Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
head hunter
16.06.2006 12:28

Jak dać się upolować head hunterom?

Jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów pozyskiwania ofert jest zgłoszenie się do firmy doradztwa personalnego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Kiedy poszukuje się pracy warto korzystać z jak największej ilości źródeł ofert pracy. Jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów pozyskiwania ofert jest zgłoszenie się do firmy doradztwa personalnego.

KŁOPOTY Z NAZEWNICTWEM
I tu na początek dwie uwagi praktyczne. Firmy doradztwa personalnego nie zajmują się pośrednictwem pracy, czyli nie pracują na zlecenie osób poszukujących pracy. Po drugie, praca konsultantów nie jest prostym pośredniczeniem pomiędzy kandydatami a pracodawcami, ale wymaga dużego doświadczenia i umiejętności profesjonalnej oceny profilu osobowościowego, motywacyjnego i merytorycznego kandydujących osób.

Druga uwaga również dotyczy nazewnictwa, a dokładnie nadużywania sformułowania head hunter. Sporo osób uogólnia tę nazwę na określenie doradcy personalnego. W rzeczywistości jednak "łowca głów" to osoba zajmująca się aktywnym wyszukiwanie kandydatów pracujących w różnorakich firmach w ramach tzw. _ executive search _. Usługa ta dotyczy wyłącznie stanowisk wyższego szczebla zarządzania, a więc osób o wysokich kwalifikacjach i zazwyczaj sporym stażu zawodowym.

Executive search polega na aktywnym wyszukiwaniu potencjalnych kandydatów bezpośrednio w firmach lub przy wykorzystaniu prywatnych kontaktów head hunterów i "bezcennej" wiedzy o ciekawych menedżerach z rynku pracy. Kandydaci ci bowiem zazwyczaj nie są na etapie poszukiwania pracy, nie zgłaszają się więc do agencji doradczych. Te więc same muszą ich znaleźć, namówić na rozmowę, a następnie na kandydowanie. Studenci czy niedawni absolwenci nie spotkają się więc z prawdziwym head hunterem, ale z konsultantem - doradcą personalnym.

JAK KORZYSTAĆ Z FIRM DORADZTWA PERSONALNEGO ?
Korzystanie z firm doradztwa personalnego jest atrakcyjnym sposobem szukania pracy. Jest wygodny, tani i komfortowy.

Poza tym, jest to bezpłatna usługa dla osób poszukujących pracy. Na rynku istnieją jednak biura, które pobierają opłaty za zaproponowanie ofert pracy. Bardzo serdecznie odradzam jednak korzystanie z ich usług. Oferty bowiem które oferują swoim klientom są na żenującym poziomie zarówno jeżeli wziąć pod uwagę stanowiska, jak i pensje. Poza tym biura te działają nielegalnie - w Polsce zabronione jest pobieranie jakichkolwiek opłat od osób poszukujących pracy. A czemu mimo to działają? To już pytanie do policji i Państwowej Inspekcji Pracy.

Po drugie samo zgłoszenie swoich danych jest proste. W większości biur polega to na osobistym zgłoszeniu się do agencji i złożeniu CV, czasami listu motywacyjnego oraz wypełnieniu wewnętrznej ankiety. Szczegółowe i dokładne wypełnienie kwestionariusza danej firmy doradczej jest niezwykle ważne. Dokumenty bowiem nie zawsze zawierają odpowiednio szczegółowe dane. Zazwyczaj nie ma w nich oczekiwań co do charakteru pracy, czy minimalnych wymagań finansowych.

Dlatego nie warto się irytować i mruczeć pod nosem "przecież ja to wszystko napisałem w CV". Czasami trzeba również przynieść swoje zdjęcie. Ma ono pomóc konsultantom w selekcji danych. Dużo prościej pracuje się z dokumentami kojarząc z nimi twarze kandydatów, niż z samymi anonimowymi "papierami". Oczywiście kłamstwem byłoby zaprzeczanie, że konsultanci nie zwracają uwagi na wygląd kandydatów. Dlatego warto zainwestować w zrobienie sobie dobrego zdjęcia.

Po trzecie, komfort korzystania z usług doradztwa personalnego polega na możliwości zaznaczenia ściśle swoich preferencji zawodowych co do charakteru stanowiska, firmy czy branży. Możliwe jest również zaznaczenie oczekiwań co do lokalizacji przyszłego pracodawcy - odległości od miejsca zamieszkania, chęci zmiany miasta etc.

Ponadto można, a nawet w niektórych biurach trzeba określić swoje oczekiwania finansowe. Korzyścią z tego tytułu jest to, że konsultanci nie będą do kandydatów dzwonić z propozycjami, które nie są interesujące ze względów finansowych. Podjęcie jednak decyzji o wpisaniu konkretnej kwoty powinno być jednak poprzedzone poważną refleksją. Z mojego doświadczenia wynika, że absolwenci nie mają dobrego rozeznania w płacach oferowanych na rynku pracy. Kierują się pogłoskami i plotkami o tych którym udało się otrzymać bardzo atrakcyjne oferty.

Po czwarte w niektórych agencjach można przeprowadzić dla własnego użytku badania testowe, które mają pomóc określić swój potencjał, predyspozycje do zajmowania stanowisk określonego typu itp. Jednak takimi usługami zajmują się nieliczne firmy doradztwa personalnego.

W niektórych bowiem agencjach składa się dokumenty bez wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, a w niektórych odpowiednio przygotowany konsultant przeprowadza mini-wywiad. Zazwyczaj rozmowa ta dotyczy kwestii merytorycznych i ma doprowadzić do uszczegółowienia informacji o profilu zawodowym. I choć raczej nie padają pytania innej kategorii, oceniane jest ogólne wrażenie jaki robicie. A więc komunikatywność, prezencja, kultura osobista czy inteligencja oraz to czy jesteście sympatyczni i otwarci. Dlatego do tej pierwszej wizyty należy się dobrze przygotować i traktować jak pierwszy poważny krok do otrzymania pracy.

*I CO DALEJ CZYLI PROCEDURA SELEKCJI *
A jak wygląda dalsza procedura? Oczekuje się na kontakt ze strony konsultanta. Najczęściej jest to telefon, ale coraz częściej do komunikacji wykorzystuje się pocztę elektroniczną. Konsultant powinien opowiedzieć o firmie (zdradzając nazwę lub nie), stanowisku i związanym z nim zakresie obowiązków, podstawowych wymaganiach pracodawcy oraz warunkach oferowanych przez przedsiębiorstwo. Powinien również poinformować o długości okresu próbnego, rodzaju umowy o pracę, płacy (chyba, że pracodawca chce negocjować osobiście).

Jeżeli oferta wyda się kandydatowi atrakcyjna to zostanie on zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Wywiad może, ale nie musi być połączony z testami psychologicznymi lub assessment center. Rozmowę prowadzi zazwyczaj jeden konsultant, ale zdarzają się przypadki, że wywiad jest przeprowadzany przez dwóch doradców.

Poddawanie się testom psychologicznym w kontekście szukania pracy, a nie np. czystej ciekawości nie jest przyjemne. Towarzyszy mu stres. A na samopoczucie kandydatów nakładają się różne czynniki utrudniające sprawną pracę nad zadaniami. Jednak badania testowe są wymogiem pracodawców, trzeba więc przez nie przejść. Warto przy tym jednak pamiętać, że testy mogą być świetną zabawą intelektualną oraz że ich wynik nie przesądza o ostatecznej ocenie kandydata. Większość firm konsultingowych wyniki testów psychologicznych traktuje nie jak wyrocznię, ale jak dodatkowe, cenne źródło informacji o kandydacie. Podkreślam - cenne, ale uzupełniające.

Po procedurze wewnętrznej w firmie doradztwa personalnego kandydat zostaje lub nie zakwalifikowani do dalszych rozmów, już u pracodawcy. Zazwyczaj firmy konsultingowe zobowiązują się do przedstawienia swemu klientowi od dwóch do pięciu-sześciu kandydatów najlepiej spełniających kryteria wyznaczone przez pracodawcę. Efekt końcowy zależy nie tylko od kwalifikacji, ale też od przygotowania do rozmowy i umiejętności autoprezentacji.

*SZUKANIE PRACY TO CIĘŻKA PRACA... *
Na koniec chciałabym podkreślić, że kontakt z agencjami doradztwa personalnego należy traktować jako długotrwałą inwestycję. Oznacza to, że po znalezieniu pracy poza agencją trzeba ją o tym poinformować, zaznaczając czy daną ofertę trzeba zawiesić na jakiś czas, czy tez nadal kandydat chce otrzymywać propozycje. Warto uaktualniać dane o wzroście swoich kwalifikacji, zdobyciu uprawnień czy nowych doświadczeń. Być może taka dodatkowa informacja zadecyduje o wyborze Państwa kandydatury?

Tagi: head hunter, psychologia biznesu, strategie, marketing i zarządzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz