SEKCJA SPONSOROWANA
LinkedIn

INWESTYCJE

Fundusze inwestycyjne są nowoczesną formą lokowania oszczędności w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentujące (w zależności od typu funduszu) różne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusze inwestycyjne

Raiffeisen Polbank umożliwia Klientom lokowanie środków w polskich i zagranicznych funduszach, oferowanych przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. O szczegóły prosimy zapytać Doradcę.

Korzyści:

 • jeden z najlepszych sposobów na pomnażanie oszczędności,
 • nie deklarują Państwo czasu trwania inwestycji,
 • przez cały czas, mając dostęp do swoich środków, mogą Państwo dokonywać swobodnych zmian w sposobie inwestowania w zależności od potrzeb.

Ryzyka

Produkt powiązany z:

 • ryzykiem firmy (emitenta),
 • ryzykiem finansowym,
 • ryzykiem płynności,
 • ryzykiem kursu walutowego,
 • ryzykiem rynkowym.

Plany Regularnego Inwestowania

Plany Regularnego Inwestowania to produkt typu dwa w jednym - długoterminowe inwestowanie i oszczędzanie oraz preferencyjne warunki cenowe.

Plany Regularnego Inwestowania to proste i wygodne rozwiązanie inwestycyjne oparte na funduszach inwestycyjnych. Umożliwia Państwu inwestowanie niewielkich nawet środków w ramach wybranych funduszy, z dowolną częstotliwością, w dowolnej wysokości. Daje Państwu pełną swobodę w postaci częściowych lub całkowitych odkupień, zmian alokacji w trakcie trwania Planu, a także możliwość skorzystania ze znaczących ulg w opłatach manipulacyjnych, niedostępnych w przypadku pojedynczych niskich wpłat do funduszy poza Planem.

Zalety inwestowania w fundusze poprzez Plany Regularnego Inwestowania:

 • im wcześniej zaczną Państwo inwestować, tym zyskają więcej - czas pracuje na Państwa korzyść,
 • im ryzykowniejszy instrument, tym wyższa średnioroczna stopa zwrotu,
 • jedna ulgowa opłata za otwarcie Planu,
 • brak jakichkolwiek prowizji od kolejnych opłat,
 • sami wyznaczają Państwo sobie cel, kwotę, fundusz, częstotliwość wpłat i wypłat,
 • mogą Państwo oszczędzać na swoją przyszłość lub przyszłość swojego dziecka.

Ryzyka

Produkt powiązany z:

 • ryzykiem firmy (emitenta),
 • ryzykiem finansowym,
 • ryzykiem płynności,
 • ryzykiem kursu walutowego,
 • ryzykiem rynkowym.

Dostępne Plany w Raiffeisen Polbank:

 • Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason TFI S.A.,
 • PSO Strateg MetlifeAmplico TFI S.A.,
 • UniPlan na Przyszłość Union Investment TFI S.A.

Poprzednia strona