Zarobki ankieter

Przeciętne zarobki ankieter:

1100 PLN

mediana płac spośród 17 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Pracownik 1100 PLN 9
Wolny zawód 1457 PLN 6

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 1000 PLN 9

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Inna 1500 PLN 8

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 1000 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 101-500 tys. mieszkańców 850 PLN 5
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1477 PLN 6

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 1250 PLN 6

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa zlecenie, o dzieło 1000 PLN 11