Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zyski Orange niższe o 100 mln złotych

0
Podziel się:

- Naszą odpowiedzią jest odświeżenie marki Orange - komentuje Bruno Duthoit.

Zyski Orange niższe o 100 mln złotych
(Źródło www.biuroprasowe.orange.pl)
bEIScIlN

Grupa Orange Polska odnotowała 171 milionów złotych zysku w pierwszych trzech miesiącach tego roku. To dokładnie 100 milionów mniej niż w tym samym czasie 2014 roku, podała spółka w raporcie.

Aktualizacja 20:50

Zysk operacyjny wyniósł 246 mln zł wobec 391 mln zł zysku rok wcześniej. Z kolei skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2930 mln zł wobec 2995 mln zł rok wcześniej.

bEIScIlP

- W I kw. nadal był widoczny znaczący popyt rynkowy na szybki stacjonarny i mobilny dostęp do Internetu, co utwierdza nas w przekonaniu co do planów dalszej rozbudowy sieci. W segmencie usług abonamentowych nadal generowaliśmy solidny przyrost bazy klientów, o 5 proc. r/r, mimo że ze względu na dużą konkurencję na rynku liczba przyłączeń netto była niższa niż w poprzednim kwartale. Pomimo to, w zakresie przenoszenia numerów komórkowych utrzymaliśmy drugą pozycję na rynku. Nasza baza klientów szybkiego internetu (VHBB) podwoiła się w skali roku, lecz niepokoi nas utrata klientów technologii ADSL. W II kw. podejmiemy szereg działań komercyjnych w tym zakresie - powiedział prezes Orange Polska Bruno Duthoit, cytowany w raporcie spółki.

Zaznaczył, że w ciągu ostatnich kilku lat grupa obserwuje zmiany w zachowaniu i potrzebach klientów, wynikające z postępującej cyfryzacji codziennego życia.

- Naszą odpowiedzią jest odświeżenie marki Orange, by lepiej wsłuchiwać się i odpowiadać na te nowe oczekiwania. Towarzyszy temu zmiana komunikacji zewnętrznej oraz, co ważniejsze, wymierne zmiany w zakresie sprzedaży i obsługi klientów we wszystkich kanałach. Poprawi to postrzeganie Orange, zwiększy świadomość tej marki, polepszy kontakt klientów z firmą, a w efekcie przełoży się na lepsze wyniki w zakresie marketingu i sprzedaży - dodał prezes Orange Polska.

- W kolejnych kwartałach będziemy zwiększać wysiłki marketingowe, by poprawić osiągnięcia komercyjne. Będziemy także nadal realizować projekt rozbudowy dostępowej sieci światłowodowej. Jednakże, generowane przez nas przepływy pieniężne pozostają pod ścisłą kontrolą i potwierdzamy nasz cel całoroczny - członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

bEIScIlV

Orange Polska ustawił cel dla organicznych przepływów pieniężnych w 2015 r. na poziomie ok. 900 mln zł.

Skorygowana EBITDA Orange Polska za I kw. 2015 wyniosła 960 mln zł i utrzymała się w ujęciu rocznym na prawie niezmienionym poziomie. Marża EBITDA wyniosła 32,8 proc. i była wyższa o 1,0 pp r/r.

"Przyczyniły się do tego dwa korzystne czynniki: po pierwsze, solidne wyniki programu optymalizacji kosztów, który przyniósł 69 mln zł oszczędności (o 17 proc. więcej niż w 1 kw. 2014), a po drugie, spadek kosztów pracy w wyniku wykazania kwoty 58 mln zł w związku z ograniczeniem niektórych świadczeń dla emerytów Grupy (na podstawie umów ze związkami zawodowymi)
. Te pozytywne czynniki zostały w większości zrównoważone przez wyższe koszty działalności komercyjnej (związane głównie z rosnącym udziałem transakcji terminalowych w strukturze aktów sprzedażowych), wyższe koszty działalności ICT oraz wyższe koszty międzyoperatorskie" - czytamy w raporcie.

"Spadek zysku wynikał z tego, że rok wcześniej 191 mln zł zysku ze sprzedaży Wirtualnej Polski znacząco zwiększyło raportowany zysk EBITDA. W tym kwartale, na wysokość zysku korzystnie wpłynął spadek kosztów finansowych netto o 61 mln zł r/r (głównie w wyniku zakończonego w maju 2014 roku procesu refinansowania długu) w połączeniu z niższymi kosztami amortyzacji (o 40 mln zł r/r) wynikającymi z wydłużenia ekonomicznej użyteczności niektórych aktywów" - czytamy dalej.

bEIScIlW

Spadają przychody z usług stacjonarnych

Przychody Orange Polska z usług telefonii stacjonarnej zmniejszyły się do 1 306 mln zł w I kw. 2015 r. z 1 420 mln zł rok wcześniej, podał operator.

Przychody z samego dostępu wąskopasmowego spadły do 458 mln zł z 521 mln zł rok wcześniej, zaś z dostępu szerokopasmowego, TV i VoIP zmniejszyły się odpowiednio do 410 mln zł z 420 mln zł. Rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw przyniosły 221 mln zł przychodów wobec 237 mln zł rok wcześniej. Z kolei usługi hurtowe 217 mln zł wobec 242 mln zł rok wcześniej.

Jednocześnie liczba stacjonarnych łączy głosowych (rynek detaliczny) spadła do 4 435 mln z 4 685 mln rok wcześniej.

bEIScIlX

Detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadło do 40,4 zł z 42,4 zł rok wcześniej, zaś ARPU z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP było w tym okresie na stabilnym poziomie r/r i wyniosło 60,8 zł (60,5 zł rok wcześniej), podał też telekom.

"W segmencie usług stacjonarnych, spadek był niższy niż w poprzednich kwartałach, dzięki niewielkiej poprawie dynamiki w zakresie usług głosowych oraz rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw" - czytamy w raporcie rocznym.

Jak podkreślono w segmencie usług stacjonarnych, utrzymała się duża dynamika w zakresie szybkiego dostępu do Internetu (VHBB): 33 tys. przyłączeń netto w I kw. Baza klientów VHBB przekroczyła 200 tys., osiągając poziom 10 proc.wszystkich klientów stacjonarnego dostępu do Internetu (z wyłączeniem technologii CDMA).

"Pomimo tego, całkowita liczba detalicznych stacjonarnych łączy szerokopasmowych nadal spadała, a utrata klientów netto wyniosła 43 tys. Wynikało to głównie ze zmniejszenia bazy klientów technologii ADSL w wyniku presji związanej z zastępowaniem tych usług przez mobilny dostęp do Internetu. Utrzymały się dobre wyniki w zakresie oferty TV, a baza klientów tych usług zwiększyła się o 7 proc. rok-do-roku, do 756 tys., co odpowiada 34 proc. wszystkich detalicznych łączy szerokopasmowych. Spadek liczby detalicznych stacjonarnych łączy głosowych nieznacznie przyspieszył, do poziomu 77 tys., wobec 67 tys. w poprzednim kwartale" - czytamy dalej.

bEIScIlY

Co ze sprzedażą w segmencie telefonii komórkowej?

Przychody Orange Polska z usług telefonii komórkowej wyniosły 1 367 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 1 438 mln zł rok wcześniej, podał telekom.

Przychody z usług głosowych wyniosły w tym czasie 689 mln zł (wobec 804 mln zł rok wcześniej), zaś przychody z usług przesyłu danych, wiadomości, treści oraz M2M wzrosły r/r do 470 mln zł z 461 mln zł rok wcześniej. Usługi hurtowe przyniosły 208 mln zł wobec 173 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż sprzętu do telefonii komórkowej także przyniosła wzrost przychodów r/r do 138 mln zł z 43 mln zł rok wcześniej, podano w raporcie.

Liczba klientów komórkowych wzrosła o 0,8 proc. r/r i wyniosła 15,518 mln na koniec marca 2015 r., przy czym liczba klientów Orange Open (usługa ta składa się z telefonii stacjonarnej i komórkowej) zwiększyła się do 591 tys. użytkowników z 352 tys. rok wcześniej. Kwartalny przyrost liczby klientów netto utrzymał się na poziomie powyżej 50 tys. Łączna liczba usług, z których korzystają klienci Orange Open, przekroczyła 2,4 mln, co oznacza, że na jednego klienta przypadają średnio ponad cztery usługi.

"W segmencie komórkowych usług abonamentowych utrzymał się solidny wzrost bazy klientów, o 5 proc. r/r, do czego przyczynił się mobilny dostęp do Internetu. Jednak w I kw. liczba przyłączeń netto (48 tys.) była niższa niż w kilku poprzednich kwartałach, co wynikało przede wszystkim z konkurencji na rynku. Baza klientów usług na kartę skurczyła się głównie ze względu na czynniki sezonowe i strukturalne, w tym rosnącą dostępność cenową ofert abonamentowych oraz mniejszą popularność usług premium, co ograniczyło liczbę klientów jednorazowych. Dzięki przyłączeniom netto na poziomie blisko 80 tys., liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowych zwiększyła się w ujęciu rocznym o 30 proc., przekraczając poziom 10 proc. wszystkich kart SIM obsługiwanych przez Orange Polska. Liczba użytkowników sieci LTE zwiększyła się w I kw. o blisko 50 proc., osiągając 900 tys. Ponad 60 proc. sprzedanych w I kw. urządzeń było kompatybilnych z technologią 4G" - czytamy w komentarzu do wyników.

Liczba klientów post-paid wzrosła o 5 proc. r/r do 7,73 mln z 7,36 mln rok wcześniej, a usług pre-paid zmniejszyła się o 3 proc. r/r do 7,79 mln z 8,03 mln.

Zagregowany wskaźnik ARPU w I kw. 2015 r. wyniósł 30,2 zł. "Stabilizacja ARPU w segmencie B2C, w szczególności dobre wyniki w zakresie przychodów z usług pre-paid, a także rosnący udział przychodów z usług hurtowych wpłynęły korzystnie na zagregowany wskaźnik ARPU dla usług mobilnych. W 1 kw. spadek tego wskaźnika został ograniczony do -5,0 proc. wobec -6,4 proc. w 4 kw. 2014 oraz -8,9 proc. w 1 kw. 2014" - podano w raporcie.

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych wzrosła o 29,6 proc. r/r do niemal 1,6 mln z 1,23 mln rok wcześniej. Liczba klientów usług TV wzrosła o 6,8 proc. r/r do 756 tys.

Łączne skonsolidowane przychody Grupy w I kw. wyniosły 2 930 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 50 mln zł, tj. 1,7 proc.. Wpływ decyzji regulacyjnych ograniczył się do 19 mln zł i był związany głównie z obniżkami stawek roamingowych w Unii Europejskiej. Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów wyniósł jedynie 31 mln zł, tj. 1,0 proc. r/r, wobec 3 mln zł (0,1 proc.) w poprzednim kwartale. To nieznaczne pogorszenie trendu wynikało z wolniejszego wzrostu przychodów z usług ICT w I kw., podano również.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bEIScImq
business news
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)