Zarobki analityk danych

Przeciętne zarobki analityk danych:

2940 PLN

mediana płac spośród 82 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 3495 PLN 48
Pracownik 2200 PLN 25

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1400 PLN 11
51-100 pracowników 3000 PLN 7
101-250 pracowników 3775 PLN 8
251 lub więcej pracowników 3012 PLN 52

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 2200 PLN 9
Bankowość 3600 PLN 11
Finanse, księgowość 2300 PLN 14
Handel 3050 PLN 6
Informatyka, internet 3950 PLN 8
Logistyka, transport 4000 PLN 5
Przemysł 3900 PLN 8
Inna 2850 PLN 7

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 2200 PLN 9
małopolskie 3062 PLN 14
mazowieckie 3950 PLN 22
pomorskie 2800 PLN 7
śląskie 2200 PLN 7
wielkopolskie 3200 PLN 5
zachodniopomorskie 3500 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 1350 PLN 5
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2400 PLN 5
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2400 PLN 20
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3495 PLN 52

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 3650 PLN 6
pomaturalne 1350 PLN 5
niepełne wyższe 3000 PLN 9
wyższe 3000 PLN 59

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 3012 PLN 66
umowa zlecenie, o dzieło 1700 PLN 11

Zarobki analityk danych w miastach:

Analityk danych
Analityk danych zajmuje się gromadzeniem i analizowaniem danych. Do jego obowiązków należy także przygotowywanie i doskonalenie strategii biznesowych i marketingowych dla przedsiębiorstwa. Celem jego działalności ma być poprawa rentowności działania firmy. Analityk danych dostarcza też wskazówek, jakie decyzje podejmować aby zagwarantować sukces przedsiębiorstwa w przyszłości.
Obowiązki analityka danych
- gromadzenie i analizowanie danych
- poszukiwanie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa
- ocena ryzyka
- optymalizacja oraz automatyzacja narzędzi raportowania
- analiza danych, szukanie błędów w raportach, szukanie zależności pomiędzy danymi, wizualizacja danych liczbowych
- pisanie makr analizujących zbiory danych, eksportujących dane do zewnętrznej bazy danych
- stała komunikacja z użytkownikami systemów raportowania
Jak zostać analitykiem danych?
Aby pracować na tym stanowisku powinno się posiadać wyższe wykształcenie. Przyszły analityk danych powinien posiadać doświadczenie w pracy w pokrewnych sektorach. Przydatna może okazać się łatwość w identyfikowaniu trendów rynkowych. W pracy na stanowisku analityka danych, niezbędne są umiejętności pracy przy komputerze. Analityk danych powinien posiadać umiejętności techniczne do analizy danych za pomocą zaawansowanych modeli komputerowych. W pracy na tym stanowisku okażą się przydatne zdolności matematyczne, ekonomiczne oraz informatyczne. Przyszły analityk danych powinien znać procesy raportowania i język HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySql, jQuery.
Cechy dobrego analityka danych
- rozwinięte umiejętności matematyczne i analityczne
- zdolności logicznego myślenia
- terminowość, sumienność i dokładność
- umiejętność wyciągania wniosków i szybkiego uczenia się
- rozwinięte umiejętności komunikacyjne
Ile zarabia analityk danych?
Przeciętne zarobki analityka danych wynoszą 2825 zł. W przedsiębiorstwie zatrudniającym do 25 pracowników, analityk danych może zarobić 1550 zł, w zatrudniających 101-250 pracowników - 1653 zł, a w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 251 pracowników - 3200 zł. Najwięcej zarabiają analityce w branży informatycznej - 3950 zł, przemyśle - 3800 zł i bankowości - 3600 zł.