Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Szykują się zmiany w Rafako. Spółka pracuje nad strategią

0
Podziel się:

W pierwszym półroczu 2014 zysk netto spółki wzrósł do 13,3 mln zł z 6,7 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku.

Krzysztof Burek, wiceprezes ds. handlowych
Krzysztof Burek, wiceprezes ds. handlowych (materiały prasowe)
bETtekSZ

Rafako pracuje nad przygotowaniem nowej strategii, która ma zostać przedstawiona radzie nadzorczej do końca października. Spółka obecnie nie pracuje nad prospektem, ale nie wyklucza w przyszłości emisji akcji, lub innej formy pozyskania kapitału, jeśli analizy realizowanych projektów wskażą na konieczność pozyskania finansowania zewnętrznego.

_ - Rafako jest mi dobrze znane od strony finansowej i pewnie dlatego rada nadzorcza zdecydowała się na moja kandydaturę. Główne zadanie jakie obecnie mamy do wykonania to rewizja strategii. Prace nad aktualizacją strategii chcemy zakończyć do końca października i wówczas przekażemy ją radzie nadzorczej _ - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami Agnieszka Wasilewska-Semail, która od wtorku kieruje raciborską spółką.

_ - W strategii chcemy zapewnić spółce takie instrumenty, dzięki którym wejdzie ona na ścieżkę stabilnego wzrostu, zostaną zabezpieczone wszystkie potencjalne ryzyka. Chcemy dostosować instrumenty finansowe do wyzwań, które mamy. To raczej będzie redefinicja strategii, niż nowe otwarcie, bo zarząd pracował nad nią wcześniej. W strategii będziemy chcieli, aby portfel zamówień był doważony w innych obszarach niż energetyka, jak np. w sektorze chemicznym. Będziemy też patrzeć jaki ma być docelowy poziom eksportu _ - dodała.

bETtekTb

Dodała, że spółka będzie się skupiała głównie na średnich projektach, przyglądając się także dużym.

Na marcowym walnym akcjonariusze Rafako zdecydowali o zmianach w statucie, które upoważniają zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.663.996 zł, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału.

W maju ówczesny prezes spółki Paweł Mortas informował, że trwały prace nad pierwszą częścią prospektu, a emisja mogłaby się odbyć po wakacjach.

_ - Emisja była rozważana i jest nadal rozważana przez zarząd i radę nadzorczą. Ale należy pamiętać, że to najdroższa forma finansowania. Według wcześniejszych planów środki z emisji miałyby być pod finansowane projektów. Dopiero po przeglądzie wszystkich projektów będziemy mogli powiedzieć ile potrzebujemy finansowania zewnętrznego, czy w ogóle i dopiero później określimy skąd go pozyskamy, także jeszcze nie wiemy czy będzie potrzebna emisja _ - powiedziała prezes.

bETtekTh

_ - Obecnie nie są prowadzone prace nad prospektem. Tworzone są jednak materiały, które ewentualnie mogą zasilić prospekt _ - dodała.

Poinformowała, że Rafako docelowo ma wrócić na ścieżkę, która umożliwi w przyszłości wypłacanie dywidendy, ale nie będzie to raczej możliwe już w 2015 r.

_ - Dopiero zaczynamy myśleć o możliwościach wypłaty dywidendy. Mamy jakieś zobowiązania wobec banków na kontraktach i istnieją jakieś kowenanty, które dotyczą tego. Wszystkie te klauzule są bezpieczne, ale jednocześnie dają szansę na wypłatę w przyszłości. Posiadamy jakąś strategię w tym zakresie, ale z drugiej strony ona będzie funkcją bezpieczeństwa spółki. Raczej nie będzie to możliwe w 2015 r. _ - powiedziała Wasilewska-Semail.

Krzysztof Burek, wiceprezes Rafako ds. handlowych poinformował, że na koniec czerwca portfel zamówień spółki miał wartość około 6,3 mld zł, z tego na druga połowę 2014 r. 0,7 mld zł, a na 2015 r. około 1,3 mld zł.

bETtekTi

Największą część portfela stanowi projekt Jaworzno o wartości 4,4 mld zł, z czego prace za 455 mln zł mają być realizowane bezpośrednio przez Rafako, a 3,9 mld zł przez celową spółkę zależną SPV Rafako.

Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu, który został w całości podzlecony Alstomowi.

W ramach wcześniejszej ugody z Alstomem Rafako ma możliwość pozyskania robót do wartości 650 mln zł i obecnie trwają rozmowy o ewentualnych pracach. Wiceprezes spółki ds. finansowych Jarosław Dusiło poinformował, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby taką umowę zawrzeć, ale z drugiej strony musi ona być na warunkach, które odpowiadają Rafako.

W pierwszym półroczu 2014 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom Rafako wzrósł do 13,3 mln zł z 6,7 mln zł w analogicznym okresie 2013 r. Zysk operacyjny wzrósł do 18,3 mln zł z 5,9 mln zł, a przychody zwiększyły się do 497,8 mln zł z 381,4 mln zł.

bETtekTj

_ - Poprawa wyników otwiera nam drogę do rozmów z ubezpieczycielami i bankami, bo do tej pory największym problemem były możliwości gwarancyjne _ - powiedział Dusiło.

Audytor spółki w raporcie z przeglądu raportu za pierwsze półrocze 2014 r. zwrócił uwagę na 33 mln zł należności od PBG, w odniesieniu do których istnieją przesłanki utraty wartości.

_ - Jak byśmy nie podeszli do wyceny należności od PBG, to nie ma dobrego rozwiązania. Tam jest upadłość układowa i dopiero jeśli układ zostanie zawarty to wówczas zniknie to zastrzeżenie. My te należności od PBG potraktowaliśmy dość konserwatywnie _ - powiedział wiceprezes.

W pierwszej połowie 2014 r. Rafako miało 156 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w porównaniu do 38 mln zł ujemnych przepływów rok wcześniej.

bETtekTk

Notowania Rafako od początku roku

_ - Przepływy operacyjne nie pogorszą się w drugim półroczu, ale nie ulegną też jakiejś poprawie. Chyba że pojawią się jakieś one off-y związane z odmrażaniem kaucji zabezpieczających kontrakty _ - powiedział Dusiło.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bETtekTC
business news
giełda
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)