Notowania

polska
11.09.2009 13:15

Przegląd prasy - wykluczenie cyfrowe nie istnieje?

Brak wykluczenia cyfrowego, e-społeczeństwo, badania młodych bogatych z wielkich miast, nowy Megapanel, magiczne SEO oraz fotokody prawie jak bluetooth.

Podziel się
Dodaj komentarz

Brak wykluczenia cyfrowego, e-społeczeństwo, badania młodych bogatych z wielkich miast, nowy Megapanel, magiczne SEO oraz fotokody prawie jak bluetooth.

Brief

**

"Przyszłość telekomunikacji i rozwój społeczeństwa", Brief nr 111 (8)**
W tym miesiącu magazyn Brief bierze pod lupę stan stan polskiego Internetu i powstawanie e-społeczeństwa. W debacie na ten temat udział wzięli główni decydenci branży komunikacyjnej w Polsce – m.in. Maciej Witucki, prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej, Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii oraz Wojciech Pytel, dyrektor ds. operacyjnych Polkomtelu. Stronę rządową reprezentowali Agnieszka Zaborowska,dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury oraz Jurand Drop, naczelnik w Wydziale Strategii i Koordynacji Inicjatyw Krajowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA

Wśród najistotniejszych tematów poruszanych w trakcie debaty znalazło się zagadnienie białych plam na polskiej mapie Internetu. Część dyskutantów prezentowała pogląd o pełnej dostępności Internetu oraz braku e-wykluczenia: - Według mnie dzisiaj każdy czy prawie każdy Polak może korzystać z internetu stacjonarnego, mobilnego, satelitarnego czy przez telewizję kablową, a białe plamy i wykluczenie cyfrowe obrosło w legendę – stwierdził Witucki. Niektórzy jednak zajęli stanowisko przeciwne: - Myśleniem utopijnym byłoby, że każde gospodarstwo domowe w Polsce może w tym samym czasie uzyskać jednakowy dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej – Godlewski.

Drugim poruszonym tematem był projekt Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych, który powstaje w Ministerstwie Infrastruktury we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w ramach zespołu Polska Cyfrowa. Według biorących udział w panelu Ustawa ta jest szansą na rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce, a także społeczeństwa cyfrowego, gdyż do jej realizacji niezbędne będzie zaangażowania samorządów gminnych i powiatowych.

Istotną kwestią było także zagadnienie regulacji, wynikające ze specyficznie ograniczonej ilości zasobów, m.in. częstotliwości oraz przepustowości łącz. Jedną z głównych motywacji wprowadzenia odgórnych regulacji jest uniknięcie dublowania bazy technologicznej. Jak stwierdził prezes zarządu Netii: -Ktoś musi być w stanie mediować między operatorami, co do stawek, nadzorować zasady udostępniania infrastruktury.

Pełen zapis debaty dostępny jest wtym miejscu.

*"Badania internetowe inaczej", Briefnr 111 (8) *
Artykuł ten porusza interesującą kwestię pozyskiwania danych od grup docelowych, które niechętnie godzą się na udział w badaniach marketingowych lub unikają zaangażowania w ich trakcie. Grupą taką są m.in. osoby o wysokim statusie społecznym, na stanowiskach kierowniczych, dobrze wykształcone, wielkomiejskie.

Przykładem badanie, które radzi sobie z tym problemem jest omówione Mind2B grupy Mindshare. Głównym założeniem tego rozwiązania jest połączenie metody CAPI (Computer Assisted Telephone Interview) i CATI (Computer Assisted Personal Interview).

W metodzie tej badany otrzymuje specjalny login, za pomocą którego loguje się na spersonalizowaną stronę, na której przegląda materiały będące przedmiotem badania. W tym samym czasie prowadzący zadaje pytania dotyczące treści i ich układu, podczas gdy skrypt śledzący zapisuje nawigację badanego po materiałach (czas przeglądania, ruch kursora, itp.). Badany może także przedstawić własną opinię na temat percypowanej treści. Dużą zaletą tego badania jest możliwość uzyskania wyników od wielu respondentów z terenu całej Polski.

Press

**

"Eksplozja zasięgów", Pressnr 164 (9)**
Wrześniowy Press przedstawia tekst na temat zmiany metodologii badań w Megapanelu. Dzięki nowemu podejściu, efekty korzystne są dla witryn i portali. Liczba realnych użytkowników serwisów Grupy Google wzrosła o 880 tys, Grupy Onet o 2.13 mln, Naszej Klasy z kolei o 2.2 mln.

Dotychczasowa metodologia badań oparta była o sczytywanie danych z plików cookie na komputerze użytkownika. Po każdym jednak usunięciu tych plików, serwis traktował wizytę ponownie jako realnego użytkownika. Nowe rozwiązanie opiera się o wprowadzenie korekty dotyczącej nawyku kasowania ciasteczek. Dzięki temu wynik podstawowy korygowany jest o możliwy błąd dwu– lub wielokrotnego liczenia tego samego użytkownika.

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w prezentacji wyników. Sposobem przedstawiania danych przez Megapanel są tzw. drzewka. W drzewku tematyczno - funkcjonalnym jest obecnie 19 kategorii, w drzewku mediów zaś zastosowano kryterium własności domen. Dzięki temu możliwe jest rozdzielenie wyników podmiotów posiadających jedną (np. Nasza-Klasa), bądź wiele domen (Grupa Gazeta.pl).

Nowa metodologia nie spotkała się z większą krytyką. Konkurencyjna MillwardBrown SMG/KRC (NetTrack) nie chce komentować zmian, konkretne zarzuty mają jednak sieci reklamowe reprezentujące mniejsze serwisy.

Marketing & more

**

"SEM + SEO= PPC", Marketing & More nr 27/28 (8/9)**
Łączony numer Marketing & More przynosi ciekawą analizę relacji między trzema podstawowymi narzędziami e-marketingu: optymalizacją kodu pod kątem wyszukiwarki (SEO), marketingu wewnątrz wyszukiwarki (SEM) oraz płatnych reklam wyświetlanych przy wynikach (PPC).

W artykule tym przedstawia autor trudności, które wiążą się z zastosowaniem każdego z narzędzi. Za najbardziej skuteczne uznano SEO, co ma potwierdzenie w budżetach firm e-marketingowych. Wśród firm posiadających budżety powyżej 1mld., ponad połowa uznała SEO za najbardziej efektywne.

Interesującym uzupełnieniem artykułu są opinie specjalistów na temat tych narzędzi. Wszyscy z nich potwierdzają, że wyszukiwarki internetowe powinny być obowiązkową częścią każdej kampanii marketingowej. Są one także tańsze, niż użycie innych kanałów: -Dowiedliśmy również, że SEM może być utrzymany w czasie i kosztuje nas 25 proc. tego, co wydawalibyśmy w TV – stwierdza Robert Petrie, senior brand manager z Pfizer Canada.

Dodatek „Internet”, Marketing & More nr 27/28 (8/9)
Dodatek internetowy do Marketing & More to w tym miesiącu analiza płatnego dostępu do treści w sieci ('Chcesz więcej, to płać!'). W tekście tym przytacza autor argumenty za płatnym dostępem do kontentu w przypadku wydawców tradycyjnych oraz posiadaczy praw autorskich do materiałów audiowizualnych. Główną osią niezgody między zwolennikami a przeciwnikami treści płatnych jest ideologia – popierający wolny dostęp to zwolennicy „wolnej kultury”, podczas gdy przeciwnicy kierują się głównie rachunkiem ekonomicznym. Jednej z przyczyn tworzenia się płatnego dostępu dopatruje się autor w niewystarczającej sile reklamy, by sfinansować dostęp do wirtualnych materiałów.

Artykuł z kolei „Tanio i szybko” przedstawia rozwój rynku e-commerce w czasach kryzysu, pomimo którego branża zanotowała 36% wzrost obrotów w 2008 roku. Rok bieżący zapowiada się podobnie: 77% sklepów przewiduje zwiększenie liczby klientów, a co trzecia firma z branży e-commerce planuje przeznaczyć 10% lub więcej na reklamę i promocję.

W „Ukryci pod fotokodem” przedstawia Marketing & More możliwości, jakie daje zastosowanie fotokodów w kreacji marki oraz marketingu. Uwarunkowania technologiczne fotokodów pozwalają porównać je do technologii bluetooth. Mogą one także być elementem kampanii reklamowych, jak np. w akcji Kompanii Piwowarskiej lub ułatwieniem kontaktu z klientem w przypadku dostawców usług telekomunikacyjnych (np. Orange).

Tagi: polska, internet, kryzys, rynek, branży, serwis, opinia, telekomunikacja, e-marketing, strategie
Źródło:
interaktywnie.com
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz