Zarobki analityk rynku

Przeciętne zarobki analityk rynku:

3000 PLN

mediana płac spośród 42 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 3000 PLN 16
Pracownik 2575 PLN 14

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2500 PLN 19
51-100 pracowników 4000 PLN 5
251 lub więcej pracowników 2875 PLN 14

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 3400 PLN 6
Marketing, PR, reklama 3690 PLN 6
Przemysł 3250 PLN 6
Inna 4150 PLN 8

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
małopolskie 2750 PLN 6
mazowieckie 4000 PLN 11

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 3000 PLN 8
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2400 PLN 11
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3000 PLN 19

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
podstawowe 1000 PLN 5
średnie 2750 PLN 10
wyższe 3640 PLN 22

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
działalność gospodarcza 3325 PLN 6
umowa o pracę - pełny etat 3000 PLN 28
umowa zlecenie, o dzieło 2750 PLN 5

Zarobki analityk rynku w miastach:

Analityk rynku
Analityk rynku skupia się na badaniu i analizowaniu danych mających wyłonić zależności pomiędzy popytem , podażą i ceną danych dóbr i usług. Na podstawie wyłonionych danych, powinien wykreować strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Zajmuje się wykonywaniem analiz, pomiarów terminowości i jakości procesów zachodzących w firmie. Tworzy raporty i sprawozdanie, a także odpowiada za ich optymalizację i utrzymanie odpowiedniego procesu raportowania.
Obowiązki analityka rynku
- wykonywanie analiz oraz pomiarów terminowości i jakości wszelkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
- analizuje popełniane błędy i tworzy rozwiązania, pozwalające ich uniknąć w przyszłości
- wykorzystuje nowoczesne narzędzia pozwalające na tworzenie analiz i raportów
- formułowanie i kreowanie strategii sprzedażowej firmy
Jak zostać analitykiem rynku?
Aby zostać analitykiem rynku powinno się posiadać wykształcenie wyższe. Mile widziane u kandydata jest doświadczenie w branży pokrewnej. Analityk rynku powinien znać język angielski i inny język obcy na poziomie zaawansowanym. Niezastąpiona u kandydata okaże się biegła znajomość programu Excel.
Cechy dobrego analityka rynku
- umiejętność analitycznego myślenia
- cierpliwość
- dobra organizacja pracy
- umiejętności komunikacyjne
- umiejętności interpersonalne
Ile zarabia analityk rynku?
Przeciętne zarobki analityk danych wynoszą 2825 zł. Wysokość zarobków zmienia się w stosunku do wielkości firmy. W tych zatrudniających do 25 pracowników, wynoszą 1550 zł, w zatrudniających 51-100 pracowników - 3250 zł, w zatrudniających 101-250 osób - 1652 zł, a tych zatrudniających ponad 251 osób - 3200 zł. Najwięcej zarabiają analitycy rynku pracujący w województwie mazowieckim - 3850 zł, pomorskim - 3100 zł i dolnośląskim - 2845 zł. Analityce rynku zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę mogą liczyć na o wiele wyższą pensję - 3000 zł niż Ci pracujący na umowę zlecenie 1850 zł.