Zarobki agent celny

Przeciętne zarobki agent celny:

2218 PLN

mediana płac spośród 17 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 2500 PLN 7
Pracownik 2500 PLN 8

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2500 PLN 7

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Logistyka, transport 2218 PLN 9
Inna 2500 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2218 PLN 5
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2000 PLN 5
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3000 PLN 5

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 2359 PLN 8

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2359 PLN 14