o 5 mln euro. - _ Przeprowadziliśmy modernizację galerii, dedykując zgodnie z przyjętą dla niej nową strategią, górną kondygnację na park rozrywki. Nie zgadzamy się z tak dużą skalą przeszacowania, ale nie mamy na decyzję biegłego żadnego wpływu _ - tłumaczy Jan Mroczka, prezes Rank Progress.

To nie jedyny powód słabszych wyników finansowych. Drugim kluczowym czynnikiem były przesunięcia w realizacji parku handlowego w Krośnie, Mielcu i Pile. W przypadku dwóch pierwszych lokalizacji nastąpiło opóźnienie w skutek przeciągających się procedur odwoławczych. Jeśli chodzi o planowane śródmiejskiej centrum handlowe w Pile, to spółka postanowiła zgłosić projekt do programu JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas).

- _ Ten unijny fundusz umożliwia pozyskanie refinansowania na projekty związane z rewitalizacją przestrzeni miejskiej. Z uwagi na korzyści płynące z potencjalnego uczestnictwa w programie, zdecydowaliśmy dostosować projekt do jego wymogów, a to wiązało się z koniecznością wystąpienia o nowe pozwolenie na budowę _ - wyjaśnia Jan Mroczka.

W związku z tymi wydarzeniami oraz brakiem możliwości przewidzenia wpływu przeszacowań innych nieruchomości na wynik oraz tempa toczących się obecnie procedur administracyjnych, zarząd postanowił odwołać prognozy finansowe na 2013 rok. - _ Nie jesteśmy w stanie w tej chwili wystarczająco precyzyjnie oszacować, jaki osiągniemy zysk. Dlatego zamiast korygować prognozę, postanowiliśmy ją odwołać _ - mówi Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress.

Na reakcję inwestorów nie trzeba było długo czekać. Co więcej, taki scenariusz najprawdopodobniej był uwzględniany już wcześnie. Wyraźnie obrazuje to wykres ceny akcji dewelopera z GPW. Wartość spółki od początku roku zmalała o ponad 35 procent.

Tegoroczne notowania akcji Rank Progress Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

W drugiej połowie roku zarząd Rank Progress zapowiedział skupienie się na przyspieszeniu realizacji rozpoczętych i planowanych inwestycji. W październiku do użytku oddana zostanie galeria w Chojnicach, a w pierwszych tygodniach przyszłego roku park handlowy w Oleśnicy. Trwają również zaawansowane rozmowy, dotyczące sprzedaży Galerii Świdnickiej. Ich rezultatu można spodziewać się w ciągu 3-4 miesięcy.

Czytaj więcej w Money.pl
Rank Progress rozwiązał umowę. Zapłaci ponad 20 mln zł Giełdowy deweloper ma już chętnego na Galerią Świdnicką.
Rank Progress przydzielił obligacje za ponad 100 milionów Rank Progress przydzielił 131.750 obligacji serii D o łącznej wartości 131,75 miliona złotych.
Rank Progress kupił grunty za ponad 20 milionów Rank Progress kupił od Drogopol Invest działkę na Górnym Śląsku o powierzchni 14,89 ha za 20,85 mln zł netto, w celu budowy stacji utylizacji odpadów komunalnych oraz składowiska na odpady komunalne i przemysłowe.

mso-bidi-font-weight: bold;">Po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku Rank Progress, jeden z czołowych polskich deweloperów komercyjnych, odnotował 20,3 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów). Jednocześnie legnicka spółka osiągnęła 12,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, wobec 39,8 mln zł straty w tym samym okresie przed rokiem. Na poziomie netto grupa wykazała 10,1 mln zł straty.

Tagi: rnk, business news, giełda, wiadomości, gospodarka, manager, prosto z firm, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz