Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Tauron Wytwarzanie spełnia normy środowiskowe

0
Podziel się

Spółka grupy Tauron, której prezesem jest Dariusz Lubera, pozytywnie przeszła audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania oraz ponowną weryfikację systemu EMAS.

Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia
Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia (Piotr Blawicki/East News)
bErviZfV

Spółka grupy Tauron, której prezesem jest Dariusz Lubera, pozytywnie przeszła audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania oraz ponowną weryfikację systemu EMAS.

Badanie audytowe spółki przeprowadzono w drugim kwartale 2013 roku przez jednostkę certyfikacyjną _ Polski Rejestr Statków - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania _. Wyniki weryfikacji i walidacji potwierdziły zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska.

Zgodnie z oświadczeniem weryfikatora, dane i informacje zawarte w zaktualizowanej deklaracji środowiskowej obiektów dają rzetelny, wiarygodny i prawdziwy obraz ich działalności. Tauron Wytwarzanie otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001.

bErviZfX

- _ Realizacja planów biznesowych jest związana z kierunkami wyznaczonymi w strategii zrównoważonego rozwoju grupy Tauron na lata 2012-2015 z perspektywą do 2020 roku. Jednym z nich jest ochrona środowiska w łańcuchu wartości – Tauron Wytwarzanie minimalizuje wpływ na środowisko, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego – _ mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu tauron Wytwarzanie.

W Tauron Wytwarzanie zintegrowany system zarządzania funkcjonuje już od kilku lat. Początkowo dotyczył jakości i środowiska, później został uzupełniony o zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. System obejmuje teraz wszystkie komórki organizacyjne. Jego wprowadzenie umożliwia bardziej efektywne zarządzanie produkcją, oddziaływaniem na środowisko oraz bezpieczeństwem pracy.

Dodatkowo oddziały: Elektrownia Łaziska, Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Siersza i ZEC Bielsko-Biała posiadają rejestrację w unijnym systemie ekozarządzania EMAS. W 2013 r. do tego systemu dołączy również Elektrownia Łagisza, która jest w trakcie procedury rejestracyjnej.

Notowania grupy Tauron na GPW w ostatnich trzech miesiącach

bErviZgd

Przychody grupy Tauron w I kwartale 2013 roku wyniosły około 5,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły poziom około 6,5 mld zł. Istotny wpływ na tegoroczny poziom przychodów miała zmiana wielkości obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez giełdy towarowe ze 100 do 15 proc.

Jest to związane z zakończeniem uczestnictwa spółki Tauron Wytwarzanie w programie pokrywania kosztów osieroconych. Wpłynęło to na zwiększenie w I kwartale 2013 r. poziomu sprzedaży wytworzonej przez Tauron Wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio do grupy Tauron i konieczność wyłączenia przychodów z tej sprzedaży na poziomie grupy.

bErviZgy
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)