Notowania

Przejdź na
internet
26.03.2010 16:40

43 mln zł przychodów K2 Internet w 2009 roku

Grupa K2 Internet w 2009 roku uzyskała przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 43 mln zł. Zysk netto wyniósł 82 tys. zł, czyli 96,9% mniej niż w roku 2008. Grupa K2 Internet opublikowała sprawozdanie finansowe za rok 2009.

Podziel się
Dodaj komentarz

Grupa K2 Internet w 2009 roku uzyskała przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 43 mln zł. Zysk netto wyniósł 82 tys. zł, czyli 96,9% mniej niż w roku 2008. Grupa K2 Internet opublikowała sprawozdanie finansowe za rok 2009.

**

Janusz Żebrowski**, prezes zarządu K2 Internet SA., zwraca uwagę na to, że klienci w 2009 roku dość zachowawczo gospodarowali pieniędzmi przeznaczonymi na marketing i reklamę - bardziej niż w latach ubiegłych zwracali uwagę na ceny co z kolei miało negatywny wpływ na marże K2. Jednocześnie w ubiegłym roku udział obrotu mediami w sprzedaży był większy niż wcześniej. - W efekcie przychody wzrosły mniej niż się spodziewaliśmy, bo jedynie kilka procent, a wynik netto obniżył się do kwoty nieco poniżej 100 tys. zł – komentuje Żebrowski.

W K2 nie zabrakło w 2009 roku inwestycji takich, jak np. w agencję reklamową Brainshop U-boot Sp. z o.o. Firma zakończyła pracę nad kilkoma systemami, które automatyzują procesy wewnątrz spółki. - Utrzymaliśmy nakłady na zespół, szkolenia i marketing. Dynamicznie rozwijały się wszystkie nasze nowe przedsięwzięcia tak o charakterze wewnętrznym (K2 Motion, nowy dział odpowiedzialny za działania w mediach społecznościowych - K2 WOMM) jak i te rozwijane w osobnych spółkach (Audioteka, system3.pl i platforma3.pl). To wszystko. a także postępujące ożywienie w gospodarce. pozwala nam na optymistyczne nastawienie co do perspektyw Grupy K2 w bieżącym roku – dodaje Janusz Żebrowski.

Z opublikowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 K2 Internet wynika, że Grupa uzyskała w okresie 12 miesięcy zakończonych w 31 grudnia 2009 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 43.161 tys. zł, czyli o 5,7% więcej niż w 2008 roku. Wartość EBITDA wyniosła w tym okresie 1.706 tys. zł, tzn. o mniej 61,6% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2008. Wartość EBIT i zysku netto wyniosły odpowiednio: 145 tys. zł i 82 tys. zł, co stanowi spadek o odpowiednio: 95,6% oraz 96,9% w porównaniu do roku 2008.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknęła się kwotą 29.356 tys. zł. Majątek grupy (aktywa razem) wzrósł o 15,9% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2008, w tym wartość majątku trwałego wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu o 2%, natomiast wartość majątku obrotowego wzrosła o 20,2%.

Źródło: K2 Internet

Tagi: internet, gospodarka, praca, media, system, reklama, prezes, cena, e-marketing, strategie
Źródło:
interaktywnie.com
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz