Zarobki asystent kierownika

Przeciętne zarobki asystent kierownika:

2858.5 PLN

mediana płac spośród 24 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 7500 PLN 6
Specjalista 3040 PLN 6
Pracownik 2000 PLN 11

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3350 PLN 8
251 lub więcej pracowników 2000 PLN 7

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 1700 PLN 7

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 2857 PLN 9

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1800 PLN 5
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2000 PLN 7
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3650 PLN 10

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 2857 PLN 13

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - niepełny etat 1500 PLN 5
umowa o pracę - pełny etat 2930 PLN 14

Zarobki asystent kierownika w miastach:

Asystent kierownika
Asystent kierownika to osoba wspierająca kierownika, która pomaga, nadzoruje i koordynuje prace pozostałych współpracowników. Asystent kierownika odpowiada za opracowywanie dokumentacji, organizuje spotkania projektowe, uczestniczy w ustalaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Jego zadaniem może być także podnoszenie efektywności i konkurencyjności firmy.
Obowiązki asystenta kierownika
- wsparcie kierownika w bieżących pracach operacyjnych
- nadzór nad procedurami i technikami efektywnej obsługi klienta, procesu zamówień i dostaw towaru
- przygotowywanie i kompletowanie ofert przetargowych i handlowych
- promocja oferty firmy
- współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa
- budowanie i utrzymywanie stałej relacji z klientami
Jak zostać asystentem kierownika?
Podstawowym wymogiem stawianym przed kandydatem jest posiadanie wyższego doświadczenia. Aby zostać asystentem kierownika, należy bardzo dobrze znać obsługę MS Office. Do pracy na tym stanowisku, niezbędna okaże się znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Aby pracować na tym stanowisku, powinno się posiadać minimum kilkuletnie doświadczenie w branży pokrewnej.
Cechy dobrego asystenta kierownika
- umiejętności kierowania ludźmi
- umiejętność pracy w zespole
- pracowitość,
- dokładność
- systematyczność
- komunikatywność
- skrupulatność
- dobra organizacja czasu
- wysoka kultura osobista
Ile zarabia asystent kierownika?
Przeciętne zarobki asystenta kierownika wynoszą 2680 zł. W zależności od typu stanowiska, pracując jako dyrektor niższego szczebla może zarobić 7500 zł, jako specjalista 3040 zł, a jako zwykły pracownik-1800 zł. Asystenci kierowników pracujący w miastach o 21- 100 tys. mieszkańców zarabiają 1800 zł, w miastach 101-500 tys. mieszkańców 2000 zł, a w tych powyżej 500 tys. mieszkańców - 4150 zł.