Zarobki administrator nieruchomości

Przeciętne zarobki administrator nieruchomości:

3000 PLN

mediana płac spośród 59 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Właściciel firmy 3222.5 PLN 8
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 3200 PLN 9
Specjalista 3000 PLN 21
Pracownik 2650 PLN 14

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3000 PLN 32
26-50 pracowników 1900 PLN 7
51-100 pracowników 2650 PLN 6
251 lub więcej pracowników 3775 PLN 12

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 2730 PLN 12
Nieruchomości, budownictwo 3000 PLN 27

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
małopolskie 3000 PLN 7
mazowieckie 3000 PLN 17
pomorskie 1080 PLN 5
śląskie 3000 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 2000 PLN 7
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2000 PLN 19
miasto 101-500 tys. mieszkańców 3350 PLN 12
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3500 PLN 21

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
podstawowe 2000 PLN 6
średnie 3000 PLN 13
niepełne wyższe 2000 PLN 5
wyższe 3000 PLN 31

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
działalność gospodarcza 3000 PLN 10
umowa o pracę - niepełny etat 2200 PLN 7
umowa o pracę - pełny etat 3000 PLN 36

Zarobki administrator nieruchomości w miastach:

Administrator nieruchomości
Administrator nieruchomości zajmuje się administrowaniem budynku, budynkami lub osiedlem. Bierze udział w realizacji zadań inwestycyjnych czy remontowych, odpowiada za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w administrowanych budynkach. Oprócz tego jego zadaniem jest nadzorowanie stanu technicznego budynków.
Obowiązki administratora nieruchomości
- nadzoruje budynek, budynki, osiedla
- dba o czystość budynków mieszkalnych
- prowadzi prace konserwacyjne i remontowe
- kontroluje stan techniczny urządzeń i instalacji
- przyjmuje skargi i zgłoszenia od lokatorów
- bezpośrednia obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
- nadzoruje nad jakością świadczonych usług przez firmy obsługujące nieruchomość (usługi porządkowe, remontowe, serwisowo-techniczne)
Jak zostać administratorem nieruchomości?
Aby zostać administratorem nieruchomości należy posiadać co najmniej średniego wykształcenia, uzyskanego w technikum ekonomicznym. Administrator nieruchomości powinien uzyskać doświadczenie zawodowe uzyskane w pracy na podobnym stanowisku. Administrator nieruchomości powinien znać przepisy prawa regulujące administrowanie budynkami o konkretnym charakterze, prawo budowlane, ustawę o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cechy dobrego administratora nieruchomości
- umiejętność analizy sytuacji i szybkiego rozwiązywania problemów
- umiejętność podejmowania decyzji
- samodzielność
- odpowiedzialność
- operatywność
- dokładność i sumienność
- kultura osobista
- komunikatywność
- organizacja pracy własnej
- budowanie dobrych relacji z ludźmi
- dyspozycyjność
Ile zarabia administrator nieruchomości?
Przeciętne zarobki administrator nieruchomości wynoszą 3000 zł. Jeśli administratorem jest właściciel firmy może zarobić 3222 zł, jeśli jest pracownikiem to może zarobić 2300 zł. Administrator pracujący w branży nieruchomości zarabia ok. 3000 zł, a w administracji 2660 zł. Jeśli chodzi o wykształcenie, najwięcej zarabiają administratorzy z wyższym i średnim wykształceniem ok. 3000-3400 zł. W porównaniu z tym, administratorzy z wykształceniem podstawowym zarabiają 2000 zł.