Notowania

usa
03.08.2009 11:16

Nowa ustawa o stronach internetowych?

Podziel się
Dodaj komentarz

Widzialni (www.widzialni.eu) rozpoczęli prace nad założeniami do ustawy „O standaryzacji stron internetowych”. W pracach nad założeniami do ustawy udział swój zadeklarowały również największe polskie uczelnie.

Do tej pory kwestie związane z dostępnością stron internetowych instytucji państwowych dla osób niepełnosprawnych nie były rozwiązane prawnie. Mówiąc o dostępności mamy na myśli różne grupy społeczne narażone na tzw. wykluczenie cyfrowe. Należą do nich m.in.

* osoby niepełnosprawne,
  niezamożne,
  zamieszkujące biedniejsze regiony kraju,
  starsze,
  korzystające ze starych typów komputerów lub starszych wersji oprogramowania,
  korzystające z przeglądarek tekstowych i urządzeń mobilnych.

Wszystkie osoby, które z różnych powodów nie mają dostępu do informacji internetowej. W krajach Europy zachodniej i w USA tego typu regulacje funkcjonują od wielu lat. Rada Europy wyznaczyła swoim krajom członkowskim kierunki działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, wskazując jednocześnie na standard tworzenia stron internetowych opracowany przez Konsorcjum W3C. W oparciu o ten standard Widzialni przygotowują zestaw zaleceń dla twórców serwisów www instytucji publicznych. Pracami nad tym dokumentem zainteresowane są m.in. Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet St. Wyszyńskiego. Bardzo przychylne pomysłowi jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które już wkrótce zajmie stanowisko w sprawie założeń do ustawy. W trakcie opracowywania jest również metodologia sprawdzania serwisów www i ich certyfikowania. W założeniach do ustawy sugeruje się m.in. powstanie Rady Certyfikacji i Kontroli Stron Internetowych - ciała funkcjonującego przy
ministerstwie odpowiedzialnym za przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W radzie zasiadaliby specjaliści z dziedziny dostępności stron internetowych jak również przedstawiciele osób niepełnosprawnych i ośrodków naukowych.

Tagi: usa, praca, polski, prace, strona, ustawa, kontrola, grupa, e-marketing, strategie
Źródło:
interaktywnie.com
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz