Notowania

pge
17.02.2015 00:17

Spadają zyski PGE. Wynik gorszy o 300 milionów złotych

Rok 2014 był dla PGE rekordowy pod względem inwestycji. Przekroczyły 6 miliardów złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)
Marek Woszczyk, prezes PGE

PGE zarobiła w 2014 roku 3,6 miliarda złotych. To o 300 milionów złotych mniej niż rok wcześniej. Był to rekordowy okres pod względem inwestycji. Wśród najważniejszych projektów na kolejne lata są: budowa nowych bloków w Opolu i Turowie, modernizacja istniejących elektrowni, a także rozwijanie segmentu energetyki odnawialnej.

Przychody ze sprzedaży grupy w ubiegłym roku były o 2 miliardy mniejsze w porównaniu z 2013 rokiem. Przekroczyły niewiele 28 miliardów złotych. Przełożyło się to na zysk netto na poziomie 3,64 miliardów złotych. To o 8 procent mniej niż rok wcześniej.

Największy udział w zyskach ma segment energetyki konwencjonalnej. Około połowę mniej zarobiła spółka na dystrybucji. Po blisko 300 milionów złotych wygenerowały segmenty energetyki odnawialnej i połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej.

- _ Uwzględniając zdarzenia jednorazowe grupa utrzymała wysoką rentowność biznesu wytwarzania, pomimo spadających cen energii na rynku hurtowym. Wyniki segmentu dystrybucji były zgodne z planem, zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i finansowej _ - komentuje Marek Woszczyk, prezes PGE.

- _ Zmieniające się warunki na rynku odbiorców końcowych, spadek marż oraz zmiana systemu wsparcia kogeneracji, miały negatywny wpływ na rentowność segmentu sprzedaży _ - dodaje.

Rekompensaty i rezerwy kluczowe dla wyniku

Rekompensaty KDT (pokrycie kosztów rozwiązania przez państwo długoterminowych umów na dostawę energii elektrycznej) wyniosły 1,875 mld zł wobec 680 mln zł w 2013 roku. Dały one dodatkowy zysk 1,539 mld zł na poziomie EBITDA.

Rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT dało około 246 mln zł a rozwiązanie rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 za 2013 r. około 751 mln zł. Utworzenie rezerw na koszty związane z Programem Dobrowolnych Odejść zmniejszyło wynik o około 404 mln zł, a odpis na utratę wartości instrumentów finansowych około 386 mln zł.

Rekordowy rok pod względem inwestycji. Co dalej?

Wydatki na inwestycje w 2014 roku wyniosły 6,3 miliarda złotych i były o prawie połowę wyższe niż rok wcześniej. Jak czytamy w komunikacie spółki, to efekt realizacji ambitnego programu inwestycyjnego grupy PGE o łącznej wartości około 50 miliardów złotych. Zakłada on budowę nowych mocy oraz modernizację obecnych aktywów w energetyce konwencjonalnej.

- _ Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w minionym roku PGE wypracowała solidny wynik finansowy i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii grupy do 2020 roku, takie jak budowa nowych bloków w Opolu i Turowie, program modernizacji istniejących elektrowni, a także rozwijanie segmentu energetyki odnawialnej _ - podkreśla prezes Woszczyk.

We wspomnianej strategii grupy jest też wymieniona realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej. Rozpoczęcie budowy pierwszego bloku zaplanowane jest około 2020 roku. W zakresie energetyki odnawialnej duży nacisk spółka gładzie na elektrownie wiatrowe. Mowa o dodatkowych 234 MW zainstalowanej mocy do 2016 roku.

Produkcja niższa po wyłączeniu bloków, rośnie sprzedaż

Produkcja netto energii elektrycznej w 2014 r. w PGE wyniosła 54,8 TWh i była o 2,2 TWh niższa niż rok wcześniej. Spółka podała, że ten wynik uwzględnia wyłączenia bloków z eksploatacji oraz naprawy i modernizacje.

Produkcja energii z węgla brunatnego wyniosła 38,8 TWh, z węgla kamiennego 12,0 TWh, ze źródeł odnawialnych 2,3 TWh a z gazu ziemnego 1,2 TWh. W porównaniu do 2013 r. o 7 proc. wzrósł wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych - 39,6 TWh, a o 2 proc. wolumen dystrybucji - 32,5 TWh.

Notowania PGE - 1 miesiąc

add-space: auto; text-align: justify;">_ Uwzględniając zdarzenia jednorazowe Grupa utrzymała wysoką rentowność biznesu wytwarzania, pomimo spadających cen energii na rynku hurtowym. Wyniki segmentu dystrybucji były zgodne z planem, zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i finansowej. Zmieniające się warunki na rynku odbiorców końcowych, spadek marż oraz zmiana systemu wsparcia kogeneracji, miały negatywny wpływ na rentowność segmentu sprzedaży _ – mówi Marek Woszczyk.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: pge, business news, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prosto z firm, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz