Zarobki asystent architekta

Przeciętne zarobki asystent architekta:

2000 PLN

mediana płac spośród 21 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Pracownik 2200 PLN 13
Wolny zawód 2050 PLN 8

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2000 PLN 19

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Nieruchomości, budownictwo 2000 PLN 17

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 2500 PLN 7

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2250 PLN 6
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2350 PLN 14

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 2000 PLN 19

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2200 PLN 13
umowa zlecenie, o dzieło 1980 PLN 5
Asystent architekta
Asystent architekta bierze udział w przygotowywaniu projektów budowlanych, przygotowuje przedmiary robót i obiektów, współpracuje z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi, sporządza rysunki budowlane. Osoba na tym stanowisku opracowuje koncepcje wnętrz pod okiem architekta prowadzącego, wykonuje wizualizacje wg własnych pomysłów, dobiera odpowiednie materiały wyposażeniowe i sporządza kosztorysy i zestawienia materiałowe.
Obowiązki asystenta architekta
- sporządzanie dokumentacji graficznej i projektów architektonicznych na etapie projektowym
- uczestnictwo w sporządzaniu projektów koncepcyjnych
- wykonywanie zadań zleconych przez architekta
- kontakt z podwykonawcami
- sporządzanie rysunków budowlanych i wykonawczych
- współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- branie udziału w procedurach uzyskania pozwoleń urzędowych
Jak zostać asystentem architekta?
Od kandydata na to stanowisko wymaga się posiadania uzdolnień plastycznych, wyobraźni przestrzennej i znajomości materiałoznawstwa z branży budowlanej. Asystent architekta powinien pochwalić się doskonałą znajomością obsługi komputera, aby mógł korzystać z zaawansowanych aplikacji do projektowania takich jak: AutoCad, 3DMax czy ArchiCad. Aby pracować na tym stanowisku, kandydat powinien znać w stopniu komunikatywnym język angielski lub inny język obcy. Przyszły asystent architekta powinien mieć ukończone studia wyższe na kierunku architektura lub budownictwo, bądź wykształcenie techniczne kierunkowe-kreślarstwo. Mile widziana u kandydata jest wiedza dotycząca prawa budowlanego i procedur związanych z budową nowych obiektów.
Cechy dobrego asystenta architekta
- kreatywność
- umiejętności manualne
- samodzielność
- orientacja na rozwój osobisty
- dobra organizacja pracy własnej
- umiejętność pracy w zespole
- spostrzegawczość
- samodzielność
Ile zarabia asystent architekta?
Przeciętne zarobki asystenta architekta wynoszą 2000 zł. W firmie zatrudniającej do 25 mieszkańców zarobki asystenta architekta wynoszą 2000 zł. Pracując w budownictwie, asystent architekta może zarobić 1500 zł. Osoba na tym stanowisku zatrudniona w mieście od 101 do 500 tys. mieszkańców może zarobić 2250 zł, a w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców - 2100 zł.