Notowania

dariusz michalczewski
06.11.2013 14:00

Zmiana ochrony roszczeń fundacji Michalczewskiego

Fundacja na wniosek pełnomocnika spółki FoodCare, ograniczyła zabezpieczenie do zajęcia praw do znaków towarowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Maciej Goclon/East News)

Dariusz Michalczewski potwierdził złożenie 24 października do Sądu Okręgowego w Krakowie oraz do Fundacji Równe Szanse wniosku o ograniczenie sposobu zabezpieczenia przysługującego fundacji.

Wniosek został przygotowany przez przez pełnomocnika firmy FoodCare. Spółka wnioskuje o zajęcie:

1) zajęcia prawa majątkowego innego niż wierzytelności z rachunku bankowego,
2) zajęcia ruchomości pozwanego, stanowiących maszyny i urządzenia pozwanego służące do wykonywanej działalności,
3) obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową.

We wniosku Pełnomocnik FoodCare stwierdza, że zajęcie rachunku bankowego niesie ryzyko sparaliżowania produkcji i dystrybucji produktów. FoodCare zaproponowała pod zabezpieczenie komornicze: prawa do znaków towarowych Black, Frugo, Gellwe, Fitella, nieruchomości zlokalizowanych w Niepołomicach i Zabierzowie oraz ruchomości w postaci maszyn produkujących znajdujących się w zakładach znajdujących się w Niepołomicach oraz w Zabierzowie.

Zgodnie z prawem o sposobie zabezpieczenia decyduje zawsze wierzyciel – w tym przypadku Fundacja Równe Szanse, która składa wniosek do komornika wskazując sposób zabezpieczenia. Pomimo że Fundacji Równe Szanse przysługiwała prawna możliwość zabezpieczenia wyroku poprzez zajęcie kont bankowych spółki FoodCare.

Fundacja na wniosek pełnomocnika spółki FoodCare, ograniczyła zabezpieczenie do zajęcia praw do znaków towarowych, poprzez ustanowienie zakazu rozporządzania tymi prawami np. ich sprzedaży. Zabezpieczenie dotyczy wielu znaków towarowych należących do FoodCare, m.in. takich jak: Black, Frugo, Gellwe oraz Fitella. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia nastąpi ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach FoodCare w Zabierzowie i Niepołomicach.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie złożył już wniosek do Urzędu Patentowego o zajęcie praw z rejestracji znaków towarowych celem dokonania wyżej wymienionego zabezpieczenia. Dodatkowo do sądów wieczystoksięgowych zostały złożone wnioski o wpis hipotek przymusowych dla nieruchomości FoodCare w Niepołomicach i Zabierzowie.

Decyzja Fundacji Równe Szanse nie zwalnia Pana Włodarskiego od odpowiedzialności prawnej za nieuczciwe działania i wszystkie należności w ramach zasądzonego już odszkodowania w wysokości prawie 10 milionów zł będą musiały zostać uregulowane.

- _ W związku z tym, iż zarzuca mi się nieprawdę w załączeniu przesyłam komentarz, w którym podane są szczegółowe dane dotyczące przesłanego oświadczenia przygotowanego i przesłanego przez Pełnomocnika FoodCare. Zdecydowanie potwierdzam, że w dniu 24 października bieżącego roku do Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy oraz do Fundacji Równe Szanse został przysłany wniosek, który został przygotowany i przesłany przez Pełnomocnika firmy FoodCare, działającego w imieniu Zarządu tej firmy - _mówi Dariusz Tiger Michalczewski z upoważnienia Fundacji Równe Szanse.

_ - Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie złożył już wniosek do Urzędu Patentowego o zajęcie praw z rejestracji znaków towarowych celem dokonania wyżej wymienionego zabezpieczenia. Dodatkowo do sądów wieczystoksięgowych zostały złożone wnioski o wpis hipotek przymusowych dla nieruchomości FoodCare w Niepołomicach i Zabierzowie _ - dodał Michalczewski.

Pod koniec września sąd wydał wyrok nakazujący firmie Food Care zapłatę na rzecz Fundacji Równe Szanse kwoty 10 milionów zotych z tytułu zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej oraz innych rozliczeń w okresie jej trwania. Fundacja należy do Dariusza Michalczewskiego.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: dariusz michalczewski, business news, wiadmomości, gospodarka, manager, prosto z firm
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz