Notowania

psychologia biznesu
31.07.2013 12:14

Psychologia dostatku, czyli jak się buduje finansową prosperity

Według mojego podziału życie składa się z czterech faz: nauki, twórczości, doskonalenia i wolności.

Podziel się
Dodaj komentarz
(sack/iStockphoto)

*Cztery fazy życia *

Według mojego podziału życie składa się z czterech faz: nauki, twórczości, doskonalenia i wolności. Fazy te jednak nie muszą się wiązać z określonym etapem życia, takim jak dojrzewanie czy dorosłość. Mogą zbiegać się z nimi w czasie, ale mogą też powracać wielokrotnie w ciągu całego życia, mogą również się nakładać. Fazy te odzwierciedlają płynność życia i sposobów, w jakie możemy - a czasami musimy - zaczynać od zera, wypracowywać od nowa pomysł na siebie i na swoje finanse, a także pozostawać otwarci na coraz to nowe możliwości i wyzwania.

Nauka

W fazie _ nauki _ zaczynamy coś zupełnie nowego i cechuje nas naiwność początkującego ucznia. Jesteśmy jak dzieci otwarci i zapamiętujemy każdy szczegół. Chłoniemy jak gąbka wszelkie nowe informacje, które mają nas przygotować na to, co nastąpi w przyszłości. Ujmując to zjawisko za pomocą chronologii: faza ta obejmuje okres od narodzin do wieku mniej więcej ośmiu lat, kiedy to bardzo szybko przyswajamy wiedzę o świecie, ale jeszcze nie umiemy rozstrzygać, czego dokładnie chcemy się nauczyć. Wciąż zależymy od innych ludzi, nie jesteśmy gotowi podejmować samodzielnie ważnych decyzji. Między ósmym a osiemnastym rokiem życia nadal szybko się uczymy, ale wyraźnie się zwiększa nasza zdolność do selekcji informacji i do podejmowania decyzji, w miarę jak przygotowujemy się do wejścia w kolejny etap życia. Jeżeli spojrzymy na omawianą fazę przez pryzmat finansów, okaże się, że faza nauki może się pojawić co najmniej kilka razy — gdy na przykład podejmujemy nową pracę, wkraczamy na nową ścieżkę kariery, zakładamy
firmę, bierzemy na siebie nowe obowiązki, które wymagają pewnego przygotowania (chociażby kiedy zostajemy rodzicami).

Twórczość

Faza_ twórczości _ rozpoczyna się wraz z wejściem w świat i podjęciem nowych obowiązków. Zaczynamy wtedy budować życie, w którym będziemy funkcjonować samodzielnie. W ramach tej fazy może nam jednak brakować zasobów, aby posuwać się naprzód pełną parą. Aby się przygotować do niezależności, możemy potrzebować wsparcia ze strony rodziców albo pieniędzy do wybicia się. Jeżeli nie odziedziczyliśmy znacznego spadku, w fazie twórczości pracujemy, zarabiamy, stabilizujemy swoją sytuację życiową i zaczynamy oszczędzać.

W fazie twórczości dług, który zaciągamy świadomie, pozwala nam kupować takie dobra i działać w taki sposób, które są konieczne do tego, by iść w życiu naprzód - na przykład by kupić samochód. Inwestujemy w siebie i w swoją przyszłość. W ujęciu chronologicznym faza ta następuje po okresie edukacji. Zaczynamy wtedy zdobywać realną samodzielność (między innymi wyprowadzamy się od rodziców). Faza twórczości może trwać nawet do około trzydziestego roku życia albo - tak jak w przypadku fazy nauki - może wrócić w późniejszym okresie, choćby wtedy, gdy wchodzimy na nową ścieżkę kariery.

Doskonalenie

Faza _ doskonalenia _ jest to okres, kiedy pewnie kroczymy wytyczoną drogą i sami o sobie decydujemy — najlepszy czas tego cyklu życia, kiedy opanowaliśmy nasze obowiązki zawodowe oraz produkujemy i zarabiamy pełną parą. Mamy za sobą zadania fazy twórczości, dlatego teraz możemy rozbudowywać nasz dobrobyt, oszczędzając bądź inwestując z myślą o kolejnym etapie życia lub o emeryturze. Chociaż wciąż produkujemy, mamy okazję już cieszyć się owocami tego, co udało nam się dotąd osiągnąć. Jesteśmy niezależni i odpowiadamy w pełni za swoją sytuację finansową. Teraz to my możemy pomagać innym (na przykład swoim dzieciom) się rozwijać. Chronologicznie biorąc, faza ta przypada na czterdziesty, pięćdziesiąty rok życia, a czasami obejmuje też późniejszy okres.

Wolność

Faza _ wolności _ zdejmuje z nas konieczność pracy w pełnym wymiarze i przynosi swobodę wyboru tego, co ma nastąpić dalej — a więc tego, czy będziemy uprawiać ogródek i podróżować, czy zaangażujemy się w jakieś doniosłe przedsięwzięcie, czy też odkryjemy w sobie nowe powołanie albo podejmiemy inną niż dotychczas pracę. Może to również oznaczać, że wreszcie będziemy mogli układać swój dzień dokładnie tak, jak chcemy. Zastanawiamy się nad tym, co osiągnęliśmy, lecz możemy także pragnąć spróbować czegoś nowego. W fazie tej mamy szansę podjąć działalność wolontariacką w pobliskim ośrodku wychowawczym, zainwestować życiowe i zawodowe umiejętności tam, gdzie są one potrzebne, albo poświęcić więcej czasu rodzinie. Istotą fazy wolności jest większa swoboda w dokonywaniu wyborów. Bez względu na to, jakimi środkami dysponujemy, możemy działać tak, jak chcemy.

Każda z tych faz może się pojawić na dowolnym etapie życia. Na przykład możemy w dowolnym wieku zapragnąć choćby innej pracy (lub zostać do niej zmuszeni) bądź nowych przygód. Coraz częściej ludzie podejmują nową pracę albo wybierają inną od dotychczasowej drogę kariery w różnym wieku, nawet po sześćdziesiątce albo później. Kiedy ma to miejsce, cały cykl zaczyna się od początku. Ponownie wchodzimy w fazę nauki, następnie — jeżeli wszystko idzie dobrze — zaczynamy fazę tworzenia nowego stylu życia, a potem, gdy nasza sytuacja się stabilizuje, doskonalimy się. Dzięki powtórzeniu całego cyklu zdobywamy nowe doświadczenia, zyskujemy większą dyscyplinę, a także związaną z nimi lepszą koncentrację. Rozpoczynając każdy kolejny cykl, nic nie tracimy z naszych dotychczasowych zasobów.

Współczesny świat jest miejscem bardzo zmiennym i dynamicznym. Pojęcie „szybka łączność” nie tylko dotyczy dostępu do internetu, lecz również opisuje to, czym musimy się wykazać, chcąc nadążać za własnymi potrzebami oraz za wymaganiami zmieniającej się gospodarki i kultury. „Szybka łączność” stanowi też wymóg wewnętrzny. Dochowywanie wierności temu, czego pragniemy i czego potrzebujemy pośród szybkich zmian, chroni nas przed zbaczaniem z drogi prowadzącej do osobistych celów i dobrobytu.

Zrozumienie istoty powyższych faz pozwala nam posługiwać się nimi w kształtowaniu procesu rozwoju osobistego oraz pamiętać o tym, że ten nigdy się nie kończy. Realizacja nowego pomysłu stanowi możliwość dowiedzenia się o sobie czegoś, co — jak powiedział Thomas Edison — nas zadziwi. Choćby dlatego pojawiająca się potrzeba wypracowania nowego pomysłu na siebie — potrzeba próby znalezienia nowych dróg do dostatniego życia — jest czymś, z czego warto skorzystać.

Czytaj więcej w Money.pl
Kto powinien finansować badania w Polsce? Zdaniem 35 procent Polaków koszt badań naukowych powinno ponosić państwo. 27 procent uważa, że to zadanie organizacji międzynarodowych, a 18 procent, że firm prywatnych.
Rozpisali kosmos na 20 tysięcy linii kodu Pozwoli zobaczyć gwiazdy sprzed milionów lat, ocenić jak będą wyglądały w przyszłości, a nawet sprawdzić czy Ziemi zagraża katastrofa.
Rząd szykuje bat na leniwych studentów Minister nauki Barbara Kudrycka chce, by był on obowiązkowy dla wszystkich uczelni.
Tagi: psychologia biznesu
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz