Notowania

pgn
07.10.2016 08:45

PGNiG kontra URE. Spółka nie zgadza się na karę 15 mln złotych

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, PGNiG zobligowane zostało do sprzedaży 40 proc. wprowadzonego do systemu gazu wysokometanowego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w 2014 r..

Podziel się
Dodaj komentarz
(WOJCIECH STROZYK/REPORTER)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prowadzi spory prawne z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) w sprawie kary za niewykonanie w 2014 roku obligo gazowego, podała spółka.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, PGNiG zobligowane zostało do sprzedaży 40 proc. wprowadzonego do systemu gazu wysokometanowego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w 2014 roku.

"Po uchwaleniu ustawy PGNiG SA podejmował wszelkie starania, aby zrealizować obligo w jak najwyższym możliwym stopniu. Ze względu na niewystarczającą płynność gazowego rynku giełdowego spełnienie tego obowiązku w całości w 2014 roku było jednak niemożliwe. W celu poprawy możliwość sprzedaży gazu przez TGE, powołano spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. W efekcie jej działań obligo zostało zrealizowane w około 34 proc." - czytamy w komunikacie.

Od 2015 roku PGNIG SA realizuje już obligo giełdowe w stopniu przewyższającym obowiązek ustawowy, podkreślono.

W maju 2016 roku prezes URE podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej z tytułu niewypełnienia obligo giełdowego w roku 2014. PGNiG złożyło od tej decyzji odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomimo złożonego odwołania, prezes URE 5 października 2016 r. dokonał egzekucji finansowej w wysokości około 15 mln zł (plus odsetki) z tytułu kary, która nie jest jeszcze prawomocna.

"PGNiG SA nie zgadza się z nałożonymi karami oraz trybem ich egzekwowania przed uprawomocnieniem. W związku z tym spółka prowadzi w tym zakresie spory prawne z URE. Sukcesem w sporach z prezesem URE jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z wyrokiem Urząd Regulacji Energetyki zwrócił 7 września 2016 roku nienależnie pobrane środki z tytułu kary w wysokości 500 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 roku. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Tagi: pgn, giełda, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze, wiadomości managera, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
07-10-2016

Darek Wi dlatego likwiduje centralne pogotowie gazowe

08-10-2016

wr795Polska dobija swoje dobre firmy, które przynoszą jej dochody...

Rozwiń komentarze (2)