Notowania

internet
20.07.2009 15:10

Uwaga! Szukam pracy!

Polacy najczęściej poszukują pracy w Internecie lub liczą na to, że dostaną posadę dzięki znajomym. Coraz mniej ufamy pośrednikom pracy - takie wnioski wysnuć można z raportu Jobexpress.pl.

Podziel się
Dodaj komentarz

Polacy najczęściej poszukują pracy w Internecie lub liczą na to, że dostaną posadę dzięki znajomym. Coraz mniej ufamy pośrednikom pracy - takie wnioski wysnuć można z raportu Jobexpress.pl.

W związku z tym, że sukcesywnie zwiększa się liczba osób posiadających dostęp do sieci, większość serwisów internetowych odczuwa w ostatnim czasie wzrost zainteresowani. Nie ominęło to również portali publikujących ogłoszenia o pracę. Portal pracy Jobexpress.pl postanowił zbadać zatem, jak to zjawisko przekłada się na sposoby poszukiwania pracy przez Polaków w ogóle. W tym celu serwis przygotował i przeprowadził ankietę, w której udział wzięło 598 zarejestrowanych użytkowników witryny. Wyniki analizy zawarł w specjalnie przygotowanym z tej okazji raporcie.

Kto?

Po pierwsze - około 92% wszystkich ankietowanych poszukuje pracy, przy czym 71% - aktywnie, a pozostali jedynie od czasu do czasu przeglądają oferty. Nad zmianą pracodawcy zastanawia się ponad 7% ankietowanych, pod warunkiem jednak, że otrzymaliby oni odpowiednio korzystną ofertę. Ponad 21% bezrobotnych utraciło swoje dotychczasowe posady w wyniku zwolnień w przedsiębiorstwach, a 18% samodzielnie zrezygnowało z zajmowanego stanowiska.

Jak szukamy?

Przede wszytkim Polacy pracy szukają w sieci (6% respondentów). Bardziej wytrwali sięgają w tym celu również do prasy (64,4%) albo liczą na pomoc znajomych i rodziny (65,3%). Sporym zainteresowaniem - niemal 55% - cieszy się również samodzielne rozsyłanie CV. Miejsca takie, jak Urząd Pracy czy agencje pośrednictwa pracy cieszą się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem. Wynika z tego, iż szukając pracy jesteśmy skłonni zaufać bardziej sobie, niż pośrednikom. Ponadto część osób odwiedza targi pracy, czy biura karier.

Jak znajdujemy?

Pracę znajdujemy przede wszystkim dzięki znajomościom (1 miejsce w rankingu i 34% ankietowanych). Wydaje się jednak, że z czasem ta metoda stanie się mniej popularna i skuteczna, na rzecz znajdującego się na drugim miejscu w tym zestawieniu Internetu. W tym momencie już około 23% respondentów deklaruje,że otrzymało swoją ostatnią pracę właśnie za pośrednictwem tego medium. Trzecią najważniejszą pozycją w zestawieniu jest rozsyłanie CV bezpośrednio do firm - ponad 10% osób przyznało, że takie działania spowodowały u nich uzyskane zatrudnienia. 7% ankietowanych mogło cieszyć się zatrudnieniem dzięki prasie, a prawie tyle samo stwierdziło, że to "praca znalazła ich"!

Dlaczego w sieci?

Aż 90% młodych z grupy wiekowej 21-30 lat ocenia Internet jak najlepszy sposób poszukiwania pracy. Podobne zdanie na temat sieci wyrażają osoby, które liczą na otrzymanie lepszej pracy niż ta, którą obecnie wykonują.

Zgodnie z wynikami ankiety, to, iż najczęściej wybieramy Internet jako miejsce poszukiwania pracy, wynika z kilku jego cech. Przede wszystkim internauci wskazują na bardzo dużą liczbę ofert (78% respondentów określiło tę zaletę jako bardzo ważną) oraz wygodę ich przeglądania (za bardzo istotną uznało ją 81% badanych). Ponadto ankietowani cenią sobie możliwość szybkiego wyszukania informacji na temat firmy, która daną pracę oferuje (76%) oraz aktualność ofert (78%). Szczególnie brak tej ostatniej cechy uważany jest za duży problem - jest to jedna z największych wad poszukiwania nowego pracodawcy w sieci (68% uznało ją za duży problem). Ankietowani doceniają ponadto możliwość zapisania się do newslettera, który umożliwia otrzymywanie najnowszych ofert drogą elektroniczną, czy pozostawienia własnego CV na portalu, aby było ono łatwo dostępne dla firm szukających kandydatów na nowe stanowiska. Internet pozawala przy tym zaoszczędzić czas i pieniądze.

Internauci narzekają przede wszystkim na wspomnianą nieaktualność ofert. Krytycznie oceniają również te powtarzające się. Ponad 50% osób uznało, że jest to duża przeszkoda w wykorzystaniu Internetu jako miejsca poszukiwania pracy, z kolei ponad 40% uznało to utrudnienie za średnio istotne. Aż 61% osób widzi problem w fałszywych pojawiających się fałszywych ofertach. Interesujące jest, iż ankietowanych nie zniechęca niemal w ogóle niska jakość oferowanych posad. Pomimo wad wskazanych w poniższej tabeli, Polacy nadal chętnie korzystają jednak z Internetu, aby znaleźć nowego pracodawcę.

Kiedy i gdzie w Internecie szukamy pracy?

Badani w poszukiwaniu pracy najchętniej wybierają się na portale pracy i kariery (ponad 91,5% ankietowanych). Trochę mniejszą popularnością cieszą się specjalne sekcje poświęcone pracy na dużych portalach wielotematycznych - jako kolejne źródło informacji o oferowanych posadach wybrało je ponad 57% użytkowników. Następne w kolejności są portale z ogłoszeniami drobnymi - blisko 38%. Najmniej ankietowanych wskazało na biznesowe portale społecznościowe - zaledwie 17,3%.

Skoro jesteśmy już w stanie określić, gdzie internauci szukają pracy, przeanalizujmy, kiedy to czynią. Najwięcej osób, bo ponad 21%, szuka pracy niemal zaraz po przebudzeniu, pomiędzy godziną 8:00 a 12:00. Nieco mniej ankietowanych woli jednak późniejsze pory - od 17:00 do 20:00. Dokładniejsze dane prezentuje poniższy wykres.

W jakiej branży?

Przede wszystkim ankietownai cenią sobie bardziej pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę. Wynika to przede wszystkim z dodatkowych korzyści jak choćby np. opieka medyczna czy świadczenia emerytalne. Jedynie około 4% osób poszukuje pracy dorywczej lub na umowę o dzieło. Spośród pozostałych ankietowanych ponad 2,5% wybrałoby pracę na 3/4 etatu, a 2% na 1/2 etatu. Wniosek nasuwa sie jeden, a mianowicie, że polskiem rynkowi daletko jeszcze do elastycznoiści.

Ponad 14% respondentów chciałoby pracować w handlu i obsłudze klienta. Niewielu mniej zamierza znaleźć nowego pracodawcę w administracji. Niecałe 10% osób na pierwszym miejscu stawia transport i logistykę, a tylko kilka procent mniej przemysł oraz sektor budownictwa i nieruchomości. Najmniejsza ilością chętnych moga poszczycić się braże: prawna, opieki zdrowotnej, konsultingu i sektoru publicznym, a także motoryzacji i telekomunikacji. Podsumowując: branże, które wymagają więcej formalnych i specjalistycznych kwalifikacji (jak w przypadku np. prawa czy medycyny) i ściślej sprecyzowanego doświadczenia, są jednocześnie tymi, w których szuka pracy najmniejsza liczba osób.

Badani najchętniej pracowaliby w wyuczonym zawodzie. Aż 45% z nich chciałoby znaleźć pracę zgodną z ich wykształceniem i wybranym kierunkiem edukacji. Z drugiej strony, blisko 23% ankietowanych jest gotowych na całkowitą zmianę branżę. Ponad 32% respondentów nie ma w tej kwestii zdania.

Dlaczego ta praca?

Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za odpowiedzeniem na daną ofertę pracy jest miejscowość, w jakiej się ona znajduje - zgodnie z zasadą: "im bliżej domu, tym lepiej". W ten sposób odpowiedziało 78% badanych osób. Polacy dużą wagę przywiązują również do zakresu obowiązków, jaki czeka na nich w nowej pracy. a także możliwości rozwoju ścieżki kariery zawodowej (odpowiednio 67,32% oraz 65,91%). Co ciekawe, dopiero na czwartym miejscu znalazła się wysokość wynagrodzenia, którą jako bardzo istotny czynnik wskazało nieco ponad 65% ankietowanych. 51% ankietowanych zwraca szczególnie dużą uwagę na konkretną firmę, w jakiej przyjdzie im pracować. Wreszcie, 42,5% osób wskazało nazwę stanowiska jako bardzo istotny czynnik decydujący.

Raport został sporządzony na podstawie analizy wyników ilościowych ankiety przeprowadzonej w maju 2009 na próbie 598 użytkowników rzez Jobexpress.pl. Ankieta była dystrybuowana drogą elektroniczną. Połowa z badanych osób zadeklarowała wiek poniżej 30 lat. 30% respondentów to mieszkańcy miast powyżej pół miliona mieszkańców, na prawie 20% to mieszkańcy miast od 200 do 500 tysięcy mieszkańców. Respondenci to w 54% kobiety, w 46% mężczyźni.

Źródło: www.jobexpress.pl

Tagi: internet, branży, praca, dom, telekomunikacja, serwis, motoryzacja, nieruchomości, e-marketing, strategie
Źródło:
interaktywnie.com
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz