Notowania

finanse
25.03.2015 12:31

Zysk Raiffeisen Polbank wyższy o 129 procent

Mimo niskich stóp procentowych oraz niekorzystnych regulacji prawnych bank poprawił wyniki finansowe.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Raiffeisen Bank Polska)
Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbank

Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen Polbank wzrósł do 338 mln zł w 2014 roku i był wyższy o 129 procent niż w 2013 roku. Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank miał 314,1 mln zł zysku netto.

"Zysk netto grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł 337,7 mln zł, czyli był o 129 proc. większy niż rok wcześniej. Na taką dynamikę złożyły się m.in. niższe o 71 proc. r/r (rok do roku) odpisy netto z tytułu utraty wartości (na kwotę 106,6 mln zł), do czego przyczyniło się przeprowadzenie jednej z największych na rynku transakcji zbycia portfela nieregularnych wierzytelności niezabezpieczonych o wartości 1,2 mld zł. Jednocześnie nastąpił wyraźny spadek kosztów działalności grupy o 10 proc. r/r, będący efektem prowadzonych prac restrukturyzacyjnych i zakończenia integracji operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Zysk brutto grupy wzrósł o 86 proc. r/r do 445,6 mln zł. Wolumen kredytów zwiększył się w ciągu roku o 6 proc. do 39,8 mld zł, a depozyty klientów o 9 proc. do 32,9 mld zł. W efekcie suma bilansowa grupy wzrosła o 10 proc. do 58,6 mld zł.

- Mimo że środowisko niskich stóp procentowych, jak i część nowych regulacji dotyczących sektora niekorzystnie oddziaływały na jego dochodowość, to jednak grupa Raiffeisen Bank Polska potrafiła znacząco poprawić w ubiegłym roku wyniki finansowe. Z punktu widzenia możliwości dalszego rozwoju organizacji najważniejszym osiągnięciem było zakończenie procesu połączenia Raiffeisen Bank Polska z Polbank EFG rozpoczętego fuzją prawną na przełomie 2012 i 2013 roku. W połowie maja ubiegłego roku odbyła się migracji klientów na wspólny system informatyczny, dzięki czemu wszyscy zaczęli być obsługiwani w jednym, wysokim standardzie i mogli zacząć korzystać z ujednoliconej oferty produktowej. Fuzja operacyjna przyniosła oszczędności związane z użytkowaniem mniejszej liczby systemów, co ma również pozytywny wpływ na zdolności operacyjne i realizację celów biznesowych - powiedział prezes Raiffeisen Polbank, Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Raiffeisen Polbank na poziomie jednostkowym wykazał 314,1 mln zł zysku netto (+143 proc. r/r) i 404,5 mln zł zysku przed opodatkowaniem (+144,5 proc. r/r). Wolumen kredytów dla klientów zwiększył się o 5 proc. r/r do 34,7 mld zł, a depozytów o 11% do 33,8 mld zł. Suma bilansowa wzrosła o 10 proc. do 53,5 mld zł. Wynik na działalności bankowej zmalał o 5proc. do 1,76 mld zł, do czego przyczynił się przede wszystkim spadek o 8 proc. wyniku z tytułu opłat i prowizji przy wzroście wyniku odsetkowego o 1 proc. r/r.

"Zwrot na kapitale netto poprawił się do 5,4 proc. (o 3,1 pkt proc.), a ROE przed opodatkowaniem do 7 proc. (o 4,0 pkt proc.). Zwrot na aktywach wyniósł 0,6% (+0,3 pkt proc.). Wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się o 3 pkt proc., obniżając się do 71,7 proc., m.in. dzięki ograniczeniu kosztów administracyjnych w banku o 11,1% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,9 proc. na koniec 2014 r." - czytamy także.

Bank w segmencie korporacyjnym zwiększył liczbę klientów o 6 proc.do 13,1 tys. oraz akcję kredytową m.in. na rzecz małych i średnich firm. Obroty faktoringowe banku wzrosły o 10 proc. r/r do rekordowego poziomu 16,5 mld zł, co zapewniło 2. miejsce na rynku z ponad 14 proc. udziałem. Z kolei Raiffeisen-Leasing Polska S.A., spółka zależna banku, odnotowała wyższą niż na rynku dynamikę wzrostu i w efekcie pod względem wartości przedmiotów oddanych w leasing utrzymała 2. miejsce w Polsce z prawie 8-proc. udziałem w rynku, podał również bank.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

Tagi: finanse, bankowość, business news, giełda, wiadomości, gospodarka, manager, prosto z firm, czołówki, giełda na żywo, banki
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz