Zarobki agent ochrony

Przeciętne zarobki agent ochrony:

1600 PLN

mediana płac spośród 69 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 3650 PLN 8
Pracownik 1500 PLN 54

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2000 PLN 11
26-50 pracowników 2485 PLN 8
51-100 pracowników 1200 PLN 5
101-250 pracowników 2200 PLN 9
251 lub więcej pracowników 1500 PLN 36

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 1500 PLN 5
Inna 1500 PLN 50

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 1500 PLN 11
mazowieckie 2500 PLN 7
pomorskie 1400 PLN 7
śląskie 2100 PLN 12
wielkopolskie 1621.5 PLN 6

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 2600 PLN 16
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1400 PLN 15
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1500 PLN 19
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1970 PLN 19

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
podstawowe 547500 PLN 12
niepełne średnie 1243 PLN 7
średnie 1500 PLN 24
pomaturalne 1700 PLN 9
niepełne wyższe 1500 PLN 5
wyższe 2100 PLN 12

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 1800 PLN 37
umowa zlecenie, o dzieło 1200 PLN 27

Zarobki agent ochrony w miastach: