Notowania

redan
02.10.2014 15:20

Redan odda długi przed terminem

Umożliwi to realizację planowanych projektów oraz poprawę wyników Grupy będącej właścicielem marek Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci TextilMarket.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Redan)

Redan uzgodnił z instytucjami finansowymi zasady szybszej spłaty zadłużenia objętego umową restrukturyzacyjną. Jest to kolejny element prowadzący do sfinalizowania transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA za 35 mln zł na rzecz funduszu 21 Concordia.

Jednocześnie nastąpi rozwiązanie umowy restrukturyzacyjnej Redan, co umożliwi realizację planowanych projektów oraz poprawę wyników Grupy będącej właścicielem marek odzieżowych Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci TextilMarket.

Zarząd Redanu podpisał aneks do umowy restrukturyzacyjnej, zawartej w lipcu 2013 r., regulujący możliwość częściowej lub całkowitej spłaty zadłużenia oraz docelowo rozwiązanie tej umowy.

Umową objęte są zobowiązania wobec instytucji finansowych, na które składają się: kredyty i limity kredytowe, limity akredytywowe i gwarancyjne oraz obligacje. Na koniec czerwca br. ich łączne saldo wynosiło ok. 56,4 mln zł. Zgodnie z ustalonym w ub.r. harmonogramem spłat, zadłużenie powinno zostać rozliczone do końca 2018 r.

_ - Od momentu zawarcia w ubiegłym roku umowy restrukturyzacyjnej naszym celem było rozwiązanie jej w jak najszybszym terminie. Zawarta umowa inwestycyjna dotycząca sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA (spółki zależnej Redan) umożliwi spłatę 35 mln zł. To będzie oznaczać rozwiązanie umowy restrukturyzacyjnej, a tym samym zakończenie pewnego okresu w historii naszej Grupy i powrót do normalnej działalności bez posiadania żadnych obciążeń ograniczających nasz rozwój. W efekcie będziemy mogli wdrożyć planowane projekty, które znacząco poprawią wyniki całej Grupy _ - powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes Zarządu Redan SA.

Podpisany aneks reguluje sytuację, w której zostanie dokonana przedterminowa spłata
35 mln zł. Kwota ta będzie podzielona pomiędzy instytucje finansujące Grupę Redan w ten sposób, że zostaną wykupione wszystkie obligacje zamienne serii E1 i E2 za cenę nominalną, a pozostała kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do kwoty ekspozycji pomiędzy banki będące stronami umowy restrukturyzacyjnej.

Po dokonaniu tej spłaty obligatariusze zobowiązują się zwolnić wszystkie ustanowione na ich rzecz zabezpieczenia, zaś banki - zabezpieczenia udzielone przez Adesso (zależna spółka Redanu zarządzająca rozwojem sieci TextilMarket).

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy Textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej w Money.pl
Redan odstępuje swoje znaki towarowe Grupa wniosła do kontrolowanej spółki Carrisonio, prawa ochronne na znaki towarowe o łącznej wartości blisko 90 mln złotych.
Najgorsze buty i sprzęt agd. Raport UOKiK Polacy najczęściej zgłaszali się do rzeczników w sprawach zakupu obuwia i odzieży, sprzętu RTV i AGD.
Tagi: redan, business news, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prosto z firm, gospodarka polska, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz