Notowania

Przejdź na

Skargi na nc+ przyniosły skutek. UOKiK wydał korzystny wyrok

Firma nie miała prawa do przeprowadzania zmian w cenniku. Teraz będzie musiała zapłacić za to 11 milionów złotych kary.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Michal Dyjuk/REPORTER)
Na zdj. Julien Verley, prezes nc+

*ITI Neovision - wprowadzając ofertę _ nc+ _ oraz informując o jej warunkach złamała prawo - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nakazał natychmiastowe usunięcie skutków zakwestionowanych działań wobec abonentów. Klienci mogą kontynuować umowy na dotychczasowych warunkach - poinformował UOKiK. *

Spółka musi wypełnić liczne obowiązki informacyjne, a za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zapłacić blisko 11 mln złotych.

Wszczęte 2 kwietnia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie administracyjne było odpowiedzią na liczne sygnały napływające od abonentów telewizji _ nc+ _.

Wątpliwości Urzędu wzbudziły działania spółki dotyczące wprowadzenia oferty _ nc+ _, polegające na zmianie warunków umów o świadczenie usług dostępu do programów telewizji satelitarnej w zakresie ceny usługi, pakietu programowego oraz okresu na jaki umowa została zawarta. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wykazała, że ITI Neovision jednostronnie zmieniając umowy zawarte z abonentami telewizji _ n _ złamała prawo.

Zdaniem Urzędu, treść zawartych z abonentami umów nie stanowiła podstawy do dokonania takiej zmiany, a informując konsumentów o tym spółka naruszyła dobre obyczaje, wprowadzając ich w błąd.

Ponadto, jednostronna zmiana warunków umowy naruszała dobre obyczaje, gdyż dotyczyła również umów zawartych na czas oznaczony. Prezes UOKiK zakwestionowała również sam sposób przekazywania informacji o zmianie umowy konsumentom oraz zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji z automatycznego przejścia na ofertę _ nc+ _.

_ Zdaniem Urzędu, redakcja pisma skierowanego do abonentów oraz sposób prezentacji nowych warunków wprowadzały w błąd konsumentów _ - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie.

Do czego teraz mają prawo abonenci?Zdaniem UOKiK nawet rozważni konsumenci mogli nie dostrzec informacji o zmianie warunków zawartych w piśmie prezentującym głównie ofertę programową nowego operatora. Skutkiem tego nie mogli oni świadomie zdecydować o wyborze najkorzystniejszej oferty. Niezgodne z prawem były również przewidziane przez spółkę zbyt krótkie terminy na podjęcie decyzji co do przyszłej umowy.

Jednocześnie w przypadku braku odpowiedzi konsumenta następowało niezgodne z prawem automatyczne zastępowanie starej oferty nową. Prezes UOKiK po przeprowadzeniu postępowania uznała, że ITI Neovision wprowadzając ofertę _ nc+ _ naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.

Spółka swoim działaniem naruszyła m.in. zasady lojalnego zachowania kontrahenta wobec konsumenta, dotrzymywania umów oraz uczciwości w wykonywaniu zobowiązań.

Mając na uwadze naruszenie interesów rożnych grup konsumentów, Prezes UOKiK nałożyła na spółkę obowiązek usunięcia skutków zakwestionowanych działań, w tym liczne obowiązki informacyjne uzależnione od sytuacji, w jakiej znaleźli się abonenci ITI Neovision.

| Realizacji obowiązków nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W stosunku do: |
| --- |
| UOKiK |
| abonentów, którzy nie wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że usługi telewizyjne będą świadczone na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczas obowiązującej umowy zawartej na czas oznaczony lub do czasu wyboru przez nich oferty nc+. |
| abonentów, którzy wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą anulować swoje wypowiedzenie. Wówczas będą im świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed wypowiedzeniem umowy do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty nc+. |
| abonentów, którzy wybrali ofertę nc+: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą odstąpić od wybranej oferty nc+. Wówczas będą świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed dokonaniem wyboru oferty nc+ do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty nc+. |

Ponadto Prezes UOKiK nakazała umieszczenie decyzji na stronie internetowej ncplus.pl. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na ITI Neovision Urząd nałożył sankcję finansową - 10 mln 841 tys. zł. Określając wysokość kary wzięto pod uwagę, że spółka zaprzestała stosowania niedozwolonych praktyk oraz podjęła działania zmierzające do usunięcia negatywnych skutków. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj więcej w Money.pl
UOKiK przygląda się nc+. Są pierwsze skargi Klientom nie podobają się przymusowe zmiany narzucone przez właścicieli platformy.
Czy klienci naprawdę wygrali wojnę z nc+? Money.pl pyta ekspertów, jakie będą skutki awantury wokół cyfrowej platformy.
Tagi: małgorzata krasnodębska-tomkiel, business news, strategie firm, kraj, manager, strategie, prosto z firm, zarządzanie, czołówki, marketing i zarządzanie, case study, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, najważniejsze, z rynku
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz