Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plManagerStrategie Grupy dyskusyjne pl.soc.polityka prof. Rońda obala wyniki badań Biniendy

prof. Rońda obala wyniki badań Biniendy

Re: prof. Rońda obala wyniki badań Biniendy

"mkarwan" <m...@poczta.onet.pl> / 2012-06-10 11:07:00
From: dante
Newsgroups: pl.soc.polityka
Subject: Re: prof.
=?UTF-8?B?Um/FhGRhIG9iYWxhIHd5bmlraSBiYWRhxYQgQmluaWVuZHk=?=
Date: Sun, 10 Jun 2012 08:16:13 +0000 (UTC)
Lines: 58
Message-ID: <932495302aa4903e96f5b50460f75a25@not-for-mail.invalid>
References:
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Date: Sun, 10 Jun 2012 08:16:13 +0000 (UTC)
Injection-Info: tioat.net; post-comments-to="tioat.support"
User-Agent: 40tude_Dialog/2.0.15.1pl
 
Czytaj także na forum

Re: prof. Rońda obala wyniki badań Biniendy

"mkarwan" <m...@poczta.onet.pl> / 2012-06-10 11:07:41
From: " rAzor"
Newsgroups: pl.soc.polityka
Subject: =?ISO-8859-2?Q?Re:_prof._Ro=F1da_obala_wyniki_bada=F1_Biniendy?=
Date: Sun, 10 Jun 2012 08:51:40 +0000 (UTC)
Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
Lines: 24
Message-ID:
References:
<4fd44cc1$0$26687$65785112@news.neostrada.pl>

NNTP-Posting-Host: localhost
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: inews.gazeta.pl 1339318300 12635 172.20.26.243 (10 Jun 2012
08:51:40 GMT)
X-Complaints-To: usenet@agora.pl
NNTP-Posting-Date: Sun, 10 Jun 2012 08:51:40 +0000 (UTC)
X-User: bull.y300
X-Forwarded-For: 79.191.253.150
X-Remote-IP: localhost
------------------------------------------
IP address: 79.191.253.150
IP address state: Slaskie
IP address city: Tarnowskie Gory
 

Re: Rprof. Rońda obala wyniki badań Biniendy

"mkarwan" <m...@poczta.onet.pl> / 2012-06-10 11:08:15
From: "=?ISO-8859-2?Q?_Przemys=B3aw_W?="
Newsgroups: pl.soc.polityka
Subject: =?ISO-8859-2?Q?Rprof._Ro=F1da_obala_wyniki_bada=F1_Biniendy?=
Date: Sun, 10 Jun 2012 05:52:44 +0000 (UTC)
Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
Lines: 125
Message-ID:
References:
NNTP-Posting-Host: localhost
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: inews.gazeta.pl 1339307564 1006 172.20.26.242 (10 Jun 2012 05:52:44
GMT)
X-Complaints-To: usenet@agora.pl
NNTP-Posting-Date: Sun, 10 Jun 2012 05:52:44 +0000 (UTC)
X-User: bull.y300
X-Forwarded-For: 79.191.253.150
X-Remote-IP: localhost
------------------------------------------
IP address: 79.191.253.150
IP address state: Slaskie
IP address city: Tarnowskie Gory
 

Re: prof. Rońda obala wyniki badań Biniendy

"mkarwan" <m...@poczta.onet.pl> / 2012-06-10 11:08:43
From: Yogy
Newsgroups: pl.soc.polityka
Subject: Re: prof.
=?UTF-8?B?Um/FhGRhIG9iYWxhIHd5bmlraSBiYWRhxYQgQmluaWVuZHk=?=
Date: Sun, 10 Jun 2012 02:26:04 -0500
Organization: STUPID MEN
Lines: 289
Message-ID: <1gptjb8si358$.147ig09m19b5d$.dlg@40tude.net>
References:
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Info: mx04.eternal-september.org;
posting-host="ZQnU0BBSvWYH4yCI0u1pmw";
logging-data="31148"; mail-complaints-to="abuse@eternal-september.org";
posting-account="U2FsdGVkX18f5XJx30oSmi5tpjXiPcO8"
User-Agent: 40tude_Dialog/2.0.15.1pl
Cancel-Lock: sha1:cxASHl96V3+sa0LUz3NYb71fFEQ=
 

Re: Przemysław W: prof. Rońda obala (czy

Roman Rumian <r...@agh.edu.pl> / 2012-06-10 11:10:26
W dniu 2012-06-10 09:48, A. Filip pisze:
(...)

Nawiasem pisząc, ten Jacek Rońda (profesor NADZWYCZAJNY AGH) to postać
bardzo kontrowersyjna dla mojego znajomego z Warszawy, który pracował
długi czas w Cape Town. Rońda został zwolniony z tamtejszego
uniwersytetu za niekompetencję.
Poniżej e-mail z 2007 roku w tej sprawie.> Look at the following website.Here we have apostcommunist opportunist
who was fired from UCT (Universyty of Cape Town) for incompetence.And
this is where he ends up.
>
>
> Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
> Zakład Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych
> www.it.pw.edu.pl/ztkut
>
> Dzisiaj jest Środa 27 czerwca 2007 r. Imieniny:
Cypriana, Emanueli, Władysława
> > STRONA GŁÓWNA
> >DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
> >STREFA STUDENT
>
> Informacje ogólne zakładu TKUT
> >Informacje ogólne
> >Pracownicy
> >Zakładowe seminaria naukowe
> >Historia zakładu TKUT
> >Aktualności
> >Prawa autorskie
> >Napisz do nas
>
>
> Dane kontaktowe Zakład TKUT,
> Wydział Transportu,
> Politechnika Warszawska
> ul. Koszykowa 75
> 00-662 Warszawa
> NIP: 525-000-58-34
>
> tel. (+48 22) 234 54 09
> tel./fax: (+48 22) 628 64 91
>
> email: ztkut@it.pw.edu.pl
>
>
> ..:: STRONA GŁÓWNA - Informacje ogólne zakładu TKUT ::..
> <<< strona poprzednia <<<
> prof. dr hab. inż. Jacek Rońda
>
> pok. 228 NK;
> tel. służb. 022 660 54 83;
> Stanowisko: adiunkt
>
>
>
> Rok zatrudnienia na aktualnym stanowisku: 1982
> Rok zatrudnienia w PW: 1973
> Rok urodzenia: 1948
> Działalność i specjalność naukowa: Mechanika, informatyka
stosowana, nauki o zarządzaniu,
>
>
> ---------------------------------
>
> rejestr wyników pracy nauczyciela akademickiego za
rok 2001- 2004
> I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
> 1.1. wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych w roku
akademickim 2003/2004
> Techniczne środki Transportu – projekt, studia dzienne – 60
godz.
>
> 1.2. liczba prowadzonych prac dyplomowych:
>
> praca magisterska Mafekile Don Mhlongo, temat
pracy: ”Friction modelling on stamping processes”, University of
Cape Town, Department of Mathematics and Applied Mathematics, Republika
Afryki Południowej, praca obroniona w 2003,
>
>
> 1.3. opracowanie nowych lub modernizacja istniejących:
programów przedmiotów, stanowisk laboratoryjnych, dydaktycznych
programów komputerowych, instrukcji i innych materiałów pomocniczych
>
> Na podstawie zamówienie Dziekana Wydziału Transportu z
roku 2003 opracowałem programy trzech wykładów w języku angielskim
dla studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z zakresu
(Programy wykładów ulepszyłem w 2004 roku):
>
> mechaniki ciała stałego,
>
> mechaniki płynów,
>
> termodynamiki ciał stałych.
>
>
> opracowanie nowego programu wykładów: „Wstęp do metod
numerycznych”, dla studentów wyższych szkół technicznych o kierunku
kształcenia: Mechanika lub Informatyka Stosowana, 2003/2004,

>
> opracowanie ćwiczeń wspomaganych systemem MATLAB do
wykładu: „Wstęp do metod numerycznych”, 2003/2004,
>
> opracowanie nowego programu wykładów: „Statystyka i
opracowanie danych”, dla studentów wyższych szkół technicznych o
kierunku kształcenia: Mechanika lub Informatyka Stosowana,
2003/2004,
>
> 1.4. wykaz publikacji dydaktycznych (podręczniki, skrypty,
artykuły i referaty)
>
> notatki dla słuchaczy wykładu: „Wstęp do metod
numerycznych” wydane nakładem własnym pod tytułem: „Basic ideas
in numerical methods”,
>
> 1.5. opieka indywidualna nad studentami
>
> mgr Simon Childs, doktorant w Instytucie Podstawowych
Problemów Techniki PAN, Warszawa, opieka w latach 2001-2003, obronił
prace doktorską w lipcu 2003,
>
> mgr. Kevin Colville, doktorant zarejestrowany w University
of Cape Town < Department of Mathematics and Applied Mathematics,
opieka w latach: od 2000-do chwili obecnej, przewidywana obrona
pracy doktorskiej w czerwcu 2005,
>
> Fekile Dukashe, doktorant zarejestrowany w University of
Cape Town < Department of Mathematics and Applied Mathematics,
opieka w latach: od 2000-do chwili obecnej,
>
> Mafekile Don Mhlongo, magistrant zarejestrowany w
University of Cape Town < Department of Mathematics and Applied
Mathematics, opieka w latach 2000-2003,
>
>
> II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZAWODOWA 2.1.
stopień zaawansowania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej
>
> w czerwcu 2004 roku otrzymałem nominację profesorską
od Prezydenta RP,
>
>
> 2.2. wykaz publikacji naukowych, w tym
publikacje przyjęte do druku (monografie, artykuły w czasopismach
naukowych oraz publikowane referaty konferencyjne
>
> J. Ronda, K. W. Colville, O. Mahrenholtz.
Non-constant coefficient friction models in 3D simulation of
drawing process, Computer Assisted Mechanics and Engineering
Sciences, 8: 609-628, 2001,
>
> J. Rońda. Modele plazmy termicznej w spawaniu I
plazmowej obróbce powierzchniowej, Część 1, Informatyka w
Technologii Materiałów, 2: 81-97, 2002,
>
> J. Ronda, H. Murakawa, K. Nogi, M. Ushio.
Enhanced models of heat sources in welding and plasma spraying (1st
Report) – Overview of simple thermal plasma models, Transactions of
JWRI, 31: 1-11, 2002,
>
> J. Ronda, H. Murakawa, K. Nogi, M. Ushio.
Enhanced models of heat sources in welding and plasma spraying (2nd
Report) – Examples of thermal plasma models, Transactions of JWRI,
31: 107-128, 2002,
>
> J. Ronda, M.D. Mhlongo, B. Kowalski. Analiza
wrażliwości procesów tłoczenia dla różnych modeli tarcia,
Materiały XI Konferencji KomPlaTech 2004, Zakopane, eds. M.
Pietrzyk et al., Kraków, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004, 139-146,

>
>
> 2.3. inne publikacje (np. tłumaczenia,
opracowania kompilacyjne, katalogi, artykuły publicystyczne,
artykuły-popularno naukowe, sprawozdania z konferencji, targów itp.),
> brak
> 2.4. wykaz referatów i komunikatów
prezentowanych na zjazdach, konferencjach i sympozjach,
>
> referaty na konferencjach w 2002 roku,
>
> J. Ronda, Enhanced models of energy sources in
modelling of nano-processing, Annual Meeting of Japanese
Welding Society, Osaka, April, 2002,
>
> J. Ronda, Numerical modelling of welding and
surface processing, Zaproszony wykład na seminarium w RIKEN,
Tokyo, Japan, April, 2002,
>
>
> referaty na konferencjach w 2003 roku

>
> J. Rońda, Wykład: Fundusze strukturalne i
offset – strumienie finansowania badań i wdrożeń, Dzień
Informacyjny – Strumienie finansowania sektora badań, rozwoju
technologii i innowacji: 6. Program Ramowy, Seminarium
zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy, Warszawa, 28.04. 2003,

>
> J. Rońda, Referat: Finansowanie badań i
wdrożeń w ramach projektów offsetu amerykańskiego,
Seminarium: „Szanse i wyzwania dla nauki, przemysłu oraz samorządów
Krakowa i Małopolski związane z umową offsetową do zakupu
samolotów wielozadaniowych”, Kraków, 21.03.2003,
>
> J. Rońda, Wykład na temat: Rola offsetu w
polityce gospodarczej Państwa, Spotkanie Klubu Innowacyjnych
Przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa, 7.10.2003,
>
> J. Rońda, Rola offsetu dla zwiększenia
konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego, Konferencja
Naukowa w Ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
(MSPO), Kielce od 2 do 5.09.2003,
>
> J. Rońda, Referat na temat: Możliwości
wykorzystania środków pochodzących z offsetu na działalność
związaną z rolnictwem, Seminarium dla Kadry Kierowniczej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, 13.02.2003
,
>
>
> referaty na konferencjach w 2004 roku
>
> J. Rońda, The inverse method in identification
of model parameters for various models of friction in deep
drawing of s-rail, Metal Forming 2004, late submission,
(referat nie opublikowany w materiałach konferencyjnych),
>
> J. Ronda, Progress on US-Poland Joint R&D
Activities, VI Polish-American Conference on Transatlantic
Defense Industry Cooperation, Warszawa, October 19, 2004,
>
> J. Rońda, Modelling of phase transformation in
steels, , Międzynarodowe Sympozjum “Computational Materials
Sciences w Nano-Centre”, Politechnika Warszawska, 2004,
>
> J. Rońda, Wzrost potencjału europejskiego w
zakresie badań nad bezpieczeństwem, Informacja o akcji
przygotowawczej do Badań na Rzecz Bezpieczeństwa w UE,
Seminarium w Politechnice Warszawskiej, 06.12.2004,
>
> J. Ronda, Potential of Polish Centers of
Excellence for collaboration with US Military Research
Institutions, International Action Commissions, Conference of
US-Poland Defense Industry Working Group, Washington,
21.05.2004,
>
>
> 2.5. recenzje książek, artykułów i referatów
naukowych
> ˇ 2 recenzje artykułów złożonych
do Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,
>
> 2.6. uzyskane patenty
> brak
> 2.7. wykaz prac naukowo-badawczych (granty KBN,
prace statutowe, własne i umowne)
>
> praca własna od 2003 do chwili obecnej
>
> Opracowanie systemu programów komputerowych do
sterowania obróbką nano-powierzchniową przy użyciu IBAD (Ion Beam
Assisted Deposition), projekt realizowany we współpracy z Los Alamos
National Laboratory i Joining and Welding Reserach Institute,
Osaka University,
>
>
> Granty KBN od 2003 roku:
>
> 4 T078C 013 25, Symulacja numeryczna przemian
fazowych w stalowych złączach spawanych i elementach
obrabianych cieplnie, projekt złożony przez Akademię
Górniczo-Hutniczą.
>
> Udział w grantach zamawianych KBN dotyczących
nano-technologii,
>
>
>
> 2.8. opracowania wykonane na zamówienie
instytucji naukowych i gospodarczych (ekspertyzy, programy badań
eksperymentalnych, prognozy, programy komputerowe itp.)
>
> w roku 2003 wykonałem ponad 100 ekspertyz dotyczących
propozycji zobowiązań offsetowych dotyczących badań naukowych i
wdrożeń nowych technologii,
>
> w roku 2004 wykonałem około 50 recenzji dotyczących
wniosków o ustanowienie Centrów zaawansowanych Technologii oraz
Centrów doskonałości,
>
> w roku 2004 wykonałem ekspertyzę dotyczącą: „Zakupu,
dostawy i instalacji elementów rozbudowy centralnej
infrastruktury komputerowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania i
Kontroli dla potrzeb PROW i Równoległego Ośrodka Przetwarzania Danych”
dla Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
>
> 2.9. inne informacje dotyczące działalności
naukowej i zawodowej
>
> Byłem członkiem Komitetów Naukowych konferencji
naukowych:
>
> Międzynarodowej Konferencji Naukowej IPO
2004 „Materiały Wybuchowe, badania-zastosowanie-bezpieczeństwo”
zorganizowanej przez Instytut Przemysłu Organicznego,
>
> XVI Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej na temat „Konstrukcja i Technologia
Wytłoczek i Wyprasek”, Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, 2004
>
>
>
>
> III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 3.1
sprawowanie funkcji organów jednoosobowych
> nie sprawowałem
> 3.2. sprawowanie funkcji członka organów kolegialnych
> nie sprawowałem
> 3.3. sprawowanie funkcji kierowniczych w jednostkach
organizacyjnych Uczelni albo wydziału lub pozawydziałowych
jednostkach organizacyjnych Uczelni
> nie sprawowałem
> 3.4. sprawowanie innych funkcji kierowniczych (w
komisjach, radach)
>
> Jestem Doradcą Ministra Nauki i Informatyzacji, od
2002 do chwili obecnej,
>
> Byłem Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Centrów Zaawansowanych Technologii, Ministerstwo Nauki i
Informatyzacji, 2004,
>
> Byłem Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Centrów Doskonałości, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
2004,
>
> Jestem Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Komitetu
Offsetowego, od roku 2002 do chwili obecnej,
>
> Jestem Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Funduszów strukturalnych, Ministerstwo Nauki i
Informatyzacji, od 2004 do chwili obecnej,
>
> Byłem Zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju w Akademickim
Centrum Komputerowym „Cyfronet” w Krakowie, 2004,
>
> Jestem członkiem zespołów ekspertów i
międzynarodowych grup roboczych powołanych przez Premiera RP do
negocjacji z partnerami zagranicznymi w zakresie współpracy przemysłu
obronnego i zbrojeniowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, od
2003 roku do chwili obecnej,
>
> Jestem Przewodniczącym Zespołu Międzyresortowego ds.
Programu Zamawianego : „Systemy bezpieczeństwa dla aglomeracji
miejskiej M. St. Warszawy”,
>
> Jestem recenzentem projektów w zakresie programu
Preparatory Action on Security Research, od 2004 do chwili
obecnej,
>
> 3.5. uczestnictwo w pracach komisji, rad i innych zespołów
powoływanych w ramach Uczelni lub wydziału
> nie uczestniczyłem
>
> 3.6. uczestnictwo w działalności krajowych,
zagranicznych lub międzynarodowych organizacji naukowych i technicznych
(stowarzyszenia, komitety i rady)
>
> jestem członkiem GAMM,
>
> jestem członkiem Towarzystwa Mechaniki i Matematyki
Afryki Południowej,
>
> jestem członkiem AMS (American Mathematical Society)

>
> Reprezentuję Polskę w Komisji sterującej programem UE
w zakresie Preparatory Action on Security Research, od 2004 do
chwili obecnej,
>
>
> IV. KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH 4.1. wykaz
wypromowanych doktorów i doktoratów w toku z podaniem nazwiska
doktoranta, tytułu rozprawy, roku obrony lub otwarcia przewodu
>
> Wypromowani doktorzy
>
> Graeme John Oliver: „A mathematically
consistent fully coupled tehermo-mechano-metallurgical model
of welding”, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Warszawa, 2000,
>
> Awni Abu Saman: Large plastic deformation and
shear localization in crystals, University of Cape Town,
Department of Mathematics and Applied Mathematics, Cape Town,
Republika Afryki Południowej, 2001,
>
> Simon Childs: Simulation of motion of a rigid
body in a fluid with a free surface, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN, Warszawa, 2003,
>
>
> Doktoranci z zakończoną praca doktorską:
>
> Kevin William Colville: Influence of friction
models on stamping and metal working, University of Cape Town,
Department of Mathematics and Applied Mathematics, Cape Town,
Republika Afryki Południowej, przewidywany termin obrony:
czerwiec 2005,
>
>
> Studenci zarejestrowani na studiach doktoranckich pod
moją opieką
>
> Fekile Dukashe, University of Cape Town,
Department of Mathematics and Applied Mathematics, Cape Town,
Republika Afryki Południowej, od 2000 roku,
>
> Wojciech Rajchel, Akademia Górniczo-Hutnicza
Kraków, od 2004 roku,
>
>
>
> 4.2. recenzje prac doktorskich lub habilitacyjnych,
wniosków profesorskich itp.
>
> Wniosek profesorski dla dr. G.J. Oliver’a Cape
Peninsula University of Technology, Department of Mechanical
Engineering, Belville, Republika Południowej Afryki, 2003,
>
> recenzje prac doktorskich i magisterskich
>
> recenzja pracy magisterskiej autorstwa Pana
Sherwyna Daames’a na temat: „The metallurgical phase
transformations in ROQ-tuf AD690 due to the MMA welding
process”, Cape Peninsula University of Technology, Department of
Mechanical Engineering, Belville, Republika Południowej Afryki, 2003,

>
> recenzja pracy doktorskiej autorstwa mgr.
Oscara Philander’a na temat: „The development of a
computational design tool for use in the design od SMA
actuator systems”, Cape Peninsula University of Technology,
Department of Mechanical Engineering, Belville, Republika Południowej
Afryki, 2004,
>
>
>
> 4.3. inne działania dotyczące kształcenia kadry
naukowej (seminaria naukowe, studia doktoranckie, wykłady
monograficzne krajowe, zagraniczne)
>
> Opracowanie wykładu monograficznego dla studiów
doktoranckich i magisterskich: “Models of thermal plasma in welding heat
treatment and nano-processing of surfaces”, 90 godzin wykładów,
Osaka University, Joining and Welding Research Institute, Japan,
Osaka, 2001-2002,
>
> Opracowanie wykładu monograficznego dla studiów
doktoranckich i magisterskich: Gibbs’ thermodynamics and
electromagnetic models of heat sources in nano-processing of
surfaces”, 45 godzin wykładów, Osaka University, Joining and
Welding Research Institute, Japan, Osaka, 2002,
>
> Opracowanie trzech wykładów monograficznych i ćwiczeń w
języku angielskim dla słuchaczy studiów doktoranckich. Wykłady są
trzema jedno-semestralnymi modułami (45 godz.) z zakresu:
mechaniki ciała stałego, mechaniki płynów i termodynamiki ciał
stałych. W latach 2003/2004,
>
> Opracowanie wykładu i ćwiczeń: „Wstęp do metod
numerycznych”, dla studentów uczelni technicznych o kierunku kształcenia
informatyka stosowana, w latach 2003-2004, Opracowanie
instrukcji do ćwiczeń w programie MATLAB.
>
> Opracowanie wykładu i ćwiczeń: „Statystyka i opracowanie
danych”, dla studentów uczelni technicznych o kierunku
kształcenia informatyka stosowana, w latach 2003-2004
>
>
> V. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI WŁASNYCH 5.1.
odbyte staże naukowe lub zawodowe,
>
> 2001-2002, 12 miesięcy, Research
Fellowship/Professorship, Monbusho Sholarship, University of
Osaka, granted by the Japanese Government (Monbu-Kagaku-Sho),
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology,

>
> 2002, sześć miesięcy, Research Fellowship granted by
the University of Osaka,
>
>
> 5.2. udział w szkołach, kursach, wykładach specjalistycznych
itp.
> nie brałem udziału
> 5.3. udział w seminariach i konferencjach naukowych,
>
> w 2001-2004, udział w około 10 konferencjach i
seminariach naukowych,
>
>
>
> <<< strona poprzednia <<<
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11