Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wyniki Bogdanki. Jest rekomendacja wypłaty dywidendy

0
Podziel się

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok.

Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki
Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki (Bogdanka)
bEgwAbjF

Mimo mocnych spadków zysków Bogdanki w porównaniu z ubiegłym rokiem, spółka udowadnia, że kopalnie mogą być rentowne. Zysk w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 32,5 miliona złotych. Przy okazji publikacji raportu kwartalnego zarząd przedstawił propozycję wypłaty dywidendy z zysku za cały 2014 rok. Zapowiedział też redukcję zatrudnienia.

Aktualizacja 10:25

Bogdanka odnotowała 32,5 miliona złotych zysku netto w pierwszym kwartale 2015 roku wobec 62,38 miliona złotych rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W tym samym czasie skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 428,28 mln zł wobec 481,54 mln zł rok wcześniej.

bEgwAbjH

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

Notowania akcji Bogdanki na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy

Zarząd Bogdanki przy okazji raportu zaproponował akcjonariuszom przeznaczenie 102 milionów złotych z zysku netto za 2014 na dywidendę. Daje to 3 złote na jedną akcję.

"Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 17 września 2015 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 8 października 2015 r." - czytamy w komunikacie.

bEgwAbjN

Pozostała kwota z zysku za 2014, tj.: 170,9 mln zł miałaby być przeznaczona na kapitał rezerwowy - na finansowanie inwestycji rozwojowych.

Bogdanka planuje zwolnienia

Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec bieżącego roku, poinformowała spółka.

"W 2015 r. przewidziany jest spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec roku. Ograniczenie zatrudnienia odbywa się poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, który nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. W ramach programu oszczędnościowego na 2015 r. przewidziane jest również ograniczenie usług obcych w tym outsourcingu oraz dostosowanie robót przygotowawczych do planowanego poziomu wydobycia" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w I kw. br.

bEgwAbjO

Zatrudnienie w grupie kapitałowej wynosiło 5693 osób na koniec I kw. tego roku (wobec 5785 osób na koniec 2014 r.), zaś w samej Bogdance - 4881 osób (wobec odpowiednio 4930 osób).

"Stan zatrudnienia w grupie na koniec I kwartału 2015 r. zmniejszył się o 92 osoby tj. 1,6 proc. w stosunku do poziomu zatrudnienia na koniec roku 2014 r. Stan zatrudnienia na koniec I kwartału 2015 r. zwiększył się o 187 osób, tj. o 3,4 proc. w stosunku do poziomu zatrudnienia na koniec pierwszego kwartału 2014 r. Ze względu na optymalizację organizacyjną zatrudnienie wykazuje tendencję malejącą" - czytamy dalej.

W I kwartale 2015 r. do spółki LW Bogdanka przyjęto do pracy 16 pracowników. Jednocześnie w I kw. 2015 r. odeszło 65 pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 120,19 mln zł w I kw. br., tj. spadły o 9,7 proc. r/r.

bEgwAbjP

Bogdanka obniża planowane wydatki inwestycyjne

Lubelski Węgiel Bogdanka obniżyła planowane na ten rok nakłady inwestycyjne o 77 mln zł do 503 mln zł, podała spółka.

"Zgodnie z założeniami przedstawionymi w sprawozdaniu zarządu LW Bogdanka za 2014 r., na 2015 r. spółka przyjęła nakłady inwestycyjne na poziomie maksymalnie 560 mln zł. Poziom ten uwzględniał ograniczenie inwestycji rozwojowych m.in. o przewidzianą w dotychczasowej strategii spółki modernizację szybu 1.5 w Nadrybiu, pozwalającą na wzrost zdolności produkcyjnych spółki do 12 mln ton rocznie. W wyniku dalszych prac nad ograniczeniem nakładów inwestycyjnych, zarząd przyjął zaktualizowany plan, zakładający dalszą redukcję nakładów inwestycyjnych zarówno rozwojowych, jak i odtworzeniowych (o 77 mln zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w I kw. br.

W I kw. tego roku nakłady inwestycyjne wyniosły 77,34 mln zł w samej LW Bogdanka, a łącznie w grupie kapitałowej - 82,48 mln zł.

bEgwAbjQ

W całym roku największa część nakładów (250,57 mln zł wg zaktualizowanego planu) ma zostać przeznaczona na nowe wyrobiska i modernizację istniejących (w I kw. pochłonęły one 51,25 mln zł).

"Plan na I kwartał 2015 r. obejmował grupy zadań: inwestycje rozwojowe - w tym zakupy maszyn i urządzeń oraz operacyjne - w tym wykonywanie i modernizację wyrobisk w polu Bogdanka, Nadrybie i Stefanów modernizacje i remonty maszyn i urządzeń itp." - czytamy w sprawozdaniu.

W tym okresie Bogdanka otrzymała koncesje na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża "Ostrów". Wykonała odwiercenie otworu badawczego OS-1 w obszarze "Ostrów" oraz opracowała do niego dokumentacje geologiczną. W odniesieniu do obszaru K-6-7 - wniesiono odwołanie od negatywnej decyzji Ministra Środowiska dotyczącej koncesji wydobywczej.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bEgwAbki
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)