Zarobki asystent księgowości

Przeciętne zarobki asystent księgowości:

1800 PLN

mediana płac spośród 58 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Pracownik 1750 PLN 53

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1600 PLN 37
101-250 pracowników 2017 PLN 5
251 lub więcej pracowników 1975 PLN 8

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Finanse, księgowość 1700 PLN 51

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 2275 PLN 6
małopolskie 1525 PLN 6
mazowieckie 2000 PLN 18
wielkopolskie 1800 PLN 8

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 1550 PLN 7
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1600 PLN 12
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1750 PLN 13
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1950 PLN 26

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 2233.5 PLN 6
pomaturalne 1390 PLN 5
niepełne wyższe 1700 PLN 10
wyższe 1800 PLN 37

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 1800 PLN 48
umowa zlecenie, o dzieło 1900 PLN 10

Zarobki asystent księgowości w miastach:

Asystent księgowości
Asystent księgowości to osoba, która wspiera i pomaga zespół księgowy w aktualnych obowiązkach. Do głównych zadań Asystenta Księgowości należą: pomoc w administracji, pomoc w formalno-rachunkowej kontroli dokumentów księgowych, przygotowanie dokumentów i kwalifikowanie ich do ujęcia w księgach operacji gospodarczych, uzgadniania rozrachunków, wprowadzanie danych do systemu księgowego, wsparcie Działu Księgowości w organizacji pracy, sporządzanie zestawień i raportów w programie Excel itp.
Obowiązki asystenta księgowości
- segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju
- wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych
- przygotowywanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących
- przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych
- archiwizowanie dowodów księgowych
Jak zostać asystentem księgowości?
Najważniejszym wymogiem jest ukończenie studiów wyższych o profilu związanym z finansami i rachunkowością. Ciągłe zdobywanie doświadczenia w zawodzie w różnych instytucjach m.in. biurach rachunkowych, bankach, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych itp. Przyszły asystent księgowości powinien posiadać wiedzę i umiejętności potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub certyfikatem. Niezbędne w pracy na tym stanowisku jest posiadanie praktyki w rachunkowości (co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym i co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim).
Cechy dobrego asystenta księgowości
- dobry asystent księgowej posiada umiejętności analityczne i matematyczne
- rzetelność, dokładność i cierpliwość
- asystent księgowej powinien posiadać wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów prawa podatkowego, finansowego, celnego, dewizowego
- powinien posługiwać się komputerem, w szczególności pakietami typu Office
- biegle władać przynajmniej jednym językiem obcym
- szybko rozwiązywać problemy
- dobrze organizować sobie czas pracy
Ile zarabia asystent księgowości?
Przeciętne zarobki asystent księgowości wynoszą 1775 zł. W firmach zatrudniających do 25 pracowników asystent księgowości może 1575 zł, z kolei w zatrudniających ponad 251 osób - 1975 zł. Asystenci księgowości najwięcej zarabiają w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców-o 300 zł więcej niż w miastach do 20 tys. mieszkańców. Średnie wynagrodzenie, jakie może uzyskać asystent w dziale księgowości to 2000-5000 zł.