Notowania

obligacje
15.02.2012 14:48

Dlaczego Twój makler wolałby, żebyś TEGO nie wiedział?

EQ to współczynnik inteligencji emocjonalnej (ang. Emotional Intelligence Quotient). IQ mierzy poziom typowej inteligencji intelektualnej, natomiast EQ mierzy poziom inteligencji emocjonalnej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

...liczy się wysokie EQ, nie IQ*

EQ to współczynnik inteligencji emocjonalnej (ang. _ Emotional Intelligence Quotient _). IQ mierzy poziom typowej inteligencji intelektualnej, natomiast EQ mierzy poziom inteligencji emocjonalnej. Nie będę wnikał w sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej człowieka, bo nie jest to tutaj ważne. Tym, co z punktu widzenia inwestora giełdowego ma największe znaczenie, jest waga inteligencji emocjonalnej w stosunku do siły intelektu. Z tego względu w tytule tego podrozdziału umieściłem stwierdzenie, że ważniejsze jest EQ, nie IQ, i tak jest w istocie.

Za ojca inteligencji emocjonalnej uznaje się Daniela Golemana1, który w 1995 roku opublikował swoją książkę poświęconą właśnie temu zagadnieniu. Inteligencję emocjonalną można zdefiniować jako zdolność do rozumienia siebie, swoich emocji, ich kontrolowania oraz zdolność do współpracy z innymi ludźmi. Innymi słowy, inteligencja emocjonalna obejmuje umiejętności rozpoznawania emocji i oddziaływania na nie - i dotyczy zarówno emocji własnych, jak i innych ludzi (oczywiście nie w kontekście manipulacji). Inteligencja emocjonalna to inaczej umiejętność radzenia sobie z emocjami. Wyróżnia się trzy typy obszarów, tzw. kompetencji emocjonalnych, które są ważne dla każdego z nas.

Kompetencje psychologiczne opisują nasz stosunek do samych siebie, kompetencje społeczne to nasz stosunek do innych, a kompetencje prakseologiczne to nasz stosunek do różnego rodzaju zadań. Każdy rodzaj obszarów przedstawionych na rysunku 5.1 obejmuje różne rodzaje kompetencji:

Kompetencje psychologiczne:

samoświadomość,

samoocena,

samokontrola.

Kompetencje społeczne:

  1. empatia,

asertywność,

perswazja,

przywództwo,

współpraca.

Kompetencje prakseologiczne:

  1. motywacja,

zdolności adaptacyjne,

sumienność.

Wszystkie powyższe obszary kompetencyjne są ważne i każdy człowiek powinien posiadać możliwie wysokie EQ w każdym z nich, jednak nas interesuje przede wszystkim obszar kompetencji psychologicznych, które mają największy wpływ na wyniki inwestorów giełdowych. Samoświadomość to inaczej zdolność do rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, samoocena to poczucie własnej wartości, a samokontrola to umiejętność reagowania na bodźce zewnętrzne, czyli emocje. Dla inwestora giełdowego kluczowe znaczenie ma samoświadomość oraz samokontrola - inwestor najpierw bowiem musi stać się świadomy istnienia przeszkadzających mu emocji, aby móc je kontrolować. Jeśli nie zauważysz emocji, nie będziesz mógł na nią wpłynąć w żaden sposób.

Emocjami, których doświadczają inwestorzy, są strach oraz chciwość. Każdy inwestor chce zarobić, więc ta chęć będzie kierowała nim podczas podejmowania decyzji, ale nikt nie chce ponieść strat, więc do gry dołączy też strach. Hossy są zazwyczaj napędzane chciwością, a bessy strachem, jednak mieszanka tych emocji jest zdecydowanie wybuchowa - nigdy nie wiadomo, co dokładnie z niej wyniknie. We wstępie do książki _ I Ty możesz zostać Warrenem Buffettem _ napisałem, że rynki zachowują się w dość przewidywalny sposób, ponieważ odzwierciedlają ludzką emocjonalność. Większość inwestorów nie wyciąga jednak wniosków z popełnionych w przeszłości błędów, co sprawia, że ulegają później wpływowi tych samych emocji, co widać w podobnych sekwencjach kolejnych hoss i bess. Większość inwestorów nie potrafi kontrolować swoich emocji i wątpię, żeby kiedykolwiek się tego nauczyli, dlatego rynki odzwierciedlające uwarunkowania psychologiczne będą zachowywały się tak samo również i w przyszłości. Niezmienność zachowań ludzkich
wpływa na niezmienność zachowania rynków kapitałowych.

*A_ rtykuł stanowi fragment książki pt. Dlaczego Twój makler wolałby, żebyś TEGO nie wiedział? (Helion/Onepress 2012) _


1

http://danielgoleman.info/biography/
Danel Goleman, _ Inteligencja _ _ emocjonalna _, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2004.

Czytaj w Money.pl
Dlaczego Twój makler wolałby, żebyś TEGO nie wiedział? Zauważ, że kłamstwa wmawiane nam przez innych ludzi są coraz bardziej szkodliwe i wprowadzają nas w błąd w miarę dorastania, a potem starzenia się:
Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie Wszyscy znamy zabawę z krzesłami, gdzie liczba uczestników gry jest większa niż krzeseł. Podobnie można sobie wyobrazić sytuację z akcjami w tworzącej się bańce spekulacyjnej.
Tagi: obligacje, psychologia biznesu
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz