Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak wziąć udział w przetargu? Uważaj na błędy, przez które oferta zostanie odrzucona

0
Podziel się:

Nawet, jeżeli twoja oferta jest najlepsza, to zostanie odrzucona. Przeczytaj dlaczego.

Jak wziąć udział w przetargu? Uważaj na błędy, przez które oferta zostanie odrzucona
(Mark Hunter / Flickr (CC BY 2.0))
bEKWtupx

Dwa podstawowe rodzaje przetargów to: nieograniczony i ograniczony. Można stosować je w każdym rodzaju zamówienia publicznego, bez względu na wartość. Obwarowane są jednak wieloma formalnościami. Warto je znać, bo nawet najmniejszy błąd może zdyskwalifikować firmę.

Z przetargiem nieograniczonym spotykamy się, gdy informacja zostanie podana do wiadomości publicznej - na tablicy ogłoszeń w siedzibie inwestora, w prasa, czy w internecie. Oferta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. W przypadku przetargów ograniczonych inwestor wysyła zaproszenie wyłącznie do wybranych firm. Brak zaproszenia nie stanowi bariery, ponieważ do inwestora można skierować pismo o wyrażenie zgody na udział w przetargu.

Gdzie szukać?

Informacji o przetargach można szukać na stronach Urzędów Zamówień Publicznych, jednak takie samodzielne poszukiwanie zajmuje sporo czasu. W niektórych przypadkach na ofertę trzeba odpowiedzieć w ciągu 7 dni od publikacji ogłoszenia. Dlatego w internecie powstało wiele portali przetargowych. Ogłoszenia są poszeregowane tematycznie, regionalnie czy branżowo, co znacznie ułatwia filtrowanie. Założenie konta w tego typu serwisach najczęściej jest odpłatne, jednak dostępne są również serwisy darmowe - na przykład na stronie Przetargi.Money.pl. Dodatkowym atutem posiadania konta w takim serwisie jest otrzymywanie interesujących ofert bezpośrednio na maila.

bEKWtupz

Jak przygotować ofertę?

Oferta przetargowa powinna zawierać wszystkie informacje, które wymaga zamawiający. Te można znaleźć w załączonej do oferty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Jeżeli nie będzie kompletna (na przykład brakuje podpisu, czy przekroczony został termin jej złożenia), wówczas zostanie odrzucona.

O tym jakich dokumentów oraz w jakiej formie może żądać zamawiający od wykonawcy zostało określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku. Wymienione zostały tam dokumenty potwierdzające:

bEKWtupF
  • legalne funkcjonowanie przedsiębiorcy - wpis do ewidencji działalności gospodarczej, koncesje, licencje,
  • doświadczenie - referencje, realizacje,
  • możliwość wykonania zleconych prac – na przykład zespół ludzi z odpowiednimi uprawnieniami.

Oprócz powyższych dokumentów firma również powinna złożyć:

  • oświadczenie o jasnej sytuacji finansowej - na przykład sprawozdanie finansowe, zaświadczenie z banku,
  • zaświadczenie o niezaleganiu względem ZUS-u i urzędu skarbowego,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  • potwierdzenie opłaconej polisa OC.

Warto zaznaczyć, że różnego rodzaju dokumenty mają określony termin ważności. Zaświadczenie o niezaleganiu względem ZUS-u i skarbówki oraz wypis z KRS są ważne przez 3 miesiące od daty wydania. Pozostałe dokumenty (na przykład zaświadczenie z KRK) są ważne przez 6 miesięcy.

bEKWtupG

Często do oferty przetargowej zamawiający załącza formularze, na których można przygotować ofertę. Jeżeli nie korzysta się z gotowych druków trzeba sprawdzić, czy w przygotowanej ofercie na pewno zawarto wszystkie wymagane informacje. Należy również pamiętać o podpisach i parafkach. Dobrze, jeżeli wszystkie strony oferty przetargowej są ponumerowane, opatrzone firmową pieczątką i podpisane.

Każdą ofertę przetargową trzeba zapakować zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Następnie komplet dokumentów należy dostarczyć pod wskazany adres w określonym terminie.

W większości przypadków zamawiający żąda wadium (szczególnie, gdy w grę wchodzą duże kwoty realizacji zamówienia). Jest to forma zabezpieczenia, które jest przyjmowane na wypadek, gdyby firma, która wygrała przetarg nie podpisała umowy, a tym samym odmówiła wykonania zleconych prac. Wysokość wadium nie powinna przekraczać 3 procent wartości całego zamówienia i do zapłaty są zobowiązani wszyscy uczestnicy przetargu. Jeżeli tego nie zrobią, wówczas ich oferta zostanie odrzucona. Po zakończonym przetargu organizator jest zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty wadium.

Czytaj więcej w Money.pl
Będzie można zmieniać wartość umowy w przetargach Waloryzacja wynagrodzenia stanie się możliwa w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia,...
Przetarg na końcową stacje Pendolino PKP Intercity szuka wykonawcy stacji końcowej w Gdyni dla pociągów Pendolino. 23 września spółka ogłosiła przetarg na firmę, która wykona to zlecenie. PKP IC ogłosiło przetarg na przebudowę istniejącej infrastruktury kolejowej w celu utworzenia zaplecza technicznego do obsługi końcowej składów zespolonych ED-250 na stacji postojowej Gdynia Grabówek. Kolej oczekuje zakończenia prac do 20 grudnia 2014. Do przetargu mogą ...
Żandarmeria bada sprawę sprzedaży rakiet Trwa także pilna kontrola MON w Agencji Mienia Wojskowego i jednostkach oraz instytucjach wojskowych. Śledztwo prowadzi też Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Afera z polską bronią. Jest reakcja ministra obrony Chodzi o przetarg, podczas którego można było kupić 153 rakiety Strzała-2M.
bEKWtuqa
giełda
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)