Zarobki area sales manager

Przeciętne zarobki area sales manager:

5800 PLN

mediana płac spośród 22 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 5600 PLN 17

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
101-250 pracowników 6550 PLN 6
251 lub więcej pracowników 6675 PLN 12

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 6025 PLN 10

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 7300 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 101-500 tys. mieszkańców 6600 PLN 8
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 7400 PLN 10

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 5800 PLN 20

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 6000 PLN 19
Area Sales Manager
Area Sales Manager odpowiada za sprzedaż w określonym regionie, współpracuje, utrzymuje i rozwija obecne kontakty handlowe z klientami i kontrahentami, pozyskuje nowych klientów. Obowiązkiem Area Sales Managera jest także realizacja strategii marketingowej, wprowadzanie nowych produktów do sprzedaży i przede wszystkim wsparcie procesu promocji i sprzedaży oferty firmy we wszystkich dostępnych w określonym regionie kanałach.
Obowiązki Area Sales Managera
- nadzorowanie działu sprzedaży
- formułowanie i wdrażanie skutecznej strategii sprzedaży
- kierowanie sprzedażą usług lub produktów firmy
- aktywne poszukiwanie nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa
- nawiązywanie nowych kontaktów i utrzymywanie bardzo dobrych relacji obecnymi klientami firmy
- negocjowanie warunków transakcji, ustalanie warunków współpracy i nadzorowanie jej prawidłowego przebiegu
- przygotowanie i prezentacja oferty handlowej i umów dla klientów
- monitorowanie rynku i działań konkurencji w celu rekomendowania zmian w produktach oraz strategii działań handlowych
Jak zostać Area Sales Managerem?
Podstawowym wymogiem, aby zostać Area Sales Managerem jest posiadanie wyższego wykształcenia. Aby zostać Area Sales Manager powinno się posiadać doświadczenie w pracy w podobnej branży. Area Sales Manager powinien cechować się wysokim poziomem etyki zawodowej oraz kultury osobistej. Przyszły Area Sales Manager powinien potrafić się pochwalić sukcesami w sektorze sprzedaży. Aby pracować na tym stanowisku, należy biegle posługiwać się językiem angielskim.
Cechy dobrego Area Sales Managera
- praca pod presją czasu i naciskiem osób z zewnątrz
- odporność na stres
- umiejętności interdyscyplinarne
- dobre organizowanie czasu
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
- łatwe nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami
- umiejętność przygotowania pisemnych ofert i prezentacji
- praktyczna znajomość technik sprzedaży
Ile zarabia Area Sales Manager?
Przeciętne zarobki Area Sales Manager wynoszą 5800 zł. W przedsiębiorstwach zatrudniających od 101 do 250 pracowników ich pensje wahają się w granicy 5600 zł. Z kolei, w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 251 pracowników, zarobki Area Sales Managera mogą wynosić ok. 6000 zł. Biorąc pod uwagę wielkość miasta, to w tych od 101 do 500 tys. mieszkańców zarobki Area Sales Managera mogą wynosić 5200 zł, a w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców - 6000 zł.