Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wysokie marże Trakcji nie do utrzymania

0
Podziel się:

Analitycy zwracają uwagę na spadającą wartość portfela zamówień.

Roman Przybył, prezes Trakcji
Roman Przybył, prezes Trakcji (Trakcja PRKiI S.A.)
bEEbkVed

Wyniki Trakcji w czwartym kwartale 2014 roku były dobre, analitycy oceniają jednak, że wysoki poziom marży brutto ze sprzedaży nie jest możliwy do utrzymania, gdyż wynika ze zdarzeń jednorazowych. Ich zdaniem w perspektywie 2016 roku martwi spadająca wartość portfela zamówień. Kurs spółki spada o 0,3 procent.

- Wyniki Trakcji za IV kwartał 2014 r. były bardzo dobre, szczególnie po oczyszczeniu o efekt zdarzeń jednorazowych - napisał w komentarzu Piotr Zybała, analityk DM mBanku.

- Negatywne zaskoczenie wobec konsensusu wynika z nieuwzględnienia w konsensusie odpisu wartości należności oraz zaskakująco wysokiej stawki podatku dochodowego - dodał.

bEEbkVef

W lutym i marcu Trakcja dokonała trzech odpisów w wysokości 7,3 mln zł (na wartość nieruchomości inwestycyjnych), 37,4 mln zł (na wartość firmy) i 5,2 mln zł (na należności).

- Wyniki zaskoczyły przede wszystkim po stronie marż. Ich siła została potwierdzona bardzo dobrym cash flow z działalności operacyjnej (spadek długu netto do 102 mln zł na koniec 2014 r. vs. 153 mln zł na koniec 2013 r.) - napisał Zybała.

Na bardzo dobre przepływy operacyjne zwraca również uwagę Michał Stalmach, analityk DM BOŚ. Obaj są także zgodni, że uzyskana w IV kwartale 2014 r. marża brutto ze sprzedaży na poziomie 18,3 proc. jest nie do utrzymania w kolejnych okresach.

- Marżowość brutto ze sprzedaży była bardzo dobra. To nie jest do utrzymania, bo spółka w IV kwartale zakończyła kontrakt Pruszków-Grodzisk Mazowiecki oraz uzyskała środki z tytułu ugody oraz za roboty dodatkowe na kontrakcie LCS Działdowo - powiedział Stalmach.

bEEbkVel

- Wyniki za 2014 r. są obciążone zdarzeniami jednorazowymi, po oczyszczeniu których obraz sytuacji powtarzalnej wygląda nieco mniej optymistycznie niż same raportowane marże w czwartym kwartale - powiedział Tomasz Duda, analityk Erste.

W lutym poinformowano, że w ramach rozliczenia kontraktu na LCS Działdowo PKP PLK zapłacą ok. 41 mln zł na rzecz konsorcjum, którego liderem jest Trakcja, tytułem ugody, pokrycia kosztów prac w wydłużonym czasie oraz za roboty dodatkowe.

- Negatywnym sygnałem w perspektywie 2016 r. jest backlog Trakcji, który spada od sześciu kwartałów - powiedział Konrad Strzeszewski, analityk BESI.

- Rynek większą wagę będzie przykładał do perspektyw spółki niż do przeszłych raportowanych wyników. Backlog Trakcji nie prezentuje się imponująco, jest obecnie mniejszy niż roczne przeroby spółki. Również w odniesieniu do stanu zakontraktowania w porównywalnych spółkach Trakcja wypada gorzej - powiedział Duda.

bEEbkVem

Analityk Erste dodał, że wiele będzie zależało od tego jak będzie przebiegała dystrybucja kontraktów przez PKP PLK w najbliższych miesiącach.

Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2014 roku (skorygowany o kontrakty podpisane do dnia 16 marca) wyniósł 1.259 mln zł. W 2014 roku spółki z grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 557 mln zł.

Zarząd Trakcji sygnalizował pod koniec ubiegłego roku możliwość wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. - W kwestii dywidendy polegamy na tym co sygnalizował zarząd - powiedział Duda. Z kolei Strzeszewski uważa, że dywidenda za 2014 r. jest mało prawdopodobna. - Spodziewam się, że spółka podzieli się z akcjonariuszami zyskiem za 2015 r. - dodał.

Trakcja w IV kwartale 2014 r. wypracowała 562,7 mln zł przychodów (o 4 proc. więcej od konsensusu), 75,9 mln zł EBITDA (o 136 proc. więcej), 32,6 mln zł zysku operacyjnego (o 22 proc. więcej) i 16,7 mln zł zysku netto (o 7 proc. mniej niż oczekiwali analitycy).

bEEbkVen

W całym 2014 r. grupa miała 1.602 mln zł przychodów (o 17 proc. więcej rdr), 147 mln zł EBITDA (o 100 proc. więcej rdr), 86 mln zł EBIT (o 101 proc. więcej rdr) i 50 mln zł zysku netto (o 60 proc. więcej rdr).

Poniżej struktura sprzedaży grupy w podziale na segmenty działalności (w mln zł).

asd
2014 2013
wartość udział wartość udział
Roboty kolejowe 1.210,2 75,6% 664,7 52,2%
Roboty drogowe 214,0 13,4% 362,7 28,5%
Roboty mostowe 49,9 3,1% 116,8 9,2%
Roboty tramwajowe - 0,0% - 0,0%
Produkcja 55,8 3,5% 54,5 4,3%
Pozostała działalność 71,8 4,4% 75,5 5,8%
Razem przychody ze sprzedaży 1.601,7 100% 1.274,2 100%

źródło: PAP

bEEbkVeo

Przychody grupy Trakcja na rynku krajowym stanowiły 64,7 proc. łącznej sprzedaży (1.035,8 mln zł), a na rynkach zagranicznych 35,3 proc. (565,9 mln zł).

Największym odbiorcą Trakcji są PKP PLK, których zamówienia odpowiadają za 35,2 proc. sprzedaży grupy, a na drugim miejscu są Koleje Litewskie (17,4 proc.).

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bEEbkVeG
business news
giełda
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)