Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plManagerLifestyle Grupy dyskusyjne pl.misc.samochody Rejestracja - miejsce zamieszkania / zameldowania

Rejestracja - miejsce zamieszkania / zameldowania

Rejestracja - miejsce zamieszkania / zameldowania

VoyteG <V...@hotpop.com> / 2010-03-29 08:36:56
Ostatnio podczas rejestracji samochodu, widzialem sytuacje gdy
urzednik odmawial zarejestrowania pojazdu osobie zameldowanej czasowo
w danej gminie, poniewaz na stale zameldowana byla w innym miejscu.
Osoba moze miec jedno miejsce meldunku stalego i inne meldunku
czasowego (do 2 lat).Czyli w sumie w dwoch miejscach moze byc
zameldowana. Faktycznie zamieszkuje tylko w jednym.
Na fakturze zakupu samochodu widnial adres zameldowania czasowego,
poniewaz ta osoba w tym miejscu faktycznie zamieszkuje.
Jakich argumentow prawnych uzyc, aby zostalo uznane te faktyczne
miejsce zamieszkania?


 
Czytaj także na forum

Re: Rejestracja - miejsce zamieszkania / zameldowania

Ogion <n...@fake.this.com> / 2010-03-29 17:59:48

By?o :)

za http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=4322

Prawodawca z.a;daja;c podania przez wnioskodawce; adresu (miejscowos'c',
ulica, nr domu i lokalu) sugeruje, iz. chodzi po prostu o adres, pod
którym be;dzie moz.liwe zlokalizowanie zainteresowanego. Nie wymaga
natomiast od wnioskodawcy ubiegaja;cego sie; o wydanie dowodu
rejestracyjnego pojazdu, aby wskazywa? we wniosku adres zameldowania,
bowiem wymóg taki dyskwalifikowa?by osoby nie maja;ce w ogóle
zameldowania, lecz zamieszkuja;ce pod wskazanym przez nich adresem.

...

Z przedstawionego stanowiska wynika, iz. brak jest podstaw do odmowy
zarejestrowania samochodu w miejscu, gdzie interesant zamieszkuje z
zamiarem sta?ego pobytu pomimo braku sta?ego zameldowania.

> Jakich argumentow prawnych uzyc, aby zostalo uznane te faktyczne
> miejsce zamieszkania?

Urza;d ma obowia;zek podac' przyczyne; swojej decyzji na pis'mie.

Potem moz.na sie; od odmownej decyzji odwo?ac'.

Argumenty w linku powyz.ej a zw?aszcza "ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 68, poz. 602 ze zm.), jak i akty
wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy"

Pozdrawiam.
:)