Zarobki brygadzista

Przeciętne zarobki brygadzista:

2500 PLN

mediana płac spośród 58 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 2500 PLN 7
Specjalista 2850 PLN 12
Pracownik 2400 PLN 38

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2700 PLN 11
26-50 pracowników 2400 PLN 5
51-100 pracowników 2875 PLN 10
101-250 pracowników 2400 PLN 9
251 lub więcej pracowników 2300 PLN 23

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Logistyka, transport 3450 PLN 6
Nieruchomości, budownictwo 2500 PLN 5
Przemysł 2540 PLN 28
Inna 1850 PLN 14

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 2630 PLN 5
mazowieckie 2900 PLN 10
śląskie 2400 PLN 10
wielkopolskie 2550 PLN 6

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 2515 PLN 12
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2000 PLN 19
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2700 PLN 14
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3000 PLN 13

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
podstawowe 2750 PLN 6
niepełne średnie 2500 PLN 9
średnie 2300 PLN 25
wyższe 2750 PLN 13

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2475 PLN 54