Notowania

nieruchomości
15.04.2015 12:47

Wynik netto Warimpeksu niższy od oczekiwań przez słabego rubla

Wstępne dane pokazują, że spółka wykazała w 2014 r. stratę 35,3 mln euro.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Warimpex)
Franz Jurkowitsch, prezes Warimpex

Wynik finansowy netto Warimpeksu za 2014 rok, według wstępnych danych, będzie zdecydowanie niższy od oczekiwań, tj. będzie ujemny i wyniesie minus 35,3 mln euro wobec 7,1 mln euro rok wcześniej.

To efekt ujemnych różnic kursowych, spowodowanych słabym rosyjskim rublem, niższej wyceny nieruchomości w Rosji oraz słabszych wyników operacyjnych w szczególności tych hoteli, które odwiedzają głównie goście z Rosji i Ukrainy, podała spółka.

"Prowadzenie działalności w Rosji jest ostatnio niezwykle trudne. Pomimo to warto zauważyć, że obłożenie hoteli Warimpexu nawet w Rosji w dalszym ciągu utrzymuje się na stałym poziomie i wraz z zakończeniem kryzysu należy znowu spodziewać się wzrostów. Od dnia bilansowego wartość rubla, wynosząca aktualnie ok. 55 RUB/EUR, już znacząco wzrosła. Na dzień 30.12.2014 kurs wynosił zaledwie 68 RUB/EUR" - powiedział prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Wynik z działalności finansowej spadł w porównaniu z rokiem 2013 i wyniósł -31,6 mln euro, zaś wynik finansowy był także ujemny i wyniósł -35,3 mln euro wobec 7,1 mln euro w 2013 r.

Notowania tygodniowe akcji Warimpex

Spółka podała, że działalność operacyjna hoteli na rynkach niedotkniętych kryzysem rosyjskim przebiegała w roku 2014 pozytywnie, a hotele te wykazały z reguły dobre wyniki.

"Uporządkowanie portfolio w wyniku sprzedaży praskich pięciogwiazdkowych hoteli wywarło również pozytywny efekt. Widać to po wzroście wskaźnika NOP na jeden dostępny pokój o 2 proc, w odniesieniu do całego portfela hoteli" - czytamy także.

Jednak skutki kryzysu rosyjskiego oraz spadku wartości rubla odbiły się na wynikach niektórych hoteli, które zanotowały znaczne spadki obrotów w ub. roku. Na skutek braku gości rosyjskich i ukraińskich przychody hotelu Dvorak w czeskich Karlovych Varach spadły o 20 proc.. Przychody ze sprzedaży w trzech rosyjskich hotelach były w euro o ok. 10 proc. niższe niż w ub. roku, czego powodem było nie tyle mniejsze obłożenie, co raczej słaby rubel, a co za tym idzie niższe ceny pokoi, wskazuje spółka.

"W związku z tymi spadkami obrotów, których nie udało się wyrównać wzrostem przychodów w innych hotelach oraz na skutek sprzedaży hoteli w Pradze i związanej z tym niższej liczby pokoi, przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły łącznie o 11 proc. do 61,6 mln euro - przy proporcjonalnym ujęciu joint ventures o 5 proc." - czytamy także.

Przychody grupy ze sprzedaży spadły o 18 proc. do 73,8 mln euro. Wskaźnik EBITDA spadł o 9 proc. do 17,1 mln euro. Spółka tłumaczy, że główną przyczyną takiego spadku jest brak zysków ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ praski hotel Savoy został sprzedany w czerwcu 2014 r. niemal w wartości bilansowej. Z kolei dokonana ostatnio sprzedaż dwóch biurowców w AIRPORTCITY St. Petersburg została sfinalizowana dopiero w marcu 2015 r.

"Dokonana ostatnio udana sprzedaż Jupitera w Airportcity St. Petersburg również pokazała, że nawet w tak trudnych czasach potrafimy zawierać i realizować transakcje w Rosji. Jeśli spojrzymy na nasze nierosyjskie aktywa, to wyniki są w dalszym ciągu stabilne, a w Berlinie, Krakowie i Budapeszcie planowane są nowe projekty, częściowo znajdujące się już w fazie realizacji"- podkreślił Jurkowitsch.

Wskaźnik EBIT spadł w sumie z 35,7 mln euro w roku 2013 do -5,2 mln euro ze względu na nadzwyczajne odpisy amortyzacyjne oraz ujemny wynik z wyceny nieruchomości biurowych, ujmowanych w bilansie od 2013 roku według wartości rynkowych.

Odpisy aktualizacyjne dotyczą głównie nieruchomości rosyjskich. Wynik z działalności joint ventures, pomimo spadku o 31 proc., jest dodatni i wynosi 1,5 mln euro.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG jest spółką - zarejestrowaną w Austrii - zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, skupioną głównie na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ostateczne wyniki za 2014 rok spółka opublikuje 29 kwietnia.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: nieruchomości, wxf, business news, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prosto z firm, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz