Zarobki architekt systemów informatycznych

Przeciętne zarobki architekt systemów informatycznych:

8850 PLN

mediana płac spośród 14 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 8500 PLN 13

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 8600 PLN 8

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Informatyka, internet 8700 PLN 13

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 8250 PLN 8

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 8500 PLN 13

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 8600 PLN 12

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 8850 PLN 14

Zarobki architekt systemów informatycznych w miastach:

Architekt systemów informatycznych
Architekt systemów informatycznych zajmuje się projektowaniem systemów. Jest odpowiedzialny za ich koordynowanie i kontrolę ich wdrażania, a także nimi administruje w przestrzeni firmy. Opracowuje także procedury mające zapewnić ich najwyższą wydajność. Architekt systemów informatycznych wprowadza nowe technologie i sprzęt w firmie i odpowiada za oprogramowanie i sieci komputerowe.
Obowiązki architekta systemów informatycznych
- projektowanie architektury rozwiązań systemowych produktów w zakresie nowych składników i modyfikacji
- dbałość o projektowanie rozwiązań spełniających wymagania bezpieczeństwa i wydajności
- identyfikacja wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, infrastruktury i oprogramowania
- współpraca z właścicielami biznesowymi w celu zrozumienia potrzeb i zaprojektowania najlepszych rozwiązań
- dobór technologii, produktów i narzędzi
- identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z przyjętą architekturą i technologią
Jak zostać architektem systemów informatycznych?
Najważniejszym wymogiem stawianym przed osobami pragnącymi podjąć zatrudnienia w charakterze architekta systemów informatycznych jest obowiązek posiadania wyższego wykształcenia, uzyskanego w ramach studiów technicznych. Aby pracować na tym stanowisko, kandydat powinien posiadać kilkuletnie doświadczenie zawodowe, uzyskane na stanowisku pracy o zbliżonych charakterze. Przyszły architekt systemów informatycznych powinien posiadać świadomość kosztową, pozwalającą na ocenę opłacalności wdrażania danych technologii. Kandydat musi wykazać się wiedzą dotyczącą informatyki i nowoczesnych technologii. Od kandydata na stanowisko architekta systemów informatycznych wymaga się znajomości zagadnień SOA, UML oraz narzędzi projektowych m.in. Enterprise Architect , a także zagadnień związanych z wydajnością rozwiązań i ich bezpieczeństwem.
Cechy dobrego architekta systemów informatycznych
- umiejętność samoorganizacji pracy
- samodzielność
- zdyscyplinowanie
- wysokie kompetencje komunikacyjne
- zdolności analityczne
- zorientowanie na osiąganie wyników
Ile zarabia architekt systemów informatycznych?
Przeciętne zarobki architekta systemów informatycznych wynoszą 8600 zł. Pracownicy na tym stanowisku mogą zarobić 7360 zł w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Architekci systemów informatycznych posiadający wyższe wykształcenie mogą zarobić 7930 zł. Pracujący w firmach zatrudniających powyżej 251 lub więcej pracowników mogą zarobić 8600 zł.